Forbrugervalg 2021 Coverbillede

Forbrugervalg 2021

Forbrugervalget i Vandmiljø Randers for 2021 er slut, og blandt de fem kandidater, der valgte at stille op, er der nu fundet en forbrugerrepræsentant og to suppleanter til Vandmiljø Randers’ bestyrelse.

Bo Vestergaard Hansen fik flest stemmer og indtræder i Vandmiljø Randers’ bestyrelse på den førstkommende ordinære generalforsamling i 2022.

Michael Mose fik næstflest stemmer og indtræder som 1. suppleant. Peter Herred Jensen fik tredjeflest stemmer og endte derfor som 2. suppleant.

Valget er gennemført som følge af bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber, og valghandlingen sluttede onsdag den 24. november 2021.

Du kan læse mere om Forbrugervalget og valgresultatet på vores side: Forbrugervalg 2021