Regnvand som ressource - Lokal afledning af regnvand i haven

Folder Regnvand Som Ressource

Læs og download folderen: Regnvand som ressource.

Er du lidt i tvivl om, hvilke løsninger der findes for dig som grundejer, når det gælder afledning og anvendelse af regnvand i din have eller på din grund. I denne folder giver vi dig et indblik i den mangfoldige verden af regnvandsløsninger. Bæredygtige løsninger, der gør, at du er med til at producere mere grundvand, mindske belastningen i kloaksystemet ved skybrud og ikke mindst selv kan få gavn af regnen. Regnvand bør betragtes som en ressource. God læselyst.

Permeabel belægning (vandgennemtrængelig belægning)

Folder Permeabel Belaegning 2020 (1)

Læs og download folderen: Permeabel belægning.

Du kan i denne folder kort læse om vandgennemtrængelig belægning, som er en af mange løsninger, der gør det muligt som grundejer at aflede regnvandet på egen grund.

Regnbed

Folder Regnbed

Læs og download folderen: Regnbed.

Du kan i denne folder kort læse om regnbedet, der er en af flere løsninger, der gør det muligt som grundejer at aflede regnvandet på egen grund.

Faskine

Folder Faskine

Læs og download folderen: Faskine.

Når det gælder anlæggelse af en faskine, er der nogle afstandskrav, der skal overholdes og lidt til. I denne korte folder giver vi et par fif. Husk, at en faskine blot er en blandt flere løsninger, der gør det muligt for dig som grundejer at aflede regnvandet på egen grund.

Klimatilpasning - Fremtidens vejr kræver innovative løsninger

Læs og download folderen: Klimatilpasning - Fremtidens vejr kræver innovative løsninger.

Du kan i denne folder læse om vores klimatilpasningsprojekter og se REGNhytten. Folderen er interaktiv, så du kan fx panorere rundt i REGNhytten.