Regulativer og vedtægter

Leder du efter vores betalingsvedtægter? Din søgning ender her. Vi har her samlet de publikationer, som handler om betaling og forbrug.

Vores normalt trykte publikationer finder du her på hjemmesiden som sider. Ønsker du en fysisk udgave, kan du rette henvendelse til os eller besøge os på Tørvebryggen 12.

 

Betalingsvedtægter og regulativer

Spildevandsanlæg

Betalingsvedtaegt Vmr Spildevandsanlaeg 2015

Billede af forsiden på vores betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Læs vedtægten: Betalingsvedtægt for Vandmiljø Randers A/S - Spildevandsanlæg.

Heri kan du finde information om, hvad der er gældende for private og erhvervsmæssige spildevandsanlæg, tilledning af spildevand til vores kloaksystem samt meget mere.

Tømningsordningen

Regulativ Toemningsordning Vmr 2012

Billede af forsiden på regulativet for tømningsordningen

Læs regulativet: Regulativ for tømningsordning - For bundfældningstanke i Randers Kommune.

Heri kan du finde information om, hvad der er omfattet i tømningsordningen, og hvilke krav der er til dig og os.

Vandforsyningen

Regulativ Vandforsyning Vmr 2015 (1)

Billede af forsiden for regulativet for vandforsyningen

Læs vores regulativ for drikkevandsforsyningen. Heri finder du svarene på, hvad du kan forvente vedr. oppetid på vandforsyningen, krav til tilslutning og vedligehold.

Regulativet omfatter alle vores vandkunder fra:

  • Fårup Vandværk
  • Mejlby Vandværk (inkl. det tidligere Linde Vandværk)
  • Stevnstrup Vestre Vandværk
  • Stevnstrup Vandværk
  • Stangerum Vandværk
  • Tvede Vandværk

samt vandforsyningsområderne:

  • Dyrby (vi køber vand fra I/S Gassum Vandværk)
  • Helstrup (får vand fra Stevnstrup Vestre Vandværk)
  • Læsten (vi køber vand fra Sønderbæk Vandværk)