Her og nu, når der er varslet skybrud

Radio, tv og måske en SMS har varslet dig, at et skybrud er på vej. Som bolig- og grundejer er der flere ting, som du kan gøre for at minimere og måske helt undgå vandskader.

Vandpyt Gummistøvler 2000X1000 Forside Titelside

Når der er et skybrud på vej, handler det om de gøre de rette tiltag - som du kan nå - der gør en stor forskel, når regnen først kommer væltende.

 

8 gode råd, der mindsker risikoen for, at vandet kommer ind

 • Luk døre og vinduer. Husk også tagvinduer, da skader efter vand, der kommer ind gennem åbne vinduer, ikke dækkes af forsikringsselskaberne.
 • Fjern værdigenstande fra kælderen, eller sæt dem højere op, så de ikke står direkte på gulvet.
 • Hav sandsække og krydsfinerplader klar. Sandsække og plader kan bruges til at blokere lavtliggende døre og vinduer. 
 • Hav spande, skovle, koste og klude klar til opsamling af indtrængende vand.
 • Luk toilettet i kælderen med nogle klude i en plasticpose, og placer en tung sandsæk ovenpå, hvis der begynder at stige vand op.
 • Selv uden en højvandslukke kan du sikre, at der stiger mindre kloakvand op af afløbet. Læg noget tungt på gulvafløbet, da det hindrer, at vand kommer op, fx et stort stykke plast med en krydsfinerplade og sandsæk ovenpå.
 • Sluk elektriske apparater, som kan komme i kontakt med vandet.
 • Grav evt. render omkring huset, så vandet kan ledes uden om huset. Dette hjælper kun ved mindre oversvømmelser og kun i situationer, hvor vandet kan løbe væk fra huset.

 

Dette kan du også gøre:

 • Hvis du ikke kan være hjemme under et skybrud, er det en god idé at få en nabo eller en ven til at tjekke udsatte områder i din bolig.
 • Hvis du har en regnvandstønde, bør du tømme den. Find et sted, hvor vandet ikke skaber problemer, når du tømmer den.
 • Sæt evt. forseglingstape på døre og vinduer, det forhindrer vand i at trænge ind. Eller en vandsikringsprop på afløbet, som beskytter alle tilgangene til gulvafløbet, herunder bl.a. vaskemaskine, bad og håndvask.
 • Byg evt. en dæmning af sandsække foran kældernedgangen og kælderdøren for at stoppe vandet i at trænge ind.
 • Hvis du har monteret en højvandslukke, bør du tjekke, om den fungerer. Sidder der bare lidt i lukken, kan vandet trænge igennem.

 

Gode råd til at passe på dig selv

 • Ophold dig ikke i kælderen, hvis vandet stiger op. Det kan pludseligt gå hurtigere, end du regner med. Og er dit private kloaksystem ikke blevet separatkloakeret (regnvand og kloakvand løber i hver sin ledning), så vil vandet der stiger op af kælderafløb, være fortyndet kloakvand og dermed bakteriefyldt.
 • Husk derfor smitterisikoen. Brug gummistøvler og gummihandsker, hvis du forsøger at fjerne vandet selv, eller når du rydder op i kælderen efter oversvømmelse. Undgå at røre ved dit ansigt, mens du arbejder, lad være med at spise og ryge imens, og pas specielt på åbne sår.

 

Du kan finde flere gode oplysninger og tips & tricks på hjemmesiden for forsikringsselskabernes brancheorganisation: Forsikring & Pension (link åbner i et nyt vindue)

Vi anbefaler også at kigge på klimatilpasning.dk (link åbner i et nyt vindue), hvor du gennem værktøjet Klimaklar Bolig kan se, hvor din bolig kan være sårbar.