Din kloak er dit ansvar

Når du skyller ud i toilettet eller bruger vandhanen, løber spildevandet gennem dit kloaksystem, før det løber ud i vores kloaksystem. Du har derfor selv et kloaksystem at vedligeholde. Vi hjælper dig med at kende dit ansvar.

Skelbrønde

Når du ejer en grund, har du ansvaret for, at alle kloakinstallationer inde på din grund, herunder den eller de stikledninger, der forbinder dine kloakledninger med vores kloaksystem ude i vejen, fungerer og er tætte. Det er også dit ansvar at sørge for, at der ikke løber vand i kælderen.

Vi har ansvaret for stikledningen frem til det første grenrør eller den første brønd fra hovedledningen. Og vi har ansvaret for, at spildevandet fra stueetagen og andre etager over kælderhøjde kan afledes tilfredsstillende.

Du kan læse mere om dit og vores ansvar, når det gælder kloakken på siden: Publikationer - Spildevand i folderen Hvem ejer kloakken?

Hvem har ansvaret for kloakken?

Du har ansvaret for kloaksystemet på din egen grund. Vandmiljø Randers ejer, driver og vedligeholder den del af kloaksystemet, der ligger uden for din grund.

I skellet mellem din grund og det offentlige fortov eller den offentlige vej, er der normalt en skelbrønd. Brønden markerer grænsen mellem dit og vores kloaksystem.

Hvis der ikke er en skelbrønd på din ejendom, er det matrikelskellet, der markerer grænsen mellem dit og vores kloaksystem.

  • Opdager du fejl på vores kloaksystem, skal du kontakte Vandmiljø Randers.
  • Opdager du fejl på din side af skelbrønden, er det dit eget ansvar at få det repareret.

Hvis der er brud på kloakrør eller brønde på din side af skelbrønden, skal du kontakte en autoriseret kloakmester.

Min kloak er stoppet til

Klukker afløbet i vasken, eller kan du ikke komme af med spildevandet, kan det være, fordi kloakken er stoppet. Herunder kan du se, hvad du skal gøre.

Hvor er problemet?

Som grundejer har du ansvaret for alle kloakinstallationer på din egen grund. Vi har derimod ansvaret for, at vores kloaksystem – uden for din grund - fungerer effektivt. Det første, du derfor skal gøre, er at finde ud af, om forstoppelsen er i din egen kloak. Det kan du gøre ved at kigge ned i din skelbrønd eller den sidste spildevandsbrønd på din grund inden udløb til vejen.

Min skelbrønd er fuld af vand

Løft dækslet til din skelbrønd, og se, om den er fyldt med vand. Er den det, er det sandsynligvis kloakledningen uden for skel, der er er stoppet (problemet er i vores kloaksystem). Kontakt derfor vores hovednummer på 3841 1212.

Vagten vil sørge for at rense ledningen, så dit spildevand igen kan løbe væk fra din grund – uden omkostning for dig (kun vedr. spuling). Er der sket skader som følge af vand i kælderen, skal du melde det til forsikringen.

Min skelbrønd er tom, men kloakken er stadig stoppet

Er skelbrønden ikke fyldt med vand, er forstoppelsen højst sandsynligt opstået i din egen kloak.

I den situation skal du kontakte et privat spulefirma eller en autoriseret kloakmester. Dette arbejde skal du selv betale for.

Kontakt os altid, hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre, så hjælper vi dig gerne med gode råd.

Hvad er en skelbrønd?

En skelbrønd er en mindre brønd, der er placeret på din grund – ca. 1 meter fra skel. Skelbrønden giver nem og hurtig adgang til din del af kloaksystemet, hvilket er en fordel, hvis der opstår problemer med kloakken.

Det er vigtigt, at dækslet på skelbrønden er let at komme til. Du må derfor ikke lægge fliser eller plante blomster, buske eller lignende over dækslet.

Vand i kælderen

Ved meget kraftig regn kan kloaknettet blive overbelastet, så vandet stiger op i ledninger og dæksler. Det kan give problemer for ejendomme med kælder, da kælderen jo ligger under stue-/gadeplan og derfor er mest udsat.

Hvem har ansvaret?

Som grundejer har du ansvaret for alle kloakinstallationer inde på din grund, herunder den eller de stikledninger, der forbinder dine rør med vores kloaknet ude i vejen. Det er også dit ansvar at sørge for, at der ikke løber vand i kælderen.

Vi har ansvaret for, at det offentlige kloaksystem fungerer effektivt, så spildevandet fra stueetagen og andre etager over kælderhøjde kan afledes tilfredsstillende.