Regnvandshaven

Haven. Ahhh... stedet der både er til glæde og gavn. Er du så heldig at være boligejer med egen have, så kan du her læse mere om, hvordan du kan drage mere nytte af den regn, der falder på din grund. For haven rummer masser af muligheder for bl.a. at nedsive mere regnvand og velkomme biodiversiteten.

Et Regnvandsbed

Et regnvandsbed

Drag nytte af din have

I en regnvandshave bliver regnvandet fra dine tagrender, indkørslen og terrassen ledet ud i haven i stedet for ned i kloakken. Det er faktisk hverken svært eller dyrt at drage mere nytte af den regn som falder på din grund. Ved at beholde regnvandet på egen grund kan du drage nytte af det, styre dets færd (sikre dig mod oversvømmelse) og være med til at danne nyt grundvand. Du lader altså vandet komme tilbage i sit naturlige kredsløb.

Der er mange regnvandsløsninger

Ud over regnvandsbedet findes der flere andre regnvandsløsninger – i fagsprog kaldet LAR-løsninger. LAR står for Lokal Afledning af Regnvand. På laridanmark.dk (linket åbner i et nyt vindue) kan du finde mere info om de enkelte løsninger, eller du kan se vores korte beskrivelser på siden Slip for oversvømmelse, og brug dit regnvand som en ressource.

I Rådhushaven på Rådhustorvet i Randers kan du lige nu se et regnvandsbed.

IMG 6060

Indtil bedet er opsat på Rådhustorvet, kan du se et andet eksempel - nemlig regnvandsbedet ved REGNhytten.

Hvad er et regnvandsbed?

Et regnvandsbed er en nem og smuk løsning, hvis du vil opsamle og nedsive regnvand på din grund/din have. Det kan fx være regnvandet som falder på dit tag eller din terrasse, som du vælger at lede ud i regnvandsbedet.

Regnvandsbedet sikrer en langsom nedsivning af dit regnvand gennem jordlagene.

Illustration af nedsivningen i et regnvandsbed

Du kan vælge at så græs i bedet eller plante stauder og buske, så det indgår som en naturlig del af din have. Du kan også vælge at lægge nogle flotte sten i (rislesten) eller omkring bedet. På den måde kan du skabe et smukt vandmiljø, som også tiltrækker et rigt dyreliv.

Hvor kan der være regnvandsbede?

Et regnvandsbed kan principielt placeres overalt - dog må du ikke have forurenet jord på din grund.

Derfor skal du også have tilladelse fra Randers Kommune, om du må nedsive regnvandet på netop din grund. På randers.dk's side Nedsivning af regnvand (linket åbner i et nyt vindue) kan du læse mere om reglerne for nedsivning på egen grund.

 

Hvordan virker et regnvandsbed?

Helt kort er anlægget faktisk blot et stykke jord, der er egnet til nedsivning. Du kan enten vælge at anlægge regnvandsbedet i en naturlig fordybning i din have eller grave ud på en bestemt placering på din grund. Formen på bedet er som et trug/skål og sikrer, at vandet samler sig deri og langsomt siver ned i jorden.

For at lede vandet fra dit tag, kan du anlægge et lille vandløb eller rende, så regnvandet kan blive ledt videre til bedet. Fra bedet vil vandet langsomt sive ned i jorden.

Hvordan kommer jeg i gang, og hvad skal jeg være opmærksom på?

Først skal du finde ud af, hvor stort dit regnvandsbed skal være. Det afhænger af, hvor meget regnvand der skal nedsive fx fra dit tag og af, hvor egnet din jord er.

Det kan du få en kloakmester eller et byggemarked til at hjælpe dig med at regne ud.

Inden du går i gang, skal du tjekke med kommunen, om du skal søge tilladelse til at etablere et regnvandsbed. På randers.dk finder du siden Nedsivning af regnvand (linket åbner i et nyt vindue), hvor du kan læse mere og finde ansøgningsskemaet, og du kan også her finde mere info om dimensioneringskrav.

Du må gerne selv udføre arbejdet, når regnvandsbedet skal anlægges. Dog skal en autoriseret kloakmester lave frakoblingen fra kloaksystemet.

Hvordan anlægger jeg et regnvandsbed i haven?

Du må gerne selv udføre arbejdet, når regnvandsbedet skal anlægges.

Skal du kobles af regnvandssystemet eller kloaksystemet, skal en kloakmester afkoble dig. Men selve anlæggelsen af regnvandsbedet og evt. rende eller vandløb må du gerne selv lave.

På Bolius' hjemmeside kan du læse, hvordan du trin for trin anlægger et regnbed i haven: Sådan anlægger du et regnbed i haven (linket åbner i et nyt vindue)

Hvilke planter kan klare at være i et regnvandsbed?

Planterne, der står i regnvandsbedet på Rådhustorvet i Randers, er følgende:

  • Astilbe
  • Iris
  • Engblomme
  • Lungeurt
  • Løvefod

På Haveselskabets hjemmeside kan du finde en liste med egnede planter. Du finder listen på siden: Gode planter til regnvandsbedet (link åbner i et nyt vindue).

Hvordan skal et regnvandsbed passes?

Når du har etableret dit regnvandsbed, passer det faktisk sig selv. Du skal selvfølgelig holde bedet på samme måde som alle andre bed - altså luge for ukrudt i ny og næ. 

Få mere viden i REGNhytten

Du har som borger i Randers en unik mulighed for at få mere hjælp og inspiration, når det drejer sig om regnvandsløsninger. På Kristrup Engvej 21 ligger vores forsøgs- og formidlingscenter REGNhytten, der er et gratis tilbud til kommunens indbyggere.

Du holder året rundt arrangementer, som du kan finde på vores side Events, samt du kan booke et besøg i REGNhytten. Læs mere på vores side REGNhytten.