Regnvandsbassinet på Østervold får Københavnervægge og fast bund

Et stort hul fyldt med armeringsjern vidner om, at regnvandsbassinet på Østervold er godt undervejs. De hurtige fremskridt gør, at Vandmiljø Randers, entreprenør Brdr. Andersen og underentreprenør Barslund og Gasseholm fra næste uge går i gang med at støbe bunden af bassinet og etablere ”Københavnervæg” langs caféen.

Regnvandsbassinet På Østervold Vandmiljø Randers

Bassinet er klar til at blive støbt i Red Fall-enden. I den modsatte ende skal en Københavnervæg bores ned.

Af: Mia Kirkegaard Pedersen

 

Det er til at se, at regnvandsbassinet på Østervold er godt undervejs. Gravemaskinernes daglige aktivitet er yderst synligt på pladsen.

Vi er rigtig godt med. Med et projekt ovenpå den gamle vold og så tæt på vandet, ja, så var risikoen for forsinkelse pga. højt grundvand og oldtidsfund stor. Men vi har hverken skullet takle grundvand eller stødt på nogen fund. Kun vejret driller os lidt.

Bassinet får fast bund

Vandmiljø Randers håber på, at entreprenøren Brdr. Andersen og underentreprenør Barslund og Gasseholm snarest muligt kan begynde at støbe bassinbunden.

Det er ingen hemmelighed, at vi krydser fingre for et mildere vejr. Vejret har meget at sige, når vi skal støbe en betonbund. Generne ved frost og kulde er, at betonen ikke tørrer, og derved forsinker det andre opgaver.

Samtidig med, at bunden støbes i den ene ende, vil Vandmiljø Randers gå i gang med at etablere en stærk væg langs caféen, så jorden ikke skrider. En væg der i fagsprog går under navnet, Københavnervæg.

 

Københavnervæg langs caféen

På første parket ud til regnvandsbassinet kommer den eksisterende café til at ligge. Og denne yderlige placering gør, at der graves tæt ved bygningen.

For at sikre, at jorden - hvorpå caféen er placeret - ikke skrider, borer vi 7 meter lange stålprofiler ned ca. 1,5 m fra caféen. I mellemrummet mellem stålprofilerne skubber vi stålplader ned, så det danner en væg. Konstruktionen kaldes en Københavnervæg.

At jorden ikke skal skride handler ikke kun om at passe på den eksisterende café. En fremmed-ledning løber ligeledes i jorden, og den må ikke bøjes.

Københavnervæggen er solid. Vi laver den midlertidigt for netop at sikre mod erosion og sætningsskader, mens vi støber bassinets sider. Når bassinsiderne er afhærdet, og der er fyldt jord op, kan vi hive stålplader og stålprofiler op igen.

Caféen hviler på enkle fundamenter på den meget bløde bund og har allerede sat sig lidt.

Med Københavnervæggen sikrer vi os bedst muligt. Men vi er i høj grad bevidste om, at vi kan risikere, at der sker yderligere sætninger. Vi går ind i arbejdet med bevidsthed om risikoen. Hvis uheldet alligevel er ude, så er der penge i budgettet til en opretning af caféen.

Cafébygningen får nye lejere

Endnu før, regnvandsbassinet havde taget sit første spadestik, var der rift om lejemålet i cafébygningen.

Ifølge Randers Kommune har man aldrig før modtaget så mange henvendelser på et lejemål. Et lejemål, hvor lejerne udmærket vidste, at de ville starte ud med byggerod. De nye lejere overtager lejemålet i foråret og vil frem til sommer ligge lige ud til en byggeplads.

Fremdrift På Bassint På Østervold Vandmiljø Randers

Endnu er der lås og lukkede døre, men snart rykker nye lejere ind i caféen. Først skal der dog lige graves tæt op ad den.

Regnvandsbassinet forventer Vandmiljø Randers og Randers Kommune fortsat står klar til sommer.