Årsaflæsning 2023

Én gang om året aflæses dit vandforbrug. Aflæsningen foregår forskelligt alt efter, om du har elektronisk vandmåler eller ej.

Vandmaaler Privat

Jeg har ikke elektronisk vandmåler

Er din ejendom tilsluttet et offentligt eller privat, alment vandværk, eller har du privat brønd med opsat vandmåler, skal du aflæse dit forbrug inden den 31. december 2023, og senest indberette din aflæsning den 8. januar 2024. Du kan, hvis du ønsker det, indberette din aflæsning fra den dag, du modtager aflæsningskortet. Aflæsningen skal dog være os i hænde senest den 8. januar 2024.

Du kan enten indtaste din aflæsning via Min Forsyning eller via vores digitale aflæsningsløsning.

Aflæsningskortene udsendes i (uge 49/50) december 2023. 


Jeg har ikke fået aflæsningskort, og/eller jeg har elektronisk vandmåler

For ejendomme, der ikke får tilsendt aflæsningskort fra Vandmiljø Randers, bliver aflæsningen foretaget af det vandværk, ejendommen er tilsluttet, eller der bliver opkrævet et fast forbrug på 170 m3 pr. år.

I uge 1 og 2 i 2024 aflæser vi de elektroniske vandmålere hos alle vores vandkunder (med undtagelse af Tvede Vandværk samt de få kunder, der endnu ikke har fået opsat elektroniske vandmålere). Har du elektronisk vandmåler, skal du derfor ikke selv indberette en aflæsning - det gør vi som en service for dig. Kan vi se, at forbruget på din adresse er steget væsentligt, kontakter vi selvfølgelig dig som ejer af adressen – det kan nemlig indikere, at der er et brud på vandinstallationerne på ejendommen.

Du behøver ikke at være hjemme, da vi kan aflæse uden at skulle ind i huset. Ved enkelte tilfælde vil det kræve, at vi går lidt ind på grunden for at fange signalet - men vi skal aldrig ind i din bolig.

 

Jeg har elektronisk vandmåler, men har også fået aflæsningskort

Ved en fejl har kunder under Stevnstrup Vestre Vandværk modtaget aflæsningskort, selvom de har elektronisk vandmåler, som vi automatisk aflæser. Det samme gælder nogle få kunder under Stevnstrup Vandværk. Har du en elektronisk vandmåler, skal du se bort fra aflæsningskortet. Du kan se, hvordan de elektroniske vandmålere ser ud, på dette billede.

 

OBS: Jeg har en bimåler

Har du som erhvervsdrivende en bimåler, skal du som ejer sørge for at indberette aflæsningen til Vandmiljø Randers. Du kan ikke gøre det gennem dit eget vandværk.

 

Jeg har modtaget en rykker for min manglende aflæsning

Har du som kunde glemt at indberette din årsaflæsning inden den 8. januar 2024, vil du modtage en rykker. Rykkeren kommer med et gebyr på 100 kr., der lægges på din årsafregning. På din rykker finder du den nye tidsfrist for indberetning af aflæsning - som er den 22. januar 2024. 

 

Jeg er i tvivl om, hvem jeg får vand fra

Er du i tvivl om, hvem du får vand fra, kan du på Randers Kommunes hjemmeside nemt tjekke det: Find dit vandværk (åbner i et nyt vindue)

 

Hold øje med dit vandforbrug året rundt

Vi anbefaler, at du holder øje med dit vandforbrug hen over året netop for at spotte lækage og derved undgå at smide penge direkte i afløbet. Det er muligt at lave dine egne aflæsninger på Min Forsyning. Her kan du samle aflæsningerne og sammenligne forbruget år for år.


Afvigelser

Hvis du mener, at dit forbrug i 2024 kommer til at afvige væsentligt fra vandforbruget i 2023, kan du efter, at du har indtastet din aflæsning, kontakte os for at få rettet aconto-opkrævningen for 2024.