Dine toiletskyl varsler smitteudbrud i kommunen

Flere gange dagligt skyller du brugbar viden om COVID-19 og virussets smittetryk i kommunen ud i toilettet. Nu går dit bidrag ikke længere tabt, men opfanges på Vandmiljø Randers’ Centralrenseanlæg og Langå Renseanlæg. Statens Serum Institut har øget den nationale overvågning af COVID-19 i spildevand – og i Randers er hele to renseanlæg udpeget til overvågningen. Det er virkelig positivt – lyder det fra Vandmiljø Randers.

Toilet Der Skyller 1500

Toilet der skyller

Af: Mia Kirkegaard Pedersen

 

Først var det Bornholm, så Ishøj Kommune og før sommerferien bidrog godt 20 renseanlæg og pumpestationer landet over til den nationale overvågning af COVID-19 i spildevandet. Pt. er 54 renseanlæg og pumpestationer en del af opsporingen af SARS-CoV-2 eller i folkemunde COVID-19 i spildevand, og nu vil Vandmiljø Randers også bidrage.

Inden længe vil overvågningen nå op på 200 renseanlæg og pumpestationer, skriver Statens Serum Institut på deres hjemmeside. Det er den nye paragraf i Epidemiloven, §44a, der nu gør, at endnu flere renseanlæg kan indgå i overvågningen og dermed kan bidrage til at varsle smitteudbrud. Og det er man rigtig glade for hos Vandmiljø Randers A/S:

Vi har længe vidst, at vi som spildevandsselskab kunne bidrage positivt til varsling af smitteudbrud med COVID-19 og dermed medvirke til forebyggelse af yderligere smittespredning – og det endda både billigt og hurtigt. Vi ser derfor positivt på samarbejdet og bidrager gerne til monitorering af smittetrykket via vores spildevandsprøver.

Din afføring viser smitte, før du har symptomer

Resultaterne fra den hidtidige spildevandsovervågning viser, at smitten kan spores tidligt, hvilket muliggør, at man kan detektere smittespredning og undgå store udbrud. En smittet person afgiver nemlig kopier af coronavirus i sin afføring, før symptomerne viser sig – altså før man lader sig blive podet for at påvise smitte. Spildevandsovervågningen er derfor et stærkt værktøj i epidemi-kontrollen.

Programleder Martin Thau, der til dagligt er med til at sikre teknisk optimering og udvikling af bl.a. renseprocesserne på renseanlæggene i Vandmiljø Randers, har været med til at sætte det nye prøvetagningskoncept op.

I samarbejde med Statens Serum Institut og Eurofins tager vi ugentligt 3 døgnprøver af spildevandet fra vores indløb på Randers Centralrenseanlæg og Langå Renseanlæg. Døgnprøver er som metode en velkendt del af vores egen overvågning af spildevandet. Det nye er, at disse døgnprøver tjekkes for COVID-19 og ja – at vi skal tage lidt flere prøver, end vi plejer.

Sådan påviser man smitten i spildevandet

Spildevandet testes ved, at de enkelte rensningsanlæg tager en prøve af vandet, som bliver sendt til analyse på Eurofins laboratorie.

Eurofins benytter et specielt kemikalie, der binder sig til vira, og som efterfølgende kan centrifugeres ud af spildevandet og analyseres på.

På den måde er det muligt at få et billede af, hvordan smitten er i det område, som rensningsanlægget er knyttet til.

Prøvetagningen er klar, og ca. 95% af kommunen bidrager

Valget af 2 ud af Vandmiljø Randers’ 4 renseanlæg beror på størrelse og geografisk dækning. Med de 2 udvalgte renseanlæg, Randers Centralrenseanlæg og Langå Renseanlæg dækkes ca. 95% af Randers Kommune samt dele af Favrskov og Norddjurs kommuner af prøveudtagningen. Et bidrag du som borger imidlertid ikke vil kunne mærke i din hverdag.

Selvom ordet overvågning lyder intimiderende, så overvåges spildevandet i en samlet mængde. Spildevandet i prøverne stammer fra flere tusinde husstande – så måleresultaterne kan ikke henføres til enkeltpersoner. Overvågningen vil i stedet varsle fald eller stigninger i den samlede smitte.
Kort Oplande Og Indløb 1000X659

Kortet viser, hvilke byområder der udtages prøver fra.

I Vandmiljø Randers er man derfor ved at gøre klar til, hvis/når en smittestigning skulle vise sig i prøver fra ét af renseanlæggenes indløb.

Prøvetagningen til opsporing af COVID-19 ved renseanlæggenes indløb er på plads. Bliver det på et tidspunkt nødvendigt, kan mere detaljerede undersøgelser laves ved at udtage spildevandsprøver i knudepunkter ude i kloaksystemet. På den måde kan man smittespore op gennem kloaksystemet, hvis Statens Serum Institut eller Randers Kommune skulle finde det nødvendigt.

Fjerner ikke behovet for test

Den øgede spildevandsovervågning kommer bl.a. på baggrund af, at færre lader sig teste, og det faldende antal daglige tests har nødvendiggjort et alternativ. Spildevandsprøverne er det alternativ, og som i det store billede har vist sig at være meget billigere at udføre end de mange kviktests.

Spildevandsprøver har vist sig at være en effektiv metode, når det handler om at komme COVID-19 i forkøbet i større eller mindre områder. Med spildevandsovervågning vil virus fra en smittet person nemlig kunne registreres inden for et døgn. Det gør det muligt at sætte ind i et område, før de smittede smitter mest. Værdien af prøverne er til at forholde sig til.

Du kan inden længe finde analyseresultater for prøver fra Randers Centralrenseanlæg og Langå Renseanlæg på: National spildevandsovervågning (ssi.dk) (linket åbner i et nyt vindue), og du kan læse mere om overvågningen af COVID-19 i spildevandet i Randers Kommune på Vandmiljø Randers' side: Tidlig sporing af COVID-19 i spildevand.

Yderligere information

  • Folketinget vedtog 24. juni en ændring af Epidemiloven, så myndigheder som Statens Serum Institut og kommuner fra 1. juli kan overvåge spildevandet for smitsomme sygdomme.
  • Vandmiljø Randers er sammen med Statens Serum Institut i færd med at overvåge indholdet af COVID-19 i spildevandet fra Langå Renseanlæg og Randers Centralrenseanlæg.
  • Vandmiljø Randers får dækket udgifterne ved prøveudtagningen af Statens Serum Institut. Som vandkunde betaler du derfor ikke for indsatsen over din spildevandsregning.
  • Der er en betydelig økonomisk forskel på persontest og spildevandstest. Hver spildevandsprøve koster mellem 3.000 og 5.000 kroner – en prøve der tester spildevandet fra flere tusinde personer. Til sammenligning koster en lyntest staten cirka 100-150 kroner per test ifølge Sundhedsministeriet.