Forløb om spildevand - ungdomsuddannelser

Information til dig som underviser, der vil vide mere om vores undervisningsforløb om spildevand. Et forløb der henvender sig til ungdomsuddannelser.

Bassin CRA 2000X1000

Forklaringstank på Randers Centralrenseanlæg

Program

Besøget hos os tager ca. 1½ time, og programmet er som følger:

  1. Velkomst
  2. Indledende oplæg om spildevandsrensning som forberedelse til rundtur på renseanlægget
  3. Rundtur på renseanlægget.

Emne og faglig fokus

Dette forløb henvender sig til klasser, der arbejder med spildevand og spildevandsrensning som et led i undervisningen. Forløbet kan være relevant for grundforløbet for STX 1g i bioteknologi, samfundsfag, biologi, kemi eller andre fag, der arbejder med teknik, processer og samfundsforhold.

I forløbet følger vi spildevandets vej gennem anlægget - fra indløb af det beskidte spildevand til det rensede vand løber ud i naturen igen. Vi gennemgår renseanlæggets processer og går i dyden med både den kemiske og biologiske rensning samt teknologien på hele anlægget. Derudover ser vi på spildevandsrensning i et historisk og samfundsmæssigt perspektiv.


Formål og mål

Formålet med forløbet er, at give de studerende et indgående kendskab til spildevandsrensning - både hvad angår det rent tekniske og renseprocesmæssige; men også hvorfor spildevandsrensning er vigtigt i forhold til natur, miljø og klima.

Efter forløbet er målet at studerende har opnået viden om det tekniske og procesmæssige i spildevandsrensning og er i stand til at sætte spildevandsrensning ind i en historisk og samfundsmæssig sammenhæng.

 

Praktisk information

Jeres besøg på renseanlægget i Randers har base i REGNhytten, der er Vandmiljø Randers forsøgs- og formidlingscenter. REGNhytten har samme adresse som Randers Centralrenseanlæg, men har egen indgang, som kommer ca. 200 m før renseanlæggets officielle indgang (set fra Grenaavej) – se efter REGNhyttens p-skilt:

Kristrup Engvej 21, 8960 Randers SØ

I er velkomne til at spise jeres medbragte mad i REGNhytten, og i REGNhytten har I også mulighed for toiletbesøg, håndvask og håndafspritning.
Husk tøj og fodtøj efter vejret – en del af besøget foregår udenfor.

 

Forberedelse til besøg

Som forberedelse til et besøg på vores renseanlæg kan I med fordel se Spildevands Teknisk Forenings film om spildevand og spildevandsbranchen: STFs film (linker åbner i et nyt vindue på youtube).