Klimatilpasning

Fremtidens vejr kræver innovative, bæredygtige, miljøvenlige og holdbare klimaløsninger. Her finder du vores flyer og foldere om klimatilpasning - herunder regnvandsløsninger til private og erhverv.

Foldere kan altid indhentes hos Vandmiljø Randers på Ny Havnevej 20, 8960 Randers SØ eller under besøg i REGNhytten.

 

Skybrudssikring

Skybrudssikring

Billede af folder om skybrudssikring.

Ved du, hvad der er dit ansvar, når det kommer til at sikre sig mod regnvand og tilbageløbende kloakvand? Vi giver dig et hurtigt rids af, hvad du kan gøre for at beskytte dit hjem, og hvad der er dit, vores og Randers Kommunes ansvar.

Vi har omdannet folderen til en side: Skybrudssikring af din bolig.

Skybrudssæson - din tjekliste som boligejer 

Skybrudssaeson Din Tjekliste Som Boligejer 923 X 923

Billede af flyer om skybrudssikring af bolig.

Læs om, hvordan du sikrer dit hjem, inden skybruddene sætter ødelæggende ind. Har dit hjem kælder, er du selv ansvarlig for at sikre, der ikke kommer kloakvand op ad afløb, toilet, vask og bad i kælderetagen. Læs mere om, hvilke tiltag du kan foretage for at undgå oversvømmelse. 

Du finder den tekst og billede fra den lille flyer på siden: Skybrudssæson - din tjekliste som boligejer.

Regnvand som ressource - Lokal afledning af regnvand i haven

Folder Regnvand Som Ressource

Billede af folder om regnvand som ressource.

Er du lidt i tvivl om, hvilke løsninger der findes for dig som grundejer, når det gælder afledning og anvendelse af regnvand i din have eller på din grund. På denne side giver vi dig et indblik i den mangfoldige verden af regnvandsløsninger. Bæredygtige løsninger, der gør, at du er med til at producere mere grundvand, mindske belastningen i kloaksystemet ved skybrud og ikke mindst selv kan få gavn af regnen. Regnvand bør betragtes som en ressource.

Vi har taget tekst og billeder fra folderen og kreeret denne side: Regnvand som ressource.

God læselyst.

Tjeklisten: Inden du går i gang med LAR

Tjeklisten Inden Du Går I Gang Med LAR

Billede af flyer, Tjeklisten: Inden du går i gang med LAR.

Vil du i gang med at anlægge små regnvandsløsninger i haven, som regnvandsbede, render, vandgennemtrængelig belægning, faskine m.m., er der et par ting, du skal huske inden. Vi har samlet dem i denne lille flyer, som du også finder på bagsiden af samtlige foldere om LAR-løsninger.

Teksten fra denne korte flyer finder du på siden: Tjeklisten: Inden du går i gang med LAR. 

Permeabel belægning (vandgennemtrængelig belægning)

Folder Permeabel Belaegning 2020 (1)

Billede af folder om permeabel belægning.

Vil du vide mere om, vandgennemtrængelig belægninger så som fx græsarmering, har vi taget tekst og billeder fra folderen Permeabel belægning og lavet en side ved samme navn: Permeabel belægning.

Vandgennemtrængelig belægning er en af flere løsninger, der gør det muligt som dig som grundejer at aflede regnvandet på egen grund.

Regnbed

Folder Regnbed

Billede af folder om regnbed.

Det kan være lille, det kan være stort - en ting er sikkert - det er en meget pænt regnvandsløsning, der falder i med resten af din have.

På denne side: Regnbed kan du kort læse om regnbedet, der er en af de muligheder du har som grundejer, hvis du ønsker at aflede regnvandet på egen grund.

Faskine

Folder Faskine

Billede af folder om faskine.

Når det gælder anlæggelse af en faskine, er der nogle afstandskrav, der skal overholdes og lidt til. 

På denne side: Faskine giver vi et par fif. Husk, at en faskine blot er en blandt flere løsninger, der gør det muligt for dig som grundejer at aflede regnvandet på egen grund.

Boligforbedring Randers

Magasinet Boligforbedring Vandmiljø Randers

Billede af forsiden på magasinet Boligforbedring i Randers.

Hvad gør vi i Vandmiljø Randers, når det kommer til klimatilpasning, og hvad kan du som boligejer selv gøre.

I det nyeste nummer af Boligforbedring kan du læse om udfordringerne i Randers, og hvilke udfordringer du selv kan ende med at stå med og løsninger derpå.

Læs magasinet på boligforbedring.dk: Boligforbedring Randers (link åbner i et nyt vindue) 

Storkeengen - Klimatilpasning i Vorup

Folder Storkeengen 2016 2017

Billede af folderen Storkeengen - Klimatilpasning i Vorup

Klimatilpasningen i Vorup sker i et tæt samarbejde med Randers Kommune. Du kan læse de første ønsker og tanker for klimatilpasningen i denne bydel af Randres Kommune i denne folder. Dele af projektet er sidenhen ændret.

Læs folderen: Storkeengen - Klimatilpasning i Vorup.