Vand i kælderen - hvad gør du?

Der kan være flere årsager til, at du får vand i kælderen fx voldsom regn, kloakstop, vand fra vejen m.fl. Vi giver dig her et par tips til, hvordan du spotter årsagen, samt fortæller, hvad du som boligejer kan gøre.

Vandpyt Gummistøvler 2000X1000 Forside Titelside


Står du i den trælse situation at have fået regnvand eller - værre endnu - opspædet spildevand i din kælder, så kan årsagen til den trælse hændelse være flere.

Voldsom regn

Har du fået kloakvand i din kælder på grund af kraftigt regnskyl, skal du først kontakte dit forsikringsselskab for at få hjælp. Du kan herefter kontakte en autoriseret kloakmester for at få yderligere hjælp. Vi vil også rigtig gerne høre fra dig, når du har haft fat i de andre. Grunden til, vi gerne modtager dit opkald, er, at vi noterer hændelsen og bruger oplysninger om vand i kælderen til fx at fremskynde forbedringer af det eksisterende kloaksystem gennem separatkloakering. 

Læs mere om dit ansvar for det private kloaksystem.

 

Kloakstop

Hvis Vandmiljø Randers' kloak er stoppet, så kloakvandet løber ind i din kælder, skal du melde skaden til dit forsikringsselskab.

Hvis skelbrønden er fuld af vand, tyder det på, at problemet er opstået mellem skelbrønden og vores stikledning. I den situation skal du kontakte os på 3841 1212. Vi sender herefter en spulevogn hurtigst muligt for at rense vores stikledning uden omkostning for dig.

Hvis skelbrønden er tom, er tilstopningen typisk i din kloak. I den situation kan du kontakte et privat spulefirma eller en autoriseret kloakmester for at udbedre problemet. Husk, at det er dit eget ansvar at sikre din kælder mod tilbageløb.

 

Overfladevand

Kommer der overfladevand fra eksempelvis vejen ind i din kælder, kan vi ikke hjælpe dig. Du skal i stedet kontakte Randers Kommune, afdelingen Vej & trafik på telefon 8915 1515 eller benytte deres Giv et praj funktion (åbner i et nyt  vindue).

 

Gode råd om kloak

  • Hæld aldrig miljøfarligt affald i kloakken. Miljøfarligt affald er fx kemikalier, olie og medicinrester. Det skader miljøet, kloakarbejdernes helbred og selve kloaksystemet.
  • Skyl aldrig vådservietter, engangsvaskeklude, bleer, bind, vat, kondomer og lignende i toilettet. Det kan få spildevandspumperne til at stoppe og giver derudover problemer på renseanlægget.
  • Brug mindre vand. Jo mindre vand du bruger, desto mindre vand skal der ledes gennem kredsløbet fra dit afløb til renseanlægget og tilbage i naturen igen.
  • Undgå fedt, kaffegrums og madrester i vasken. Fedt størkner og får afløbet til at stoppe til. Hvis din vask har en si med små huller, skåner du afløb og kloak, da kartoffelskræller, småsten og andet ikke kan passere gennem hullerne.
  • Plant ikke træer ved kloakken, idet træernes rødder søger vand. Og såfremt kloakrørene har mindre revner, vil rødderne ødelægge rørene eller medføre tilstopning.
  • Når du reparerer dit kloaksystem, er det et lovkrav, at du altid benytter en autoriseret kloakmester.
  • Rens dine tagrender for blade og kviste og sandfangsbrønde for blade, sand og sten.
  • Sørg for, at alle brønde er nemme at komme til at rense.