Kryds i Vorup lukker i 16 uger

I arbejdet med at adskille regnvand og spildevand er opgaven i Vorup nu planmæssigt nået frem til krydset Kærgade og Vandværksvej. Der vil derfor de kommende 16 uger være trafikale ændringer.

Afmærkningsplan For Kærgade Vandværksvej

Afspærringsplanen fra Vandmiljø Randers/Vils Entreprenørforretning.

Af: Mia Kirkegaard Pedersen

 

Bilister, der færdes via krydset Vandværksvej og Kærgade i Vorup skal forberede sig på at finde alternative ruter fra den 8. april og frem til midten af juli. Krydset bliver nemlig lukket fuldstændig ned på grund af kloakarbejde i Kærgade/Vorup.

 

Afbøder generne

I Vandmiljø Randers ved man godt, at lukningen af krydset vil betyde, at flere trafikanter vil blive generet, når de ledes ad Pramvej. Projektleder fra Vandmiljø Randers, Bjarne Svensson, anbefaler, at de lokale bruger deres lokalkendskab til at komme lettere omkring.

Vi har valgt at skilte en midlertidig rute, men som de fleste ved, så finder trafikanter ofte på andre ruter selv - særligt de stedkendte. Beskeden fra os til beboerne på mindre befærdede veje er, at de for en stund kan forvente at aftage mere trafik end ellers.

For at lette adgangen til bl.a. Sparekassen og Fakta laver Vandmiljø Randers en midlertidig indkørsel:

Kunderne skal stadig kunne komme til fx Fakta og Sparekassen. Derudover har vi i god tid fortalt erhvervsvirksomheder i krydset om arbejdet, så de kunne give beskeden videre til deres leverandører og ikke mindst være med til at sprede budskabet til deres kunder.

Mange kloakopgaver i Vorup

Igen i år arbejder Vandmiljø Randers på flere kloak- og klimaopgaver i Vorup - samtidigt. Opgaver der løser konkrete kloakudfordringer og er indbyrdes afhængige. Interne koordineringsmøder sikrer, at alle opgaver afstemmes i forhold til den overordnede plan.

Det kræver detailplanlægning – uden tvivl. Vi forbedrer kloak- og regnvandssystemerne i Vorup gennem separatkloakering, kontrol af uvedkommende vand, renovering af eksisterende separatkloakerede områder og anlæg af diger, regnvandsbassin og skybrudsveje. Samtidig er vi i gang med en stor byggemodningsopgave på Møllestensgrunden, der bl.a. indebærer ledningsomlægning og flytning af en pumpestation. Vi håber, at beboerne i Vorup kan mærke, at vi gør vores bedste for, at de kan komme omkring. For vi kan desværre ikke indskrænke os mere, end vi allerede gør.

Siden 2015 har Vandmiljø Randers stødt øget deres investeringer i forbedringer af kloaksystemet i Vorup, og i år forventer forsyningen at investere ca. 25 mio. kr. i bydelens kloak- og regnvandssystem.

FAKTA

Kloak- og klimaopgaver i Vorup:

 • Separatkloakering i Kærgade
 • Separatkloakering i Bøsbrovej
 • Separatkloakering i Nørresundbyvej
 • Separatkloakering i Løgstørvej
 • Separatkloakering i Gurrevej
 • Separatkloakering i Skivevej
 • Kloaksystem til byggemodning på Møllestensgrunden
 • Storkeengen (dige, regnvandsbassin og pumpestation)
 • Klimagader/skybrudsveje (kloakdelen af Storkeengsprojektet)
 • Sanering af spildevandssystemer i Vorup
 • Indsats mod uvedkommende vand i en stor del af Vorup

Ud over os arbejder der også private aktører i området.