Separatkloakering Vorup Etape 2&3 Til Godkendelse

Derfor separatkloakerer vi i dit område

Denne del af Vorup er fælleskloakeret, det vil sige, der er kun én ledning, der håndterer både spildevand og regnvand. Udover at ledningerne er gamle, så er de slet ikke bygget til at kunne håndtere de kraftige regnskyl vi oplever hvert år. Det betyder, at kloaksystemet ved kraftigt regnvejr udleder blandet regn- og spildevand til regnvandsbassinet i Storkeengen, og dermed også til Gudenåen.

Når vi separatkloakerer, så mindsker vi udledningen af spildevand til Storkeengen og Gudenåen. Derudover reducerer vi vores miljøpåvirkning og vi reducerer vores driftsomkostninger, når vi leder regnvandet uden om Randers Centralrenseanlæg.

 

Tidsplanen

Gravearbejdet starter i Aalborggade og Lillegade i uge 18 2023, og vi forventer arbejdet er afsluttet i november 2023. Efter aftale med kommunen gennemfører vi alt gravearbejdet i Bøsbrovej i perioden 19. juni til 11. august, for at genere trafikken mindst muligt.

 

Det gør Vandmiljø Randers A/S

Når vi separatkloakerer, vil vores gravearbejde primært være normal opgravning, hvor vi graver to nye ledninger ned i vejen, én til regnvand og én til spildevand. Spildevandet pumpes til Randers Centralrenseanlæg, mens regnvandet udledes til regnvandsbassinet i Storkeengen førend det løber ud i Gudenåen.

Mens vi ordner ledningerne i vejen, så sætter vi også to skelbrønde op ved alle ejendomme i området, ca. en meter inden for skel.


Det skal du selv gøre

Når Vandmiljø Randers har separatkloakeret på din vej og etableret dine to skelbrønde, får du et påbud fra Randers Kommune om at separere kloaksystemet på din egen grund. Husk, at arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Mangler du tegninger over kloakken i dit eget hus, er der hjælp at hente på vores side: Find dine kloaktegninger.


Du kan læse mere om, hvad der sker under en separatkloakering, og hvilke regnvandsløsninger der findes, på siden: Publikationer og nyheder


Find vores svar til de mest stillede spørgsmål, når det kommer til separatkloakering på siden: Spørgsmål og svar.

Informationsmøde

Vi inviterede berørte boligejere til informationsmøde tirsdag den 25-04-2023 hos Vandmiljø Randers, Tørvebryggen 12, 8900 Randers C.

På informationsmødet fortalte vi mere om arbejdet med separatkloakering i området og deltagerne fik mulighed for at stille spørgsmål og møde projektlederen og entreprenøren.

Omkørsel og afspærring

Vi kender endnu ikke de endelige omkørsel- og afspærringsplaner. Vi vil offentliggøre dette, når vi kender dem.

Få inspiration til hvordan du kan aflede dit regnvand

I vores formidlings- og forsøgscenter, REGNhytten kan du få mere viden om, hvordan du kan bruge regnvandet på egen grund. Vi tilbyder alle at komme ud i REGNhytten og høre mere om, hvilke muligheder der findes for at aflede og anvende regnvandet på egen grund. Du kan også se og høre om skybrudssikring i REGNhytten.

Læs mere om REGNhytten.

Separatkloakering i Vorup

I 2015 godkendte Byrådet et tillæg til spildevandsplanen, om at kloaksystemet i Vorup skal saneres, så det er mere tidssvarende. Projektet strækker sig over en årrække og tages i etaper. Find flere oplysninger på vores Etapeplan for Vorup.

Kontaktoplysninger på entreprenør

Entreprenørfirma: Danjord

Navn: Brian Broni

Mail: brian@danjord.dk

Telefon: +45 2488 8323