Priser på spildevand og tømning af tanke 2024

Regning på spildevand udsender vi 2 gange om året til betaling i marts og september. For tømningsordningen udsender vi kun 1 gang om året en regning med betaling marts. Alle priser er oplyst i kr.

Tilslutningsbidrag

Fuldt tilslutningsbidrag (regn- og spildevand)*
62.716,38 ekskl. moms
78.395,48 inkl. moms
*For private er det pr. boligenhed, og for erhverv beregnes det pr. påbegyndt 800 m2 grundareal

Reduceret tilslutningsbidrag (kun spildevand)
37.629,83 ekskl. moms
47.037,29 inkl. moms

 

Driftsbidrag og vandafledningsbidrag pr. m3

Fast årligt bidrag pr. stikledning
596,24 ekskl. moms
745,30 inkl. moms

Privat - vandafledningsbidrag pr. m3
30,96 ekskl. moms
38,70 inkl. moms

Privat - bidrag til projekter til klimatilpasning
2,00 ekskl. moms
2,50 inkl. moms

Privat - samlet vandafledningsbidrag
32,96 ekskl. moms
41,20 inkl. moms

Privat - fradrag for betaling af strøm til pumpestation pr. m3
1,66 ekskl. moms
2,08 inkl. moms

Erhvervskunder godkendt til trappemodel:
Trin 1 - 0-500 m3
32,96 ekskl. moms
41,20 inkl. moms

Trin 2 - 501-20.000 m3
26,37 ekskl. moms
32,96 inkl. moms

Trin 3 - mere end 20.001 m3
13,18 ekskl. moms
16,48 inkl. moms

 

Pris for levering af spildevand, slam og lign. på renseanlæg

Pris pr. m3 husholdningsspildevand
5,40 ekskl. moms
6,75 inkl. moms

Pris pr. m3 slam og lignende
259,68 ekskl. moms
324,60 inkl. moms

 

Tømningsordning

Pris pr. tank på volumen mindre end 3,0 m3
428,47 ekskl. moms
535,59 inkl. moms

Pris pr. tank større end 3,0 m3 (afregnes pr. m3 ud over 3,0 m3)
142,82 ekskl. moms
178,53 inkl. moms

Pris pr. tank for sommerhuse
214,24 ekskl. moms
267,80 inkl. moms

Akut tømning af tank mindre end 3,0 m3
2.077,45 ekskl. moms
2.596,81 inkl. moms

Tømning med lille bil eller traktor mindre end 3,0 m3
882,91 ekskl. moms
1.103,64 inkl. moms

Forgæves kørsel/tømning
207,74 ekskl. moms
259,68 inkl. moms

Løft af tunge dæksler >50kg septiktanke
103,87 ekskl. moms
129,84 inkl. moms

 

Vejbidrag

Kommunale veje og private fællesveje
8% ekskl. moms

 

Gebyrer

Gebyr på papirfaktura
39,20 ekskl. moms
49,00 inkl. moms

Gebyr ved Betalingsservice
7,20 ekskl. moms
9,00 inkl. moms

Betalingsaftale pr. aftale (momsfrit)
100,00 kr.

Ændring af årsopgørelse pga. manglende målerindberetning
103,87 ekskl. moms
129,84 inkl. moms

Flytteafregning
103,87 ekskl. moms
129,84 inkl. moms

Rykkergebyr pr. gang (momsfrit)
100,00 kr.

Rykkergebyr på manglende indbetaling (momsfrit)
100,00 kr.

Aflæsning af vandmåler pr. gang (pga. manglende indberetning af vandforbrug 2 år på hinanden følgende år)
259,68 ekskl. moms
324,60 inkl. moms

Renter følger Nationalbankens udlånsrente +8%