Separatkloakering i Mellerup

Vi separerer kloakken i Mellerup, så spildevand og regnvand fremover ledes i hver sin ledning. Når vi ændrer, forbedrer og klimatilpasser kloaksystemet i byen, gør vi det i overensstemmelse med Randers Kommunes spildevandsplan. Arbejdet med at forbedre kloaksystemet i Mellerup forventes at starte op i uge 14 og forventes afsluttet i løbet af marts måned 2025

Mellerup

Det skal der ske

I Mellerup vil der blive lavet traditionel separatkloakering, med en ledning til spildevand og en ledning til regnvand.

På Fjordbakken og sideveje hertil skal vi grave i jorden, men på Amtsvejen kan vi sandsynligvis nøjes med at underbore, så vi undgår at grave for meget i vejen. I så fald vil det kun være de nye stik til ejendommene på strækningen, der skal etableres ved at grave.

Byggepladsskilt Melerup (3)

Oversigt over det område, vi skal arbejde i

Det gør Vandmiljø Randers A/S

Vandmiljø Randers graver to nye ledninger ned i vejen, én til regnvand og én til spildevand. Spildevandet pumpes til Randers Centralrenseanlæg, mens regnvandet udledes til regnvandsbassin førend det løber ud i Randers Fjord.

På den måde kan vi reducere vores driftsomkostninger. Udover ledningerne i vejen sætter vi to skelbrønde ved alle ejendomme ca. en meter inden for skel. 

Kloakken vil ikke længere fungere som dræn 

Med nye og tætte ledninger er der risiko for, at grundvandet kan stige til det oprindelige niveau. Det betyder, at der er en øget risiko for, at der trænger vand ind i sokler og kældre. Det skyldes blandt andet, at den gamle, utætte fællesledning utilsigtet har fungeret som dræn.

Du skal derfor selv sikre din ejendom mod problemer med grundvand i sokkel og kælder. Kontakt en autoriseret kloakmester, hvis du har brug for vejledning. Vi anbefaler også, at du tjekker din husforsikring, om de dækker skader, hvis skaderne skyldes, at grundvandet står for højt.

Det skal du selv gøre

Når Vandmiljø Randers har separatkloakeret i Mellerup og opsat dine to skelbrønde, får du et påbud fra Randers Kommune om at separere kloaksystemet på din egen grund. Husk, at arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Mangler du tegninger over kloakken i dit eget hus, er der hjælp at hente på vores side: Find dine kloaktegninger

Du kan læse mere om, hvad der sker under en separatkloakering, og hvilke regnvandsløsninger der findes, på siden: Publikationer og nyheder.

Find vores svar til de mest stillede spørgsmål, når det kommer til separatkloakering på siden: Spørgsmål og svar.

Seneste nyt

Her vil du kunne læse seneste nyt om projektet

Tidsplan

Her vil du kunne se tidsplanen for projektet.

Kontaktoplysninger på entreprenør

Når der er valgt en entreprenør til projektet, vil du kunne finde kontaktoplysninger her. 

Få inspiration til, hvordan du kan aflede dit regnvand

I vores formidlings- og forsøgscenter, REGNhytten kan du få mere viden om, hvordan du kan bruge regnvandet på egen grund. Vi tilbyder alle at komme ud i REGNhytten og høre mere om, hvilke muligheder der findes for at aflede og anvende regnvandet på egen grund. Du kan også se og høre om skybrudssikring i REGNhytten.

Læs mere om REGNhytten, eller tjek, hvornår vi har næste gratis arrangement om regnvandsløsninger på vores side: Events.