Renovering af pumpestation ved Ølst Kirke

Det har længe været på tegnebrættet, at pumpestationen ved Ølst Kirke skulle renoveres og opdateres, da den er ved at være udtjent. Den oprindelig plan var, at arbejdet skulle ske i 2025. På grund af Randers Kommunes plan om at udlægge ådalen til opmagasinering af vand fra Nordic Waste, er renoveringen af pumpestationen fremskyndet, og arbejdet går derfor i gang nu.

20211123 122908

Pumpestationen ved kirken er den eneste pumpestation i Ølst, og den sørger for at alt spildevand fra husstandene i byen bliver transporteret til Randers Centralrenseanlæg. Det er derfor altafgørende, at pumpestationen er driftssikker, uanset hvilke ændringer der sker i nærområdet. 

Den nye pumpestation

Når renoveringen er færdig, står pumpestationen tilbage med et helt nyt udtryk. For at sikre, at pumpestationen forbliver driftssikker, bliver den etableret på en platform, der er hævet cirka 60 cm over terræn, så både pumpen og el-skabene er sikret mod vand og fugt fra jorden. Denne nye udformning er samtidig en stor forbedring i forhold til arbejdsmiljøet for vores driftsfolk, som tilser og vedligeholder pumpestationen.

Den nyrenoverede pumpestation vil, på trods af at den hæves over terræn, være lavere end den nuværende bygning på stedet.

Seneste nyt

22-02-2024 I forbindelse med renoveringen har det været nødvendigt at flytte en spildevandsledning. Dette arbejde er afsluttet nu.