IMG 6060

REGNhytten med et blomstrende regnvandsbed

Program

Et besøg i REGNhytten varer 2 – 2½ time, og programmet er som følger:

 • Velkomst
 • Gruppearbejde om klima, klimatilpasning og Lokal Afledning af Regnvand (LAR)
 • Oplæg
 • Praktiske forsøg ved REGNhyttens modeller og forsøgsopstillinger
 • Opsamlende gruppearbejde
 • Afslutning i plenum.

 

Emner og fagligt fokus

Dette undervisningsforløb sætter fokus på klima, klimatilpasning og hvordan vi kan tage hånd om den meget regn, vi ved vil falde i fremtiden. Forløbet kommer ind på konsekvenserne af klimaforandringerne globalt, regionalt og lokalt, herunder hvad det ændrede klima betyder for den enkelte og for samfundet.

De praktiske forsøg udfører de studerende ved REGNhyttens modeller og forsøgsopstillinger, herunder efterprøver de studerende en opstillet hypotese, indsamler observationer, databehandler og sætter resultaterne i perspektiv til klimatilpasning.

 

Læringsmål

Formålet med undervisningsforløbet er at give de studerende et kendskab til klima, klimatilpasning og regnvand som ressource gennem lokal afledning af regnvand som ressource (LAR).

Efter et besøg i REGNhytten vil de studerende have et øget kendskab til:

 • klima og klimatilpasning, og hvad ændringer i klimaet betyder globalt, regionalt og lokalt i Randers.
 • hvad Vandmiljø Randers arbejder med indenfor klimatilpasningsområdet.
 • hvad dækker begrebet Lokal Afledning af Regnvand (LAR) over.
 • kendskab til begreberne: faskine, belægningstyper, forskellige jordtypers nedsivningsevne, regnvandsbede, afløbskoefficient, jordsigtning og jordtypers kornstørrelsefordeling.
 • hvilken betydning LAR har i samfundsmæssigt perspektiv og for den enkelte.

 

Didaktisk tilgang

Besøget er en kombination af:

 • gruppearbejde om spørgsmål om emnerne
 • oplæg i plenum
 • praktiske forsøg ved forsøgsmodeller og modeller ved REGNhytten.