Forsøg På Et Vandets Dag Billede

Vandets Dag - en dag med fokus på vand i Randers og resten af verdenen.

Vand er vigtig hver dag – ikke kun én dag om året.

Randers Naturcenter, Vandmiljø Randers og Verdo arbejder dagligt med vand – og vi ved, hvor vigtig vand er - også i vores vandoase Randers Kommune med fjord og åer. Igen i år vi gået sammen for at fejre FN’s internationale mærkedag, Vandets Dag. Det har vi valgt at gøre med spritnye, lærerige digitale sider, der gør eleverne klogere på vigtige emner som vandets kredsløb, vandforsyning og håndtering af spildevand.

Gennem video, fagtekster og opgaver får du og dine elever adgang til bred viden om vand. Derfor spiller vores digitale læringssider naturligt sammen med de færdigheds- og vidensmål, der hører til faget Natur/teknologi.

Skal dine elever have lokale svar på, hvorfor vi skal passe på vandet, hvor vand kommer fra, og hvad vand er, så log ind via læringssiderne.

 

Læringssiderne

Det livsvigtige vand

Link til siden på vmr.dk: Det livsvigtige vand

Læring: Eleverne lærer, at hverken mennesker, dyr eller planter kan leve uden vand, og de får viden om fordelingen af jordens vandressourcer i salt- og ferskvand.

Aktivitet: Eleverne ser på menneskekroppen, og de taler om hvor i kroppen, der er mest vand.

Hvor kommer vandet fra?

Link til siden på verdo.com/dk: Hvor kommer vandet fra? (link åbner i et nyt vindue)

Læring: Eleverne lærer, hvordan vandet dannes i jorden og bliver klogere på, hvordan forskellige jordtyper påvirker vandet undervejs.

Aktivitet: Eleverne smager på vand fra forskellige vandværker.

Ingen gift i haven

Link til siden på verdo.com/dk: Ingen gift i haven (link åbner i et nyt vindue)

Læring: Eleverne lærer, at det er skidt for vores grundvand, når vi bruger gift i haven til at fjerne ukrudt.

Aktivitet: Hver gruppe skal lave et slogan for giftfri have.

Vandværket

Link til siden på verdo.com/dk: Vandværket (link åbner i et nyt vindue)

Læring: Eleverne lærer om de mange processer, der sker på et vandværk, før vandet kommer ud i hanen derhjemme.

Aktivitet: Hvert hold bygger et vandværk ved hjælp af flasker, kaffefiltre og sand.

Pas godt på alt vores vand

Link til siden på vmr.dk: Pas godt på vores alt vores vand

Læring: Eleverne lærer om, at det er vigtigt at passe på klodens vand, og hvordan de kan gøre det derhjemme ved at spare på vandet og ikke bruge toilettet til kemikalier og affald.

Aktivitet: Eleverne laver et lille forsøg, der viser, hvorfor affald ikke skal i toilettet.

Renseanlægget

Link til siden på vmr.dk: Renseanlægget.

Læring: Eleverne lærer om spildevands vej gennem renseanlægget, fra det kommer ind ved indløbet, til det løber ud i naturen
igen, og de ser på hvilke renseprocesser, der sker i et renseanlæg.

Aktivitet: Eleverne ser film og lægger et (digitalt) puslespil, der viser spildevandets vej fra bolig til færdig renset spildevand.

 

Regnvand som en ressource

Link til siden på vmr.dk: Regnvand som en ressource.

Læring: Eleverne hører om, hvad klimaforandringerne vil betyde for vores fremtidige vejr, og hvordan vi aktivt kan bruge den mere regn. Som eksempel på en regnvandsløsning (LAR-løsning) får eleverne viden om, hvordan et regnvandsbed virker.

Aktivitet: Eleverne finder et sted på skolen til et regnvandsbed, og de tegner deres forslag til regnvandsbedet.

Vand i udlandet

Link til siden på verdo.com/dk: Vand i udlandet (link åbner i et nyt vindue).

Læring: Eleverne får gennem mødet med tørrere egne af verden en forståelse af, hvor heldige de er altid at have rent vand til rådighed.

Aktivitet: Eleverne snakker i fællesskab om, hvordan de kan spare på vandet, og så quizzer eleverne om vores vandforbrug.

Vandets voldsomme kræfter

Link til siden på naturcenter.randers.dk: Vandets voldsomme kræfter (link åbner i et nyt vindue).

Læring: Eleverne lærer, hvordan istiden og isen formede det landskab, vi kender i Danmark i dag. De hører om randmoræner, dødishuller, tunneldale og smeltevandssletter, og de finder ud af, hvor der ”gemmer” sig en tunneldal i Randers.

Aktivitet: Eleverne laver deres egen randmoræne, tunneldal, dødishul og smeltevandsslette.

Verdensmål #6

Link til siden på verdo.com/dk: Verdensmål #6 (link åbner i et nyt vindue).

Læring: Eleverne lærer om FN’s verdensmål og får tips til, hvordan de selv kan bidrage til at nå verdensmål #6 – rent vand og sanitet.

Aktivitet: Straffesparkskonkurrence, hvor eleverne forsøger at score et ”verdensmål”.

Vandtransport i træer

Link åbner siden på naturcenter.randers.dk: Vandtransport i træer (linket åbner i et nyt vindue).

Læring: Eleverne lærer om træernes vandtransport, hvor de hører mere om de enorme mængder vand, træerne bruger, og hvordan træerne trodser tyngdekræften og trækker vandet hundrede meter op til trækronerne!

Aktivitet: Eleverne ser vandtransport i en vintergække, eleverne tapper birkesaft, og de skal selv lege vedkar!

Vandets naturlige kredsløb

Link til siden på naturcenter.randers.dk: Vandets naturlige kredsløb (linket åbner i et nyt vindue).

Læring: Eleverne lærer om vandets kredsløb på vores jord, hvor de hører mere om vandets 3 tilstandsformer, og hvordan regnvejr, sved og fordampning hænger sammen.

Aktivitet: Eleverne skal lave deres eget vandkredsløb og udfylde en figur for vandets naturlige kredsløb

Praktisk info

  • Siderne fra Randers Naturcenter, Verdo og Vandmiljø Randers vil være tilgængelige hen til marts 2022.
  • På hver læringsside finder du en kort lærerinstruks, der beskriver formål med opgaven/erne, og hvordan den/de gennemføres.
  • Opgaverne på de 12 sider, kræver enkle materialer som fx glas, vådservietter eller skal printes ud.
  • Opgaverne kan løses i grupper og selvstændigt. Flere af opgaverne vil dog lettest kunne løses i grupper, da det ellers stiller krav til antallet af materialer. Det vil være angivet under Lærerinstruks på siden.

Invitation udsendt til kommunens skoler

Alle skoler i Randers Kommune (folkeskoler som privat- og friskoler) har modtaget information om de nye digitale læringssider. 

 

Kræver ingen tilmelding

Det kræver ikke tilmelding at bruge de digitale læringssider. Har du spørgsmål til Vandmiljø Randers' læringssider og/eller ønsker du at kombinere din brug af de digitale sider med fx et besøg i REGNhytten, kan du kontakte: