IMG 6060

REGNhytten med et blomstrende regnvandsbed

Program

Et besøg i REGNhytten varer 1 – 1½ time, og programmet er som følger:

 • Velkomst
 • Kort oplæg om vand
 • Praktiske forsøg ved REGNhyttens modeller og forsøgsopstillinger
 • Opsamlende gruppearbejde
 • Afslutning i plenum.

 

Emner og fagligt fokus

Hovedfokus i forløbet er begrebet ”vand”, som belyses fra flere vinkler: vand kemisk set, vands egenskaber, vands betydning for liv og vand i naturens vandkredsløb. Forløbet kommer også ind på klima, og hvordan regnvand er en ressource.

 

Læringsmål

Efter et besøg i REGNhytten vil eleverne have et øget kendskab til:

 • Vands betydning for liv på jorden
 • Vands tilstandsformer og kemiske egenskaber
 • Vandets kredsløb
 • Regnvand som ressource.

Dette undervisningsforløb møder følgende kompetencemål

Undersøgelse: Eleven kan udføre enkelte undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål

Dette understøttes af disse færdigheds- og vidensmål:

 • Eleven kan udføre enkelte undersøgelser med brug af enkelt udstyr
 • Eleven har viden om enkle undersøgelsesmetoder
 • Eleven kan undersøge lys, vand og vejr i hverdagen
 • Eleven har viden om vejr
 • Eleven har viden om vands tilstandsformer

Modellering: Eleven kan anvende naturtro modeller

Dette understøttes af disse færdigheds- og vidensmål:

 • Eleven kan skelne mellem virkelighed og model 
 • Eleven har viden om naturtro modeltyper

 

Didaktisk tilgang

Besøget er en kombination af:

 • Oplæg i plenum
 • Praktiske forsøg ved REGNhyttens modeller og forsøgsopstillinger.

 

Forventninger til læreren

Et besøg i REGNhytten er et afsluttet forløb, men ønsker du som lærer at forberede eleverne, kan det gøres ved at gennemgå temaer om vandets kredsløb, klima og klimaforandringer.

Vandmiljø Randers forventer, at der følger mindst en lærer med en klasse ved besøg i REGNhytten.

Det er lærerens opgave at:

 • Inddele eleverne i grupper af 4 – 6 elever
 • Holde arbejdsro under besøget
 • Holde opsyn med eleverne
 • REGNhytten og demo-modellerne behandles ansvarsfuldt og i overensstemmelse med almindelig god opførelse
 • Være til rådighed for eleverne for spørgsmål gennem hele forløbet
 • Der ryddes op i REGNhytten og området omkring REGNhytten ved besøgets afslutning
 • Eleverne har fornuftigt tøj efter vejret, da de praktiske forsøg foregår udenfor.

 

Læremidler

Der er inspiration til at arbejde med emnet før og efter besøget her: