LER og gravetilladelse

Det er din pligt som graveaktør at skaffe oplysninger om ledningers placering samt have tilladelsen eller tilladelserne i hus, inden du graver.

Vandmiljø Randers Gravearbejde 2000X

Ledningsoplysninger via LER

Som graveaktør er du underlagt LER-loven og har dermed pligt til at spørge efter ledningsoplysninger via LER (Ledningsejerregistret). Du skal altid henvende dig til LER for at få oplysninger om placering af ledninger på offentlige arealer.

Ansøg om ledningsoplysninger på LER.dk (åbner i et nyt vindue)

Hvis du mangler oplysninger i det kort over ledninger, du har fået fra os gennem LER, så skriv til projekt.kloak@vmr.dk.

 

Gravetilladelser

Som graveaktør skal du søge om lov til at grave i kommunale og private veje hos Randers Kommune. Skal du grave i statsveje, så skal du søge om lov til at grave ved både Randers Kommune og Vejdirektoratet.

Er du i tvivl om, hvilken vejtype du skal til at grave i, kan du på Randers Kommunes GIS-kort se, hvilke veje der er statsveje, kommuneveje og private fællesveje.

Gå til Randers Kommune GIS-kort (åbner i et nyt vindue)