Prisberegning

Vi har samlet de spørgsmål, som vores kunder oftest stiller os vedrørende betaling og regning, og giver her vores svar.

Hvorfor kommer min regning i e-Boks?

Du vil kun modtage din regning digitalt, hvis du er tilmeldt e-Boks.

Er der flere ejere på en ejendom, er det altid den ejer, der står øverst på regningen, der får regningen i e-Boks.

Hvor tilmelder og afmelder jeg mig e-Boks?

Du skal gå på e-Boks egen hjemmeside: e-boks.com/danmark/da/ (siden åbner i et nyt vindue).

Her vælger du menupunktet Indstillinger. Under indstillinger finde du muligheden for at afmelde eller tilmelde dig e-Boks.

Siden er ret intuitiv, og siden har derudover en god søgefunktion. 

Husk, at vi også skal have dit CPR-samtykke for, at vi kan oprette dig til at modtage post fra e-Boks. Med dit CPR-samtykke kan vi også udbetale penge til dig, når du fx har betalt for meget. Det kan vi kun, hvis du giver os dit samtykke til at bruge og opbevare dit CPR-nummer. Læs mere, og giv os dit CPR-samtykke på Min Forsyning.

Min betaling falder for sent, hvad så?

Ved betaling efter sidste rettidige betalingsdag, beregner vi renter efter udlånsrenten + 8 % p.a. fra forfaldsdagen.

Ved udskrivning af rykkere tillægger vi et gebyr på kr. 100,00.

Jeg vil gerne se mine regninger, hvor kan jeg det?

Du kan se dine regninger, hvis du logger ind på Min forsyning med enten NemId eller kundenummer og adgangskode.

Ønsker du at bruge kundenummer og adgangskode, finder du dem på din seneste faktura.

Du kan på siden Forstå din regning se, hvor du finder dit kundenummer og din adgangskode.

Er du helt på herrens mark, så hjælper vi dig gerne. Ring blot 3841 1212.

Det er umuligt for mig at betale det fulde beløb, kan vi indgå en betalingsaftale?

Er du kommet i den situation, at du ikke kan betale din regning, er det muligt, at du som ejer kan indgå en betalingsaftale med os. Du skal blot huske at kontakte Kundeafregning inden betalingsfristen på telefon 3841 1212.
Din betalingsaftale kan maksimalt strække sig over 3 betalinger inden næste acontoregning forfalder. Vi tager 100 kroner pr. betalingsaftale.
Vær opmærksom på, at hvis du er overgivet til ekstern inkassofirma, kan vi ikke længere indgå en betalingsaftale.

Hvad betyder det forventede forbrug?

Det forventede forbrug fastsætter vi ud fra det sidst kendte forbrug, du har haft. Du betaler aconto på grundlag af det forventede årlige forbrug.

Ved du, at der sker en væsentlig ændring i dit vandforbrug, fx går du fra en beboer til flere eller fraflytter teenagerne, så er det en god idé at fortælle os det, så du ikke pludselig står med en ekstra regning eller skal have tilbagebetaling. 

Jeg skal have penge retur, hvordan udbetaler I dem?

Hvis du har indbetalt for meget aconto eller er fraflyttet en adresse og skal have penge retur, så kan vi benytte følgende:

Betalingsservice
Hvis du er tilmeldt, vil vi altid udbetale hertil. Når du fraflytter en adresse, bør du afvente med at afmelde dig Betalingsservice for adressen, til du har modtaget flytteafregningen og en evt. udbetaling.

NemKonto
For at vi kan udbetale til din NemKonto, skal vi bruge dit CPR-nummer. Du kan give via vores CPR-samtykke på Min Forsyning.

Der kan gå op til fire hverdage fra overførselsdatoen, inden udbetalingen fremgår på din konto.

Kontonummer
Hvis du ikke ønsker én af de ovenstående løsninger, så er det muligt, at du kan sende dit kontonummer til fas@vmr.dk via vores Send sikker mail, hvori du oplyser:

  • reg.nr.
  • kontonummer
  • navn
  • adressen, som udbetalingen vedrører.

Jeg ønsker, at min lejer opkræves direkte. Hvordan gør jeg det?

For at vi kan opkræve direkte ved din lejer, skal vi indgå en administrationsaftale. Du finder blanket til administrationsaftale under Selvbetjening.

Du kan scanne aftalen og sende den til fas@vmr.dk eller sende den til:

Vandmiljø Randers
att: Kundeservice
Tørvebryggen 12
8900 Randers

Som Udlejer (ejer) hæfter du til enhver tid for en eventuel restance på forbrugsstedet.

Hvorfor har jeg modtaget en rykker 2 for min lejers forbrug?

Har din lejer ikke betalt en forfalden regning, sender vi en rykker 1 til lejer. I rykker 1 gør vi opmærksom på, at bliver den forfaldne saldo ikke betalt inden 8 dage, sender vi en rykker 2 til både lejer og udlejer (ejer).

Har du som udlejer valgt, at vi skal opkræve direkte ved din lejer (jf. vores indgåede administrationsaftale), skal du være opmærksom på, at du hæfter for den forfaldne saldo. Din lejer skal i rykker 1 gøres opmærksom på, at vi giver dig som udlejer (ejer) besked om den forfaldne saldo.

Hvorfor er jeg sendt til inddrivelse ved privat inkasso??

Vi har sendt dig til inddrivelse ved privat inkasso, fordi du trods gentagne rykkere ikke har betalt din regning.

Er du udlejer og er sendt til inddrivelse ved privat inkasso, er det, fordi din lejer ikke har betalt sin regning, og du ikke har betalt for rykker 2. Det er muligt at indgå en betalingsaftale med inkassofirmaet.

Al kommunikation vil herefter foregå med inkassofirmaet.

Pr. 1. januar 2020 trådte Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige nr. 1575 af 27. december 2019 i kraft. Loven giver forsyningsselskaberne mulighed for at vælge, om de vil benytte et privat inkasso firma til at inddrive gælden eller fortsat benytte sig af Gældsstyrelsen. Vandmiljø Randers har valgt at benytte privat inkasso til at varetage denne opgave.

Kan jeg se en grafisk forbrugsudvikling et sted?

Hvis vi afregner dig én eller begge af følgende forbrugsarter: drikkevand eller spildevand, så kan du følge din grafiske forbrugsudvikling under "Min forsyning", hvor du kan logge ind med enten NemId eller kundenummer og adgangskode (kundenummer og adgangskode kan du finde på sidste regning - få hjælp til, hvor du finder disse oplysninger under Forstå din regning).

Har du ikke adgang til internettet, kan du kontakte Kundeservice på 3841 1212 for at få forbrugsudviklingen tilsendt.

Min vandmåler fjernaflæses, hvordan kan jeg følge mit forbrug?

Bliver din måler fjernaflæst, kan du lige som alle andre følge dit forbrug under Min Forsyning.

Årsaflæsningen foretages hvert år automatisk i uge 2. Hefter aflæser vi cirka halvårligt for at holde øje med evt. vandtab. Opdager vi vandtab på din grund, kontakter vi dig.

Selvom du har fjernaflæst måler, opfordrer vi til, at du løbende selv læser din måler af for netop at kunne spotte vandtab.