Mission, vision og værdier

I Vandmiljø Randers arbejder vi benhårdt, mens vi har det sjovt. Vi er ambitiøse, og vores DNA driver os til konstant at blive bedre, finde smartere løsninger og besparelser til gavn for vores kunder og miljøet. Det gør, at vi forbliver ét af Danmarks bedst drevne vandselskaber. Vi viser vandet vej og leder fremtidens vand.

Vores mission - Vi viser vandet vej

 • Vi leder dit drikkevand fra undergrund til vandhane
 • Vi fører dit spildevand til renseanlægget og tilbage til naturen
 • Vi leder regnvandet væk, så det ikke skader din sundhed og din ejendom
 • Vi viser vej til et godt vandmiljø

Vandmiljø Randers viser vandet vej. Det vil sige, at vi indvinder, behandler og distribuerer rent drikkevand, at vi leder regn- og spildevand hen, hvor det ikke gør skade på kundernes sundhed og ejendom, og at vi renser det med respekt for naturen og et godt vandmiljø.

 

Vores vision - Vi leder fremtidens vand

 • Vi lægger effektive strategier for fremtidens vand
 • Vi leder kunderne trygt igennem klimaforandringers konsekvenser
 • Vi er et optimeret og ansvarligt vandselskab, der skaber vækst i Randers

Vandmiljø Randers leder fremtidens vand. Det vil sige, at vi arbejder for at sikre sundt drikkevand og et godt vandmiljø og går forrest for at håndtere og skabe tryghed omkring klimaforandringernes konsekvenser. Som et ambitiøst vandselskab indfrier vi forventninger til fremtiden ved konstant at blive bedre til det, vi gør, ligesom vi tager aktivt del i udviklingen af Randers med fokus på både lokal vækst og socialt ansvar.

 

Vores værdier

Vores værdier er vores DNA og fungerer som rygrad i alt, hvad vi siger og gør. Vores værdier er mere end blot ord. De binder os sammen og skaber, sammen med vores ledelses- og forretningsprincipper, grundlaget for vores tilgang til hinanden og vores måde at arbejde på.

Vores værdier udtrykker, hvad vi forventer af hinanden som kolleger, og hvad andre kan forvente af os. Vores værdier og kultur er det, der gør os helt særlige. Værdierne er fundamentet for vores kultur og er formet af hvem vi er, hvad vi tror på, hvordan vi arbejder og vores ambitioner.

”I Vandmiljø Randers arbejder vi hårdt, mens vi har det sjovt”

Sådan beskriver medarbejderne i Vandmiljø Randers deres arbejdsliv, uanset om det er spildevandsoperatøren i færd med at pille en pumpe op til renovering, medarbejderen i administrationen, eller en projektleder i færd med at få rammerne om en separatkloakering på plads.

I Vandmiljø Randers er vi drevet af trangen til at yde vores bedste og levere bedre og bedre resultater. Derfor sørger vi også for at hjælpe hinanden, når det går stærkt. Og det gør det ofte.

Og når vi lykkes, er det fordi, vi har stærke værdier.

Respekt
 • Vi leder os selv og hinanden
 • Vi respekterer hinandens tid
 • Vi respekterer, når noget er et vilkår
 • Vi lytter, vi giver feedback, og vi hjælper hinanden
Engagement
 • Vi bidrager med vores ideer, så løsningerne bliver bedre
 • Vi tager ejerskab og viser initiativ
 • Vi stræber efter de gode resultater
Holdånd
 • Vi samarbejder for at nå vores fælles mål
 • Vi støtter og motiverer hinanden
 • Vi passer på hinanden

Forretningsorientering

 • Vi er gode købmænd
 • Vi leverer den forventede kvalitet – hverken mere eller mindre
 • Vi har altid økonomien for øje
Arbejdsglæde
 • Vi har en positiv holdning
 • Der er plads til at fejle
 • Vi har plads til smil og tid til den gode historie

Læs også om, hvem vi er i Vi er Vandmiljø Randers og om vores strategi og ledelse.