Vi aflæser elektroniske vandmålere

Vandmiljø Randers aflæser de elektroniske vandmålere hos vores vandkunder (med undtagelse af Tvede og de tidligere kunder under Stevnstrup Vandværk, som endnu ikke har fået elektroniske vandmålere). Aflæsningen sker i uge 36 og 37.

Aflæsning Af Vandmålere

Vi aflæser elektroniske vandmålere

 

Aflæsningen af de elektroniske vandmålere er en service, vi yder vores kunder. Vi kan på denne måde bedre holde øje med eventuelle brud på vores vandledninger, og vi kan samtidig se, om der er væsentlige ændringer i vandforbruget på de enkelte adresser.

Kan vi se, at forbruget på en adresse er steget væsentligt, kontakter vi selvfølgelig ejeren af adressen – det kan nemlig indikere, at der er et brud på vandinstallationerne på ejendommen.

Har du tilmeldt dig SMS-service?

Vores hurtigste kommunikationsform til vores vandkunder er SMS-service. Vi har også vedr. aflæsning af elektroniske vandmålere orienteret vores kunder ved hjælp af SMS-service. Du kan hurtigt og nemt tilmelde husstandens vigtigste mobilnumre og mailadresser. Gennem SMS-service varsler vi lukninger af vand, fortæller om de akutte lukninger af vand samt vi kan huske vores kunder på fx måleraflæsning. Du kan læse mere om SMS-service på vores side: Tilmeld dig SMS-service