Vandforsyning i Stevnstrup

Flere vandledninger i Stevnstrup står over for en renovering, og nogle strækninger vil blive lavet samtidig med etableringen af fjernvarme i byen. I den forbindelse vil det af flere omgange være nødvendigt, helt eller delvist, at lukke for vandforsyningen til dele af byen, samt Grensten og Helstrup.

Drikkevand

I Stevnstrup er der to vandværker, det store Stevnstrup Vestre Vandværk, og det lille Stevnstrup Vandværk. Tilsammen forsyner vandværkerne hele Stevnstrup, Grensten og Helstrup og opland med frisk drikkevand.

Vandmiljø Randers overtog Stevnstrup Vestre Vandværk efter det tidligere Langå kommune i 2009 og i 2021 besluttede bestyrelsen i Stevnstrup Vandværk sammen med vandværkets forbrugere at overdrage forsyningspligten til Vandmiljø Randers A/S.

De to vandværkers ledningsnet er af ældre dato, og kræver jævnligt reparationer. De slidte vandrør og ventiler kan give udfordringer med akutte og uhensigtsmæssige brud, og det vil vi gerne undgå. Derfor går vi nu i gang med at renovere de mest udsatte strækninger på vandværkernes ledninger.

 

Renoveringsarbejdet i Stevnstrup

Renoveringen af ledninger, stik, ventiler, trykbrønde med mere i Stevnstrup by vil ske løbende, og gerne i forbindelse med, at Verdo etablerer fjernvarme. På denne side vil vi forsøge at skabe et overblik over hvornår og hvorfor vandforsyningen forstyrres, og hvilke adresser, der påvirkes.

 

Planlagte lukninger

Onsdag d. 4. oktober fra kl. 9 til kl. 16

Berørte områder: Blomsterparken i Stevnstrup by, Grensten, Helstrup og opland.

Årsag: To defekte ventiler skal repareres for at vi bedre kan regulere trykket på vandet i området omkring Blomsterparken. Disse ventiler er placeret ved Tulipanvej og Krokusvej, hvilket er så tæt på selve vandværket, at vi er nødt til at lukke helt af for den vandledning, der går ud fra vandværket og forsyner Blomsterparken i Stevnstrup by, Grensten, Helstrup og opland.

Sådan kommunikerer vi om vores projekter

Når vi skal fortælle om planlagte eller akutte forstyrrelser i vandforsyningen bruger vi flere platforme.

Vores primære metode til at kontakte vores forbrugere er via SMS. Er du ikke tilmeldt med et telefonnummer eller en e-mail, kan du gøre det via dette link: SMS-service.

I nogle tilfælde vil vi også sende dig en besked i e-boks. Dette kan kun lade sig gøre, hvis du har givet samtykke til at modtage besked fra private virksomheder i e-boks. Er du i tvivl, så kontakt e-boks for at få hjælp.

På vores hjemmeside kan du følge status på igangværende driftsforstyrrelser. Derudover vil denne side blive opdateret løbende med relevant information om status på vandforsyningen i Stevnstrup.

Noget information vil også blive delt på vores facebook-side, som supplement til SMS/e-boks og hjemmeside.