Separatkloakering af Aalborggade og en del af Bøsbrovej i Vorup

Gravearbejdet i Aalborggade er færdigt. Lillegade er igen blevet lukket ud til Bøsbrovej.

Separatkloakering Vorup Etape 2&3 Til Godkendelse

Opdateret 22-03-2024

Status på gravearbejdet i Aalborggade

Projektet er i sin helhed er afsluttet, asfalten er reetableret. Entreprenøren vil stadig være til stede i området nogle uger endnu, for at udbedre de sidste småting. Derfor kan der stadig forekomme midlertidige afspærringer, som vi beder jer respektere.

Lillegade er igen blændet af, og der vil blive sat nye planter, som er bestemt af Randers Kommune. 

Overordnet tidsplan

Gravearbejdet startede i Aalborggade og Lillegade i uge 23 2023, og vi forventer arbejdet på strækningen er afsluttet i april, hvis vejret arter sig. Efter aftale med kommunen gennemførte vi alt gravearbejdet i Bøsbrovej i perioden 19. juni til 3. september. Perioden blev forlænget i forhold til den oprindelige tidsplan, da gravearbejdet blev besværliggjort af den våde sommer. Randers Kommune vil på et senere tidspunkt etablere et nyt slidlag - altså ny flot asfalt - på Bøsbrovej. 

 

Derfor separatkloakerer vi i dit område

Denne del af Vorup er fælleskloakeret, det vil sige, der er kun én ledning, der håndterer både spildevand og regnvand. Udover at ledningerne er gamle, så er de slet ikke bygget til at kunne håndtere de kraftige regnskyl vi oplever hvert år. Det betyder, at kloaksystemet ved kraftigt regnvejr udleder blandet regn- og spildevand til regnvandsbassinet i Storkeengen, og dermed også til Gudenåen.

Når vi separatkloakerer, så mindsker vi udledningen af spildevand til Storkeengen og Gudenåen. Derudover reducerer vi vores miljøpåvirkning og vi reducerer vores driftsomkostninger, når vi leder regnvandet uden om Randers Centralrenseanlæg.

 

Det gør Vandmiljø Randers A/S

Når vi separatkloakerer, vil vores gravearbejde primært være normal opgravning, hvor vi graver to nye ledninger ned i vejen, én til regnvand og én til spildevand. Spildevandet pumpes til Randers Centralrenseanlæg, mens regnvandet udledes til regnvandsbassinet i Storkeengen førend det løber ud i Gudenåen.

Mens vi ordner ledningerne i vejen, så sætter vi også to skelbrønde op ved alle ejendomme i området, ca. en meter inden for skel.


Det skal du selv gøre

Når Vandmiljø Randers har separatkloakeret på din vej og etableret dine to skelbrønde, får du et påbud fra Randers Kommune om at separere kloaksystemet på din egen grund. Husk, at arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Mangler du tegninger over kloakken i dit eget hus, er der hjælp at hente på vores side: Find dine kloaktegninger.

Du kan læse mere om, hvad der sker under en separatkloakering, og hvilke regnvandsløsninger der findes, på siden: Publikationer og nyheder

Find vores svar til de mest stillede spørgsmål, når det kommer til separatkloakering på siden: Spørgsmål og svar.

Seneste nyt

22-03-2024: Projektet er stort set afsluttet. De sidste mangler bliver udbedret i løbet af de næste 14 dage, og der bliver sat nye planter ved Lillegade.

22.02.2024: Vi er færdig med at etablere stik, og mangler kun at reetablere vejen. Dette påbegyndes i uge 11.

30.01.2024: Vi forsætter gravearbejdet fra Løgstørvej mod Vorup Boulevard, hvor der etableres stik til husene med ulige numre. Efterfølgende reetableres vejen. 

05.09.2023: Separatkloakeringen på Bøsbrovej er afsluttet. Der foregår stadig noget gravearbejde i cykelstien i den ene side af gaden, og det udføres af Strømmens Vandværk. Vandmiljø Randers er rykket tilbage til Aalborggade, hvor vi den næste måneds tid vil arbejde på den nederste del af Aalborggade ud mod Bøsbrovej, og på stykket mellem nr. 17 og nr. 27. Lillegade vil blive åbnet op ud mod Bøsbrovej, så der stadig er adgang til den nordlige del af Aalborggade. 

09.08.2023: Den våde sommer har besværliggjort gravearbejdet i sådan en grad, at tidsplanen ikke holder. Randers Kommune har derfor givet tilladelse til, at arbejdet forsætter frem til udgangen af uge 35.

30.06.2023: Vi gør klar til at lukke krydset Bøsbrovej/Kærgade af i uge 27 og 28. Trafikken ledes i stedet for ad Vandværksvej og Pramvej.

14.06.2023: Der har allerede været en del aktivitet på Aalborggade og Lillegade. Det er Strømmens Vandværk, der er i gang med at lægge nye vandledninger. Vi følger trop, og begynder at grave vejen op i morgen, så vi kan separere kloakken. 

Informationsmøde

Vi inviterede berørte boligejere til informationsmøde tirsdag den 25-04-2023 hos Vandmiljø Randers, Tørvebryggen 12, 8900 Randers C.

På informationsmødet fortalte vi mere om arbejdet med separatkloakering i området og deltagerne fik mulighed for at stille spørgsmål og møde projektlederen og entreprenøren.

Få inspiration til hvordan du kan aflede dit regnvand

I vores formidlings- og forsøgscenter, REGNhytten kan du få mere viden om, hvordan du kan bruge regnvandet på egen grund. Vi tilbyder alle at komme ud i REGNhytten og høre mere om, hvilke muligheder der findes for at aflede og anvende regnvandet på egen grund. Du kan også se og høre om skybrudssikring i REGNhytten.

Læs mere om REGNhytten.

Separatkloakering i Vorup

I 2015 godkendte Byrådet et tillæg til spildevandsplanen, om at kloaksystemet i Vorup skal saneres, så det er mere tidssvarende. Projektet strækker sig over en årrække og tages i etaper. Find flere oplysninger på vores Etapeplan for Vorup.

Kontaktoplysninger på entreprenør

Entreprenørfirma: Danjord

Navn: Brian Broni

Mail: brian@danjord.dk

Telefon: +45 2488 8323