Justesens Plæne og Tidevandsparken

Tidevandsparken er et projekt under Randers kommune. I den oprindelige plan for Justesens Plæne og den nye Tidevandspark var det meningen, at Vandmiljø Randers skulle anlægge en pumpestation. Dette projekt er pt udsat på ubestemt tid.

Flodbyen Randers Justesens Plaene

Illustration af, hvordan det fremtidige Justesens Plæne eller Tidevandsparken kan se ud

Det nuværende rekreative areal – Justesens Plæne – bevares som grønt, ubebygget areal, men klimatilpasses med et dige, der skærmer den bagvedliggende bydel mod fremtidige vandstandsstigninger og risiko for oversvømmelse.

 

Tidevandsparken på Justesens Plæne 

På Justesens Plæne anlægger Randers Kommune et dige som en del af Klimabåndet's beskyttelse af de bagvedliggende bebyggelser i midtbyen. Arealet kaldes i udviklingsplanen for Tidevandsparken, da der med diget kan skabes mulighed for at ændre vandkanten, så denne sammen med diget kan tydeliggøre Gudenåens skiftende vandstand. Randers Kommune forventer, at der fortsat kan afholdes en række events på arealet under hensyntagen til diget og de ændrede adgangsveje til området.

Læs mere om Klimabåndet på Randers Kommunes hjemmeside: Klimabåndet forener klimatilpasning og byudvikling (link åbner i et nyt vindue).