REGNhytten

Program

Et besøg i REGNhytten varer 2 – 2½ time, og programmet er som følger:

 • Velkomst
 • Gruppearbejde om emnet ”Det livsvigtige vand”*
 • Oplæg om vand, klima og klimatilpasninger
 • Praktiske forsøg ved REGNhyttens modeller og forsøgsopstillinger
 • Opsamlende gruppearbejde
 • Afslutning i plenum

* Udføres med inspiration fra metoden PMM (Personal Meaning Mapping). Eleverne diskuterer kort i grupper de faglige emner, besøget omhandler, og svarer på en række spørgsmål ud fra den viden, de har ved besøgets start. I resten af besøget tilegner eleverne sig viden omkring emnerne. Besøget afsluttes med en refleksion over emnerne med den nye viden, de har fået: Er de blevet bekræftet i det de allerede vidste? Er der kommet nye vinkler på? Er der kommet ny viden til?

 

Emner og fagligt fokus

Dette undervisningsforløb sætter fokus på vand og vands betydning for planter, dyr og mennesker. Der er særlig fokus på regnvand som ressource for fremtidens drikkevand samt de øgede udfordringer med regnvand som følge af, at klimaet ændrer sig.

 

Læringsmål

Formålet med undervisningsforløbet er at give eleverne et kendskab til vandets kredsløb og klima, klimatilpasning samt regnvand som ressource.

Efter et besøg i REGNhytten vil eleverne have et øget kendskab til:

 • Vandets kredsløb og vands tilstandsformer
 • Klima, klimatilpasning, og hvad ændringer i klimaet betyder globalt, regionalt og lokalt i Randers
 • Hvordan regnvand spiller sammen med vandets kredsløb
 • Begreberne: forskellige jordtypers nedsivningsevne, belægningstyper og regnvandsbede.

Dette undervisningsforløb møder følgende kompetencemål:

Undersøgelse: Eleven kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse

Dette understøttes af følgende færdigheds- og vidensmål:

 • Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser
 • Eleven har viden om variable i en undersøgelse

Modellering: Eleven kan designe enkle modeller

Dette understøttes af følgende færdigheds-og vidensmål:

 • Eleven kan diskutere enkle modellers egnethed
 • Eleven har viden om muligheder og begrænsninger ved modeller
 • Eleven kan fremstille modeller af vandets kredsløb
 • Eleven har viden om vandets kredsløb

 

Didaktisk tilgang

Besøget er en kombination af:

 • Gruppearbejde om spørgsmål om emnerne
 • Oplæg i plenum
 • Praktiske forsøg ved REGNhyttens modeller og forsøgsopstillinger.

 

Forventninger til læreren

Et besøg i REGNhytten er et afsluttet forløb, men ønsker du som lærer at forberede eleverne, kan det gøres ved at gennemgå temaer om vandets kredsløb, klima og klimaforandringer.

Vandmiljø Randers forventer, at der følger mindst en lærer med en klasse ved besøg i REGNhytten.

Det er lærerens opgave at:

 • Inddele eleverne i grupper af 4 – 6 elever
 • Holde arbejdsro under besøget
 • Holde opsyn med eleverne
 • REGNhytten og demo-modellerne behandles ansvarsfuldt og i overensstemmelse med almindelig god opførelse
 • Være til rådighed for eleverne for spørgsmål gennem hele forløbet
 • Der ryddes op i REGNhytten og området omkring REGNhytten ved besøgets afslutning
 • Eleverne har fornuftigt tøj efter vejret, da de praktiske forsøg foregår udenfor.

Tiden til de praktiske forsøg kan gøres længere, så eleverne når flere forsøg, ved at arbejde med opsummering og det afsluttende gruppearbejde hjemme i klassen.

 

Læremidler

Der er inspiration til at arbejde med emnet før og efter besøget her: