Book et besøg

Besøg REGNhytten, skybrudsmodellen eller ét af vores renseanlæg. Vi åbner dørene for lokale skoler, borgere og virksomheder.

Inden du booker et besøg

Inden du booker et besøg på enten ét af vores renseanlæg eller i REGNhytten, så læs lidt om mere om forholdene:

Vigtigt i forhold til besøg i REGNhytten

Vi åbner gerne REGNhytten for besøg - dog efter aftale - og minimum for 8 besøgende og maksimalt 30 besøgende ad gangen. Besøg kan finde sted, når det passer dig/jer - om det er eftermiddag, aften eller weekend.

 

Her finder du REGNhytten

REGNhyttens adresse er:

Kristrup Engvej 21
8960 Randers SØ

REGNhytten har egen parkeringsplads og indgang fra Kristrup Engvej. Du skal altså ikke køre ind ved Randers Centralrenseanlæg.

 

Gratis tilbud for alle i kommunen

Tilbuddet er gratis, da vi ønsker at udbrede kendskabet til Lokal Afledning af Regnvand (LAR). Besøget tager 2 til 2½ time alt efter, hvor mange spørgsmål og forsøg der er.

Af hensyn til vores planlægning beder vi om, at du/I booker besøg i god tid og senest 1 uge før, du/I gerne vil komme.

Vi tilrettelægger forløbet efter de besøgende og tilbyder besøg til følgende:

Besøget foregår både udendørs og indendørs, så husk praktisk tøj.

 

Faciliteter der kan tilgås og prøves af alle

Vi har ramper og lift, hvorfor et besøg i REGNhytten egner sig til folk i kørestol eller folk, der er dårligt gående.

Vi tilbyder hen over året 'Åben-hytte arrangementer', som ligger i weekender eller uden for normal arbejdstid, så hold øje med arrangementer fx på vores facebook-side.

Du kan læse mere om REGNhytten samt finde relevant materiale på vores side: REGNhytten.

 

Verdensmål i forløbene

Kommer du som klasse, vil et besøg i REGNhytten kunne dække følgende verdensmål:

Mål nr. 4 - KvalitetsuddannelseMål nr. 6 - Rent vand og sanitetMål nr. 12 - Ansvarligt forbrug og produktionMål nr. 13 - KlimaindsatsMål nr. 14 - Livet i havet

 

Vigtigt i forhold til besøg i skybrudsmodellen

Vi giver gerne en demonstration af skybrudsmodellen – dog kun efter aftale, og minimum for 6 og maksimalt for 16 personer ad gangen. Er I flere end 16 personer, kan demonstrationen gentages i hold.

Oplys, hvor mange I gerne vil komme under bookingen.

Modellen er særlig møntet på:

  • Boligejere
  • Erhvervsliv
  • Netværksgrupper
  • Interesseorganisationer

Tilbuddet er gratis og tager 45 – 60 minutter.

Af hensyn til vores planlægning beder vi om, at du/I booker i god tid og senest en uge, før du/I gerne vil komme.

Modellen er udendørs, så husk praktisk tøj og sko efter vejret.

Her finder du skybrudsmodellen

Skybrudsmodellen er den største af modellerne på det udendørs areal ved REGNhytten. Du finder derfor skybrudsmodellen på samme adresse som REGNhytten:

Kristrup Engvej 21
8960 Randers SØ

REGNhytten (og herunder skybrudsmodellen) har egen parkeringsplads og indgang fra Kristrup Engvej. Du skal altså ikke køre ind ved Randers Centralrenseanlæg.

Vigtigt i forhold til besøg på renseanlæg

Med en rundvisning eller et skoleforløb på ét af vores renseanlæg vil du/I følge spildevandet fra indløb, hvor vi modtager det beskidte vand, til udløb, hvor vi leder det rensede vand ud.

Det er ganske gratis at få en rundvisning, da vi ønsker at udbrede kendskabet til rensning af spildevand i Randers Kommune.

Vi tilbyder skoleforløb og rundvisninger på:

  • Randers Centralrenseanlæg (Kristrup Engvej 21, 8960 Randers SØ)

 

Praktiske oplysninger

Alle besøg på renseanlæg finder sted inden for normal arbejdstid kl. 08.00 - ca. kl. 15.30.

Af sikkerheds- og hygiejnemæssige årsager har vi nogle regler på vores anlæg, som alle skal følge. Vi orienterer om reglerne, inden rundvisningen begynder.

  • Antal: Minimum 10 og maksimum 28 personer.
  • Rundvisningen foregår udendørs, så husk praktisk tøj.

Vi har desværre ikke ramper, elevatorer m.m., og rundvisningerne egner sig derfor ikke til folk i kørestol eller folk, der er dårligt gående.

Husk, at I besøger en arbejdsplads - vis hensyn.

Læs mere om vores renseanlæg.

 

Særligt for skoler og uddannelser

Hvis du kommer med en klasse/et hold, vil vi tilrettelægge forløbet efter elevernes/de studerendes alder og faglige kunnen. Vi tilbyder forløb for følgende:
  • 4. – 7. klasse
  • 8. klasse – gymnasier
  • kort - lang videregående uddannelse

Opdelingen sikrer, at eleverne/de studerende får et relevant udbytte af rundvisningen.

Læs mere vores skoleforløb for 4. - 10. klasse på vores side: Fra kloakvand til åvand - 4. klasse til 10. klasse.

Vi tilbyder også et forløb for ungdomsuddannelser: Spildevandsrensning.

 

Verdensmål i forløbene

En rundvisning på enten Randers Centralrenseanlæg eller Langå Renseanlæg vil kunne dække følgende verdensmål:

Mål nr. 4 - KvalitetsuddannelseMål nr. 6 - Rent vand og sanitetMål nr. 7 - Bæredygtig energiMål nr. 12 - Ansvarligt forbrug og produktionMål nr. 13 - KlimaindsatsMål nr. 14 - Livet i havet

 

Forbered jer

Vi forventer, at I arbejder med emnet spildevand forud for rundvisningen - det giver det største udbytte for både jer og os.

Læs mere om vores renseanlæg og find relevante materialer på siden: Renseanlæg.

Du kan forvente at høre fra os inden for et par dage enten telefonisk eller på mail. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine persondata på vores side: Persondatapolitik.

Udfyld booking-formularen

Hvem ønsker at besøge os?

Fortæl, hvilket fag besøget ved os skal understøtte samt niveau fx biologi B.