Disse pressemeddelelser er mere end et år gamle og går tilbage til 2019.

 

29.03.2021

Kryds i Vorup lukker i 16 uger

I arbejdet med at adskille regnvand og spildevand er opgaven i Vorup nu planmæssigt nået frem til krydset Kærgade og Vandværksvej. Der vil derfor de kommende 16 uger være trafikale ændringer.

 

18.03.2021

Vandets Dag er tilbage på skoleskemaet

Vandets Dag bliver afholdt som en virtuel udgave i Randers. Randers Naturcenter, Vandmiljø Randers og Verdo inviterer endnu en gang kommunens 3. klasses elever til læring om vand. I år kan alle kigge med på web, og sjovt og lærerigt bliver det stadig. FN’s internationale mærkedag Vandets Dag bliver markeret mandag den 22. marts.

 

05.02.2021

Regnvandsbassinet på Østervold får Københavnervægge og fast bund

Et stort hul fyldt med armeringsjern vidner om, at regnvandsbassinet på Østervold er godt undervejs. De hurtige fremskridt gør, at Vandmiljø Randers, entreprenør Brdr. Andersen og underentreprenør Barslund og Gasseholm fra næste uge går i gang med at støbe bunden af bassinet og etablere ”Københavnervæg” langs caféen.

 

08.01.2021

Storkeengsprojektet sender tung trafik gennem Vorup

Arbejdet med at klimasikre Vorup rykker tættere på boligerne. Nye stisystemer, ny servicevej, anlæg af nyt regnvandsbassin og oprensning af grøfter i engen gør, at veje som Vænget og Bojesvej bliver adgangsveje for arbejdskørsel ud i engen.

 

14.12.2020

Klimatilpasning: Bassin på Østervold startet med første fliseløft og spadestik

Der blev mandag den 14. december taget hul på det nye rekreative område i bunden af Østervold med regnvandsbassinet i centrum. Det skete, da borgmester Torben Hansen og Vandmiljø Randers’ formand Anders Burlund som de første løftede den allerførste flise på pladsen foran Red Fall på Østervold. Formand for Miljø- og Teknikudvalget i Randers Kommune Frank Nørgaard og næstformand i Vandmiljø Randers’ bestyrelse Iben Sønderup tog efterfølgende første spadestik.

 

07.12.2020

Vandet får sin egen plads på Østervold

Randers Kommune og Vandmiljø Randers har givet corona-venligt håndslag på, at den lokale entreprenør, Brdr. Andersen, skal udføre arbejdet, der ændrer et vindblæst og lidt kedeligt område på Østervold til et rekreativt opholdssted med vand og grønne planter. Mandag den 14. december tager Randers Kommune og Vandmiljø Randers første fliseløft og spadestik til regnvandsbassinet i bunden af Østervold.

 

09.10.2020

Første spadestik på klimatilpasningsprojektet Storkeengen

Det nye dige, der skal beskytte Vorup mod stormflod og højere vandstand blev fredag den 9. oktober 2020 officielt gravet i gang, da Randers’ borgmester Torben Hansen og Vandmiljø Randers’ bestyrelsesformand Anders Burlund, tog de første spadestik i Storkeengen. Diget er første del af klimatilpasningsprojektet Storkeengen, der skal ruste Vorup til klimaforandringernes konsekvenser med højere vandstand, oftere stormflod og mere og kraftigere regn.

 

03.09.2020

Er du forberedt på sensommerens kraftige regnskyl?

Skybrudssæsonen, der går fra maj til oktober, er godt i gang, og det er da heller ikke mere end 14 dage siden, at kraftig regn ramte Øster Bjerregrav. Er du boligejer kan skybruddene give dig kvaler. Heldigvis kan du med simple midler komme oversvømmelser og vandskader i forkøbet. Vil du vide mere om, hvordan du sikrer dig mod skybrud, inviterer Vandmiljø Randers til skybrudssikrings-aften torsdag den 10. september fra kl. 17-18 i REGNhyttens skybrudsmodel på Kristrup Engvej 21.

 

28.08.2020

Randers kan se frem til et mere blå-grønt Østervold 

Et regnvandsbassin i bunden af Østervold ved Red Fall er, hvad Vandmiljø Randers og Randers Kommune anlægger i starten af oktober 2020 og frem til marts 2021. Bassinet er første skridt i arbejdet med at beskytte Randers’ historiske middelalder-midte mod oversvømmelser ved kraftige skybrud. Du kan høre mere, når Vandmiljø Randers og Randers Kommune den 8. september står klar på pladsen fra kl. 15-17.

 

27.08.2020

Jyske forsyningsselskaber i nyt samarbejde 

Otte jyske forsyningsselskaber går sammen i et nyt fælles serviceselskab, der får hjemsted i Randers.

 

21.08.2020

Nyt dige skal beskytte Vorup mod skybrud, stormflod og vandstandsstigninger

Vandmiljø Randers og Randers Kommune går nu i gang med det innovative og ambitiøse klimatilpasningsprojekt: Storkeengen. Første skridt er et nyt dige, der skal være med til at klimatilpasse bydelen Vorup mod 100-års regnhændelser, stormflod og højere vandstande.

 

14.08.2020

Det lille bed med den store effekt

En grøn, blomstrende oase – flere og flere steder kan besøgende i Randers midtby opleve disse bede. Regnvandsbede eller regnbede kaldes de og har til opgave at opsamle, forsinke og nedsive regnvandet, så risikoen for oversvømmede fortove minimeres. Regnvandsbedene er også yderst velegnede til de private haver, og det kan man høre mere om, når Vandmiljø Randers torsdag den 20. august kl. 18:30-20:00 holder Åben-hytte i REGNhytten på Kristrup Engvej.

 

06.08.2020

Rådmands Boulevard spærret fra Skolevej

Vandmiljø Randers holder strækningen på Rådmands Boulevard mellem Skolevej og rundkørslen ved Netto lukket indtil slutningen af uge 34.

 

26.06.2020

Kloakarbejde lukker en del af Rådmands Boulevard i skolernes ferie

I 6 uger - fra mandag den 29. juni og frem til senest den 8. august - vil Rådmands Boulevard i krydset ved Skolevej være spærret for gennemkørsel.

 

25.05.2020

Vandmiljø Randers leder efter fejltilslutninger i Vorup

Har du styr på, om dit kloaksystem deler spildevand og regnvand, som det skal? Vandmiljø Randers har sat ekstra tid af i Vorup til at finde de ejendomme, hvor der er sket fejl i tilslutningen til kloak- og regnvandssystemet. Vandmiljø Randers’ eftersyn skal sikre, at det kun er regnvand, som ledes ud i regnvandsbassinerne, og spildevand der ender på renseanlægget. Eftersynet i Vorup omfatter 1.000 ejendomme og løber fra juni 2020 til december 2021.

 

30.04.2020

Regnvand fra Nordbyen kan snart løbe ned gennem Vester Altanvej

Vandmiljø Randers anlægger stor regnvandsledning ned gennem Vester Altanvej. Derudover skal forsyningen grave i Rådmands Boulevard, så stykket fra rundkørslen til Skolevej bliver separatkloakeret. Arbejdet i de to veje betyder, at Vandmiljø Randers nu endelig efter 10 års arbejde i Nordbyen kan koble regnvandssystemet sammen og lede regnvandet ned ad Vester Altanvej og videre mod Gudenåen. Kloakarbejdet foregår fra den 4. maj til slutningen af november 2020.

 

24.04.2020

Større regnvandsledning spærrer Kærgade af i over et halvt år

I et kontinuerligt arbejde med at ruste Vorup til større regnmængder, går Vandmiljø Randers i starten af maj i gang med at anlægge en større regnvandsledning i Kærgade samt separatkloakere kloaksystemet i gaden. Det betyder omkørsler for trafikanter og ændrede busruter frem til januar 2021.

 

22.04.2020

Ny kloak i Spentrup sender busser og trafikanter på omveje

En af de større veje i Spentrup, Stationsvej, lukker midlertidigt på et stykke af vejen. Grunden er, at Vandmiljø Randers skal reparere kloakken fra den 27. april til den 12. juni 2020.

 

27.03.2020

Regnvand skal skabe nyt rekreativt område på Østervold

Vandmiljø Randers ønsker i samarbejde med Randers Kommune at lave et bassin til rensning af regnvand på Østervold. Bassinet bliver samtidig et nyt rekreativt område. Udviklingsudvalget behandler sagen på et skype-møde den 2. april 2020.

 

05.03.2020

Klimagaden, Østergade/Slotsgade, pakket ind i tæpper og med temperaturloggere

Selvom det nyanlagte drænbeton får ekstra ’pleje’ for at mindske hærdetiden, og arbejdet i gaden midlertidigt står stille i 2 uger, så står klimatilpasningsprojektet i Østergade faktisk ikke så sløjt til. Trafikanter kan dog forvente spærring af Thorsgade og mindre kørebane i Østergade/Slotsgade de næste 10 uger.

 

21.10.2019

Børnedag i REGNhytten med vandpistoler og børneteater

Fredag den 18. oktober holdt Vandmiljø Randers børnedag i REGNhytten, og temaet var naturligvis regn. Både inde og ude kunne børn og deres familier prøve aktiviteter som at skyde til måls efter klima- og haveskurke som fx pesticider, samle nedløbsrør, se børneteater om regnvejr og meget mere.

 

20.09.2019

Vandmiljø Randers laver de første klimagader

Provstegade og Burschesgade bliver Randers’ første klimagader. Den 23. september går Vandmiljø Randers i jorden for at anlægge regnvandsløsninger i to af de tre udpegede klimagader. Nu skal Provstegade og Burschesgade demonstrere, hvordan Randers’ bymidte skal håndtere fremtidens kraftigere regnskyl ved at lade regnen løbe synligt på overfladen fx i render og regnvandsbede.

 

24.08.2019

Under høj sol gav REGNhytten gode råd om regnvandsløsninger

Der blev givet masser af gode råd om regnvandsløsninger, da Vandmiljø Randers lørdag den 24. august fejrede 1 årsdagen for formidlings- og forsøgscenter REGNhytten. Sammen med lokale fagfolk stod Vandmiljø Randers klar til at give de besøgende inspiration og konkrete bud på, hvordan regnvand kan gå fra at være et problem til en ressource i haven.

 

19.08.2019

Lær, hvad du kan gøre ved det pokkers regnvand

Skybrudssæsonen er godt i gang - men hvad kan du gøre for at beskytte din bolig og udnytte regnen?

 

21.06.2019

Vandmiljø Randers og Randers Kommune inviterer til dialog om klimagaderne

De nye klimagader i Randers bliver Østergade, Provstegade og Burschesgade og skal demonstrere, hvordan bymidtens klimatilpasning kommer til at se ud. Plancherne om klimagaderne står allerede i de udpegede gader, og på tirsdag den 25. juni og torsdag den 27. juni står der også en pavillon i Østergade.

 

20.06.2019

Kloakarbejde i Neder Hornbæk gør Fladbrovej et-sporet for en dag og undgår opgravning i Viborgvej

Kloakarbejdet i Fladbrovej skrider fremad. Lørdag gøres en lille del af vejen et-sporet. Og for de hårdt prøvede trafikanter på Viborgvej har Vandmiljø Randers fundet en løsning, så vejen ikke skal graves op – til glæde for de mange trafikanter. 

 

16.06.2019

REGNhytten gav gode råd om regnvandsløsninger

Vandmiljø Randers’ formidlings- og forsøgscenter for, hvordan regnvand kan anvendes og genbruges i egen have, REGNhytten, holdt lørdag den 15. juni åben hytte. Regnvand var den røde tråd i et arrangement om faskiner og regnvandsbede.

 

14.06.2019

Renseanlæg i Spentrup har renset spildevand for sidste gang

Vandmiljø Randers lukkede fredag den 14. juni Spentrup Renseanlæg. Med lukningen af Spentrup Renseanlæg har Vandmiljø Randers nu kun fire renseanlæg tilbage. Målet er tre anlæg, og det er både økonomisk og miljømæssigt en god løsning.