Flodbyen Randers Justesens Plaene

Illustration af, hvordan det fremtidige Justesens Plæne eller Tidevandsparken kan se ud

Det nuværende rekreative areal – Justesens Plæne – bevares som grønt, ubebygget areal, men klimatilpasses med et dige, der skærmer den bagvedliggende bydel mod fremtidige vandstandsstigninger og risiko for oversvømmelse.

 

Tidevandsparken på Justesens Plæne 

På Justesens Plæne anlægger Randers Kommune et dige som en del af Klimabåndet's beskyttelse af de bagvedliggende bebyggelser i midtbyen. Arealet kaldes i udviklingsplanen for Tidevandsparken, da der med diget kan skabes mulighed for at ændre vandkanten, så denne sammen med diget kan tydeliggøre Gudenåens skiftende vandstand. Randers Kommune forventer, at der fortsat kan afholdes en række events på arealet under hensyntagen til diget og de ændrede adgangsveje til området.

Læs mere om Klimabåndet på Randers Kommunes hjemmeside: Klimabåndet forener klimatilpasning og byudvikling (link åbner i et nyt vindue).

 

Det gør Vandmiljø Randers

Med et dige tæt ved den trafikerede vej Tørvebryggen dannes der naturlige kar på begge sider af diget. Det er Vandmiljø Randers' opgave at sikre, at vandet fra Gudenåen ikke trænger op i kloaksystemet, og det er samtidigt Vandmiljø Randers' opgave at sikre, at den bagvedliggende by kan komme af med regnvandet - også når det regner. Derfor anlægges en pumpestation samt kontraklapper.

Dette arbejde forventer vi at påbegynde i 3. til 4. kvartal af 2022.