For at sikre gode kloakforhold i boligområdet nær Brødstedlundvej forbedrer vi det eksisterende kloaksystem i Brødstedlundvej. I Ny Havnevej etableres nye ledninger for at fremtidssikre ledningssystemet, således Ny Havnevej ikke efterfølgende skal opgraves i forbindelse med kloakfornyelse.

Det gør Vandmiljø Randers

Vandmiljø Randers graver nye regnvandsledninger i Brødstedlundvej, en ny del af Brødstedlundvej samt den nye havnevej for at forberede til fremtidige separatkloakeringsetaper i Kristrup.

Derudover river vi også en eksisterende pumpestation ned og erstatter den med en gravitationsledning, hvilket giver en besparelse på vores driftsomkostninger.

Forventet etapeplan for kloakarbejder i forbindelse med Ny Havnevej.

Billedet viser, den forventede etapeplan for kloakarbejde i forbindelse med Ny Havnevej.

Etape og tidsplan for kloakarbejdet

Vi følger projektplanen fra Randers Kommune, og vi i Vandmiljø Randers starter arbejdet i følgende rækkefølge:

  • Brødstedlundvej og arbejde med pumpestation
  • Ny forbindelse til Ny Havnevej (her skal vi kort krydse Grenåvej)
  • Kloakering af Ny Havnevej, hvor vi starter i den nordlige ende for til sidst at tage den sydelige ende.

Entreprenør der graver for os

Entreprenørfirmaet Gunnar Nielsen udfører arbejdet for os. 

Seneste nyt

31.08.2022 Vi kan nu informere om, at vi går i gang med vores kloakarbejde i Brødstedlundvej i uge 38.

01.07.2022 Vi har i dag sammen med Randers Kommune sendt breve ud til berørte ejendomme.

31.03.2022 Vi har sammen med Randers Kommune udsendt brev om fotoregistrering til berørte ejendomme.

Få inspiration til at anvende regnvandet

Få inspiration til, hvordan du kan aflede dit regnvand i vores formidlings- og forsøgscenter, REGNhytten.

Her kan du få mere viden om, hvordan du kan bruge regnvandet på egen grund. Vi tilbyder alle at komme ud i REGNhytten og høre mere om, hvilke muligheder der findes for at aflede og anvende regnvandet på egen grund. Du kan også se og høre om skybrudssikring i REGNhytten.

Læs mere om REGNhytten.