Vandmiljø Randers markerer milepæl for nyt domicil

Nu hvor betonelementerne til alle fem etager monteret, bygningen er rejst, og taget er lukket var det tid til at afholde rejsegilde på Vandmiljø Randers’ nye domicil. Byggeriet, der ligger ved indgangen til det nye havneområde i Randers, forventes at stå færdigt i foråret næste år.

IMG 0663 Lille

Det var med entreprenøren og håndværkerne i fokus, at Vandmiljø Randers’ inviterede til rejsegilde på byggepladsen på Ny Havnevej 20 i Randers torsdag den 17. august 2023.
Det går rigtig godt fremad med domicilet og håndværkerne udfører et rigtig godt stykke arbejde. Det vil vi gerne takke dem for, og derfor holder vi rejsegilde i dag. Nu hvor bygningen er rejst, og vinduerne er ved at blive sat i, kan vi for alvor begynde at se visionen komme til live herude.

Dagen blev markeret med taler, servering fra den klassiske pølsevogn, og med mulighed for at gå en tur inde i den nye bygning. Selvom domicilet stadig fremstår i rå beton, kunne man godt få en fornemmelse af etagerne, og ikke mindst nyde udsigten over det nye havneområde.

Omdrejningspunktet for byggeriet har fra starten været bæredygtighed og klimatilpasning, og Peter Christensen håber, at omgivelserne vil inspirere domicilets besøgende til at etablere forskellige regnvandsløsninger på egen grund. 

Gennem hele processen har der været fokus på ”fra vugge til grav” vurderinger af byggematerialer, genbrug, og klimatilpasning af grundens udearealer. Blandt andet vil vi nedsive al regnvand lokalt på grunden, og til det vil vi bruge forskellige LAR-løsninger, som enhver husejer kan lave derhjemme

Men før udenomsarealerne står for tur, skal den grå bygning have lidt farve.

Nu rykker byggeriet ind i den næste fase. I næste uge begynder vi at mure facaderne, og så skal vi i gang indenfor.
Tegning Af Domicil

Samarbejdet mellem MT Højgaard, bygherrerådgiver COWI, og Vandmiljø Randers går rigtig godt. Vi har haft en god, konstruktiv dialog igennem hele projekteringsfasen, og det forsætter her i byggefasen.

Byggeriet af domicilet følger tidsplanen og Vandmiljø Randers forventer at kunne flytte ind i de nye lokaler i april 2024. Domicilet skal også huse Randers Havn, Forsyningsservice og Beredskab og Sikkerhed.