Fra kloakvand til åvand - 4. klasse til 10. klasse

Information til dig som lærer, der vil vide mere om vores undervisningsforløb om spildevand. Et forløb der henvender sig til mellemtrinet og til udskolingen.

Klaringstank På CRA

Klaringstanke på Randers Centralrenseanlæg

Program

Besøget hos os tager ca. 2 timer, og programmet er som følger:

 1. Velkomst
 2. Indledende oplæg om spildevandsrensning som forberedelse til rundtur på renseanlægget
 3. Rundtur på renseanlægget
 4. Gruppearbejde om et simpelt forsøg
 5. Afslutning med en quiz og mulighed for spørgsmål

Emne og faglig fokus

Dette forløb henvender sig til klasser, der arbejder med spildevand og spildevandsrensning som et led i undervisningen. 

I forløbet følger vi spildevandets vej gennem anlægget - fra indløb af det beskidte spildevand til det rensede vand løber ud i naturen igen. Vi gennemgår renseanlæggets processer og ser på spildevandsrensning i et samfundsmæssigt perspektiv.

At arbejde med spildevand og spildevandsrensning som tema kan være relevant under forskellige ”hatte”. Det kan være, at klassen arbejder med FN´s verdensmål, menneskets påvirkning af natur og miljø, næringsstoffer, vand og ilts naturlige kredsløb, klima og klimatilpasning eller blot et ønske om at komme på virksomhedsbesøg.


Formål og mål med forløbet 4. -6. klasse

Formålet med forløbet er, at eleverne får et bredt kendskab til spildevandsrensning - både hvad angår det rent tekniske; men også hvorfor spildevandsrensning er vigtigt i forhold til miljø og klima.

Efter forløbet har eleverne øget kendskabet til:

 • Mekanisk spildevandsrensning
 • Biologisk spildevandsrensning
 • Kemisk spildevandsrensning
 • Slam og brug af slam
 • Hvorfor er spildevandsrensning vigtig for vandmiljøet?
 • Hvad betyder klimaforandringerne for spildevandsrensning?

Eleverne arbejder undervejs i grupper, herunder diskussion, gennemførsel af et simpelt forsøg og hvis I vælger den længere efterbehandling, fremstilling af et produkt til fremlæggelse i klassen, som afslutning på forløbet.

 

Formål og mål med forløbet 7- 10. klasse

Formålet med forløbet er, at eleverne får et bredt kendskab til spildevandsrensning. I forhold til forløbet for 4. - 6. klasse går vi her mere i dybden med de enkelte renseprocesser. I dette forløb arbejder vi også med spildevandsrensning i et samfundsmæssigt perspektiv. Derudover præsenterer vi Vandmiljø Randers som virksomhed, herunder hvilke faglige uddannelser, der kan pege på et arbejde hos os.

Efter forløbet har eleverne øget kendskabet til:

 • Mekanisk spildevandsrensning
 • Biologisk spildevandsrensning
 • Kemisk spildevandsrensning
 • Slam og brug af slam
 • Hvorfor er spildevandsrensning vigtig for vandmiljøet?
 • Hvad betyder klimaforandringerne for spildevandsrensning?

Eleverne arbejder undervejs i grupper, herunder diskussion, gennemførsel af et simpelt forsøg, og hvis I vælger den længere efterbehandling, fremstilling af et produkt til fremlæggelse i klassen, som afslutning på forløbet. 

Eleverne har derudover fået kendskab til Vandmiljø Randers som virksomhed, herunder hvilke uddannelser man kan have, når man arbejder på et renseanlæg.


Forberedelse til besøg på renseanlæg

Vi anbefaler, at du forbereder eleverne til besøget på renseanlægget. Til det har vi forberedt en række diskussionsspørgsmål. Brug 1 – 2 lektioner på diskussion i grupper og opsamling i klassen. Oplæg til diskussion sender vi til jer i forbindelse med, at vi bekræfter jeres besøg hos os.

Har I mindre tid, kan en god forberedelse være at se filmen om renseanlæg på Vandets Vej:

Film om renseanlæg (linket åbner i et nyt vindue og på vandetsvej.dk's side)

eller Spildevands Teknisks film om spildevand og spildevandsbranchen: STFs film (linket åbner i et nyt vindue på youtube)

 

Efterbehandling af besøg på renseanlæg

Vi har udarbejdet materiale til to forskellige måder at arbejde i klassen efter et besøg på vores renseanlæg:

 1. Én lektion hvor besøget efterbehandles. Vi har udarbejdet et ark med spørgsmål, som eleverne kan diskutere i grupper (20 – 25 min) efterfulgt af en opsamling på klassen (10 – 15 min)
 2. Et længere efterbehandlingsforløb, hvor eleverne i grupper arbejder i 3-4 lektioner med et emne omkring spildevandsrensning, som de går i dybden med. Emnerne er mekanisk spildevandsrensning, biologisk spildevandsrensning, kemisk spildevandsrensning, spildevandsslam, hvorfor er spildevandsrensning vigtig for vandmiljøet? og hvad betyder klimaforandringerne for spildevandsrensning? Til hver af emnerne har vi udarbejdet et oplæg til gruppearbejde med et antal arbejdsspørgsmål. Eleverne undersøger et eller flere af arbejdsspørgsmålene i de første lektioner med det formål at fremlægge gruppearbejdet i den sidste lektion. Oplægget til gruppearbejde ligger op til, at eleverne producerer et produkt, de kan have med til deres fremlæggelse.

For begge måder at efterbehandle på gælder det, at vi sender spørgsmål og oplæg til gruppearbejde til dig på mail i forbindelse med, at vi bekræfter jeres besøg hos os. Du har derfor mulighed for at tilføje eller fjerne spørgsmål, så efterbehandlingen skræddersys til den enkelte klasse, og de(t) mål - du som lærer ønsker - eleverne skal have ud af forløbet.

 

Praktisk information

Jeres besøg på renseanlægget i Randers har base i REGNhytten, der er Vandmiljø Randers forsøgs- og formidlingscenter. REGNhytten har samme adresse som Randers Centralrenseanlæg, men har egen indgang, som kommer ca. 200 m før renseanlæggets officielle indgang (set fra Grenaavej) – se efter REGNhyttens p-skilt:

Kristrup Engvej 21, 8960 Randers SØ

I er velkomne til at spise jeres medbragte mad i REGNhytten, og i REGNhytten har I også mulighed for toiletbesøg, håndvask og håndafspritning.
Husk tøj og fodtøj efter vejret – en del af besøget foregår udenfor.