Etapeplan for Vorup

Byrådet godkendte den 8. juni 2015 et tillæg til spildevandsplanen for kloaksystemet i Vorup. Kloakkerne i Vorup er gamle og ikke bygget til at klare de kraftigere regnskyl og klimaforandringer. Det betyder, at kloaksystemet ved kraftigt regnvejr ofte udleder blandet regn- og spildevand til Gudenåen og Randers Fjord, hvormed natur og vandmiljø belastes.

Kloakkerne i Vorup er gamle og ikke bygget til at klare de kraftigere regnskyl og klimaforandringer. Det betyder, at kloaksystemet ved kraftigt regnvejr ofte udleder blandet regn- og spildevand til Gudenåen og Randers Fjord. Dermed belaster vi natur og vandmiljø.

Når vi skifter kloakledningerne, bliver området samtidig klimatilpasset ved, at vi separerer kloaksystemet med en ledning til spildevand og en anden ledning til regnvand. Det gør, at vi lever op til de mål, der er fastsat i et tillæg til spildevandsplanen for Randers Kommune. 

Masterplan for Vorup

Vil du se, hvordan de forskellige etaper fordeler sig i Vorup, så finder du altid den nyeste version her på siden.

Vi gør opmærksom på, at masterplanen er dynamisk, da kloakforholdene kan vise sig at skulle ændres i en anden prioritering.

Masterplan for Vorup (PDF'en er ikke webtilgængelig. Linket åbnes i et nyt vindue)

Vorup - Tillæg til spildevandsplanen

Du kan læse tillægget til spildevandsplanen på Randers Kommunes hjemmeside (åbner i et nyt vindue). 

Referat hvori Randers Byråd godkender tillægget

Du kan læse referatet fra byrådsmødet den 8. juni 2015 på Randers Kommunes hjemmeside (åbner i et nyt vindue).

For store dele af Vorup betyder dette tillæg, at: 

  • vi udskifter kloakledningerne, så det eksisterende kloaksystem skrifter fra et fællessystem, hvor regnvand og spildevand løber i samme ledning til et separatkloakeret system med en ledning til spildevand og en anden ledning til regnvand. Det gør, at vi lever op til de mål, der er fastsat i spildevandsplanen for Randers Kommune
  • vi forbedrer kloakledningernes tilstand, effektivitet og øger deres kapacitet, så vi tager højde for kommende klimaforandringer
  • vi afleder regnvand uden om renseanlægget med rensning og håndtering af vandet i et regnvandsbassin før udløb til fx Gudenåen.

Samarbejdspartnere

Rådgiver: COWI A/S

Entreprenør: Vi sender projektet i udbud etapevist.