CRA Regnhytten

Forudsætninger for besøg af ”Den rullende REGNhytte”

 • Mulighed for introduktion, oplæg (slides/video) og afslutning i plenum
 • Mulighed for gruppearbejde i 5 grupper.

 

Program

Et besøg af ”Den rullende REGNhytte” afvikles over en dobbelt lektion – 1,5 time, og programmet er som følger:

 • Velkomst og oplæg (20 min)
 • Små praktiske forsøg. 5 stationer med forskellige forsøg/opgaver. Elevgrupperne gennemfører hver især 3- 4 stationer med små forsøg, som REGNhytten har med ud i klassen. Hvis vejret tillader det, er de 5 stationer udendørs. Ellers gennemføres de indenfor (50 min)
 • Opfølgning i plenum. Eleverne fortæller hinanden, hvad de har lavet og lært på de enkelte stationer (15 min)
 • Afslutning (5 min).

Vandmiljø Randers står for afvikling af besøget og medbringer alle materialer til forsøg med videre.

 

Emner og fagligt fokus

Dette undervisningsforløb har fokus på regnvand som ressource for fremtidens drikkevand. Vi ser på vandets kredsløb og har især fokus på den del af kredsløbet, der har handler om drikkevand. Vi kommer også ind på fremtidens udfordringer med den ekstra regn, der vil falde i fremtiden, og hvordan vi kan klimatilpasse til den nye situation ved brug af lokal afledning af regnvand - i daglig tale LAR.

 

Læringsmål

Formålet med undervisningsforløbet er at give eleverne et kendskab til vands tilstandsformer, vands betydning for liv, vandets kredsløb, klima, klimatilpasning og regnvand som ressource. Vi berører emnerne klima og klimaforandringer, så eleverne har en forståelse for betydningen af klimaforandringerne globalt og lokalt i Randers. Klima, klimatilpasning og LAR knyttes sammen med vandets kredsløb, og vi ser på, hvorfor det er vigtigt både for samfundet og for den enkelte at beskæftige sig med lokal afledning af regnvand.

Efter et besøg vil eleverne have et øget kendskab til:

 • Vandets kredsløb og vands tilstandsformer
 • Klima, klimatilpasning, og hvad ændringer i klimaet betyder globalt og lokalt i Randers
 • Hvordan regnvand spiller sammen med vandets kredsløb
 • Begreberne: Hvad er 'Lokal afledning af regnvand' og hvordan arbejder vi med LAR i praksis, jordtyper og forskellige jordtypers nedsivningsevne.

Forløbet knytter sig til FN´s verdensmål 4,6,12,13 og 14.

 

Didaktisk tilgang

Besøget er en kombination af:
 • Oplæg og afslutning plenum
 • Gruppearbejde med små praktiske forsøg af 10 – 20 minutters varighed. Eleverne cirkulerer rundt blandt forsøgene og hver elevgruppe når 3-4 stationer.

 

Forventninger til læreren

Et besøg af ”Den rullende REGNhytte” er et afsluttet forløb, men ønsker du som lærer at forberede eleverne, kan det gøres ved at gennemgå temaer om vandets kredsløb, klima og klimaforandringer.

Vandmiljø Randers forventer, at der er mindst en lærer sammen med klasse under besøget.

Det er lærerens opgave at:

 • Inddele eleverne i 5 grupper
 • Holde arbejdsro under besøget
 • Holde opsyn med eleverne
 • ”Rullende REGNhytte”´s materialer behandles ansvarsfuldt og i overensstemmelse med almindelig god opførelse
 • Være til rådighed for eleverne for spørgsmål gennem hele forløbet
 • Eleverne har fornuftigt tøj efter vejret, da de praktiske forsøg foregår udenfor.

 

Læremidler

FORBEREDELSE: Der er inspiration til at arbejde med emnet før og efter besøget her:

 • Forsyningsselskaberne i Danmark har i fællesskab udarbejdet hjemmesiden Vandetsvej.dk. Her kan i finde inspiration til at arbejde med emnerne fx under Klimatilpasning, Vand i verden og Vandets kredsløb.
 • Undervisningsportalen Skoven i skolen har flere forløb om klima og klimatilpasning. Søg på Klimatilpasning.

EFTERBEHANDLING: Et besøg i REGNhytten passer fint til undervisning om vandets kredsløb. Brug evt. Vandetsvej.dk's afsnit om vandets kredsløb.