Forskningsprojekter

I Vandmiljø Randers ønsker vi at have fingeren på pulsen og være med til at udvikle den nyeste viden indenfor vand og spildevand.

Vi deltager aktivt i spændende udviklings- og innovationsprojekter og støtter forskere, som skaber ny og banebrydende viden på vand- og spildevandsområdet.

Forsknings- og udviklingsprojekter

Genindvinding af fosfor

Fosfor forventes at blive en knap ressource i fremtiden, og derfor ønsker vi i Vandmiljø Randers A/S at sætte fokus på genindvinding af fosfor fra spildevandsslam.

Vi er derfor sammen med fem andre partnere med i forskningsprojektet "Genindvinding af fosfor i spildevandsslam".


Teknologisk Institut er ansvarlig for forskningsprojektet, som med støtte fra Miljøstyrelsens MUDP-program bliver udført i to dele hhv. 2015-2017, 2017-2019 og 2019-2021.


Deltagerne

Deltagerne i forskningsprojektet er:

 • Teknologisk Institut, Bio- og Miljøteknologi
 • HJORTKÆR Maskinfabrik A/S
 • Aalborg Universitet, Sektion for Kemi
 • Vandmiljø Randers A/S
 • Bluekolding Spildevand A/S
 • Provas-Haderslev Spildevand A/S

 

Mål for projektet

De overordnede mål med projektet er:

 • at gøre det muligt at genindvinde mere end 80 % af den fosfor, som bliver ledt til renseanlæggene. Dette vil være væsentligt efter 2018, hvor det forventes, at den nye ressourcestrategi bliver implementeret.
 • at udvikle en teknologi, hvor fosfor fra spildevand kan udvindes til et salgbart gødningsprodukt, som ikke indeholder miljøfarlige stoffer. Sådan en teknologi vil gøre det muligt at genbruge ressourcerne (herunder fosforen), hvorved vi både kan tjene penge og forbedre miljøet (cirkulær ressourceøkonomi).

 

To delprojekter

Projektet er opdelt i to delprojekter:

 1. Første delprojekt gennemførtes fra 2015-2017. Det viste, at der er muligt at genindvinde op til 70-80% af fosfor-indholdet fra spildevandsslam, der er behandlet i rådnetank (biogasanlæg)
 2. Anden delprojekt gennemføres nu og løber fra 2017-2019. Denne del har fokus på at udvikle teknologien, så fosforen udvindes i en form, der kan genvindes som et økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt gødningsprodukt.

Læs mere om forskningsprojektet "Genindvinding af fosfor i spildevandsslam" på teknologisk.dk (åbner i et nyt vindue).

Den mikrobiologiske database

Vi har i Vandmiljø Randers i flere år deltaget i det store forskningsprojekt "Den Mirobiologiske Database", hvor Aalborg Universitet har forsøgt at kortlægge bakterierne i de deltagende danske renseanlæg.


Forskningsprojektet fik den 25. april 2016 tildelt "Årets Danske Forskningsresultat 2015" for opdagelsen af en ny type bakterier, som kan have afgørende betydning for den biologiske omsætning af ammonium til nitrat. Opdagelsen af bakterierne er ikke alene væsentlig for optimeringen af driften af renseanlæg, men også for forståelsen af jordens samlede kvælstofkredsløb.


I Vandmiljø Randers er vi utrolig stolte over resultaterne. Vi har bidraget og bidrager fortsat forskningen med:

 • Slamprøver
 • Driftsdata
 • Viden om spildevandsrensning
 • Finansiering

Projektet har løbet siden 2006.

Deltagerne

Deltagerne ud over Vandmiljø Randers er:

 • Dansk Spildevandsteknisk Forening
 • Krüger AS
 • Kemira
 • Ca. danske 50 renseanlæg

Mål for projektet

Det overordnede mål med projektet er:

 • at etablere en mikrobiologisk database over danske renseanlæg - især med biologisk fjernelse af kvælstof (N) og fosfor (P) - for at finde ud af, hvilke bakterier der rent faktisk udfører processerne.
 • at undersøge, om der findes en sammenhæng mellem forekomsten af specifikke bakterier og renseanlæggets type, procesdesign, drift og spildevandssammensætning.

Læs mere om den mikrobiologiske database på MiDAS' egen hjemmeside (åbner i et nyt vindue)