Vandmiljø Randers overtager vandforsyningen i Stevnstrup

Vandmiljø Randers overtager Stevnstrup Vandværk. Vandmiljø Randers driver i forvejen Stevnstrup Vestre Vandværk, som står for vandforsyningen i en del af Stevnstrup samt Grensten og Helstrup. Efter overtagelsen forsyner Vandmiljø Randers hele Stevnstrup by med rent drikkevand.

Vandforsyning Stevnstrup Får Nu Vand Fra Vandmiljø Randers

172 ejendomme under Stevnstrup Vandværk får nu drikkevand fra Vandmiljø Randers A/S.

Af: Mia Kirkegaard Pedersen

 

Bestyrelsen i Stevnstrup Vandværk og vandværkets forbrugere har på generalforsamling den 17. september besluttet at overdrage forsyningspligten for 172 ejendomme i Stevnstrup til Vandmiljø Randers A/S og dermed nedlægge foreningen. Overtagelsen sker med tilbagevirkende kraft til den 1. juli 2021.

Løsningen med at nedlægge os selv og overgå til Vandmiljø Randers er valgt, da det er en stadig større opgave at drive et selvstændigt vandværk. Opgaven med drift og kontrol af vandet er blevet mere besværligt.

Igennem flere år har frivillige kræfter stået for driften af vandværket, men det er blevet vanskeligere at finde frivilligt, ulønnet arbejdskraft – og opgaven med at drive et vandværk er hen over årene vokset sig større og større.

Vandmiljø Randers trækker på flere fagpersoner, har eget laboratorium, vagtordning og en vel-smurt administration. Og så forsyner Vandmiljø Randers allerede mere end halvdelen af byen (red. Stevnstrup) med rent vand, hvor de to vandværkers vandsystemer forholdsvist let kan slås sammen. Overdragelsen til Vandmiljø Randers gav mest mening, for det stiller vores forbrugere rigtig godt. Det er rart at vide.

Vandforsyningschefen i Vandmiljø Randers, Ole Quorning, anerkender, det store og vigtige arbejde de frivillige gennem mange år har ydet for at sikre rent drikkevand til forbrugerne:

Det er i dag en krævende opgave og et stort ansvar at drive et vandværk. De seneste år er vandværkerne blevet mødt med nye krav til håndtering af persondata, uddannelse, risikovurderinger, prøvetagning, ledningsregistrering og grundvandsbeskyttelse. Jeg har dyb respekt for den enorme indsats, der ligges af frivillige kræfter i vandværksbestyrelserne, og jeg har fuld forståelse for dem, der overvejer nye veje. Jeg er glad for, at vi i Vandmiljø Randers har muligheden for at træde til og hjælpe.

Med overtagelsen af Stevnstrup Vandværk driver Vandmiljø Randers nu 6 vandværker. Desuden er Vandmiljø Randers engageret i foreningen, Vandplanudvalg Randers, hvor de varetager både formandsposten og sekretariatsfunktionen i foreningen. Vandplanudvalget i Randers er en sammen-slutning, hvor 14 almene vandværker (herunder Langå og Øster Velling) samarbejder om grundvandsbeskyttelse i kommunen.

Det er vores forventning, at vi fortsætter driften af det nuværende vandværk, men vi arbejder på en løsning, hvor de to ledningsnet bliver koblet sammen, så forsyningssikkerheden og kapaciteten styrkes.

Vandkunder under Stevnstrup Vandværk indtræder på samme vilkår som Vandmiljø Randers’ eksisterende vandkunder.

Kort om Vandmiljø Randers:

Vandmiljø Randers er sat i verden for at håndtere og rense regn- og spildevand, levere rent drikkevand og bidrage til klimasikring og et godt vandmiljø i Randers Kommune. Som ambitiøs og fremtidssikret forsyning skaber vi resultater i det krydsfelt, hvor forretning og samfundsansvar går op i en højere enhed. Det gør vi ved konstant at blive dygtigere til at løse vores opgaver og ved at bidrage til lokalområdet med solide investeringer, jobs og vækst. Vandmiljø Randers Spildevand renser årligt 10 mio. m3 spildevand og distribuerer rent drikkevand til 2.230 kunder. Godt 60 dygtige medarbejdere løfter opgaven med stort engagement.