Vandmiljø Randers Job

Sammen skaber vi hver dag et bedre Randers

I Vandmiljø Randers skaber vi resultater i krydsfeltet, hvor forretning og samfundsansvar går op i en højere enhed. Det gør vi ved at udvikle os og bidrage til lokalområdet med solide investeringer, jobs og vækst. Vores fornemste opgave er derfor at levere de bedste og mest sikre løsninger til vores kunder – og det kræver selvfølgelig branchens dygtigste og klogeste hoveder. Vi er stærkt bemandet med erfarne projektledere, dygtige håndværkere og fagspecifikke eksperter, der alle bidrager til et godt vandmiljø i Randers Kommune.

Ledige stillinger

Vi har pt. ingen ledige stillinger.

 

Du kan altid søge uopfordret

Du kan til enhver tid søge uopfordret job, lære-, elev- eller praktikplads via:

Ansøg uopfordret om job (linket fører dig ind i vores rekrutteringsportal og åbner i et nyt vindue)
Ansøg uopfordret om lære- eller elevplads (EUD) (linket fører dig ind i vores rekrutteringsportal og åbner i et nyt vindue)
Ansøg uopfordret om praktikplads (videregående uddannelser) (linket fører dig ind i vores rekrutteringsportal og åbner i et nyt vindue)

Sådan er vores rekrutteringsproces

Hos Vandmiljø Randers lægger vi vægt på, at vores rekrutteringsproces er professionel og grundig. Derfor kan du som ansøger være sikker på at få et fair og velstruktureret rekrutteringsforløb.

Rekrutteringsforløbet er med til at sikre, at alle vores nye medarbejdere er fuldt kvalificerede og kompetente til at løse de mange nye og spændende arbejdsopgaver.


Ansøgning

Fortæl os i din ansøgning, hvem du er, hvorfor du vil arbejde hos os, og hvordan dine kvalifikationer og kompetencer stemmer overens med, hvad der kræves i jobbet. Fortæl også lidt om dine forventninger til jobbet. Vi foretrækker, at du holder din ansøgning på en side. I CV’et kan du beskrive dine kompetencer, uddannelsesforløb og tidligere jobs, gerne suppleret med oplysninger om referencer. CV’et bør ikke fylde mere end to sider.


Første samtale

Ved den første samtale møder du typisk den ansættende leder og HR. Samtalen handler om gensidig forventningsafstemning. Du får et indblik i Vandmiljø Randers, og hvad vi kan tilbyde dig af udfordringer. Du får selvfølgelig også mulighed for at få svar på de spørgsmål, du måtte have. Den ansættende leder vil typisk benytte første samtale til at få afklaret, hvordan du som kandidat med dine kvalifikationer og kompetencer kan passe ind i jobbet og afdelingen.


Personlighedstest

Der indgår normalt en eller flere personlighedstests. Du udfylder testen eller testene online, så udfyldte test kan indgå i vores forberedelse af den anden samtale. Du får naturligvis altid en personlig tilbagemelding på dine analyser af en certificeret HR-konsulent og med den ansættende leder til stede. Testen hjælper os med at forberede os så godt som muligt på samtalen med dig. Dialogen i den anden samtale indgår i vores samlede vurdering af, hvor egnet du er til jobbet - selve testresultatet gør ikke.


Anden samtale (testtilbagemelding)

Selve samtalen veksler mellem tilbagemelding af dit testresultat og en uddybende dialog, hvor vi sammen tegner et billede af din foretrukne adfærd i en jobmæssig kontekst og din foretrukne arbejdsstil. Hvor den første samtale handler mest om dine kompetencer i forhold til den ledige stilling, så handler den anden samtale i højere grad om dig og din adfærd. Det giver os et indtryk af, hvordan vi kan forvente, at du vil agere, hvis du starter i jobbet hos os.


Ansættelse eller afslag

Normalt vil vi på baggrund af de to samtaler være i stand til at beslutte, hvem der skal ansættes. Beslutningen træffes altid af lederen med rådgivning fra HR.

Vi kan lide vores arbejde og hinanden

I Vandmiljø Randers ansætter vi mennesker, som - vi tror - kan have det godt og gøre det godt i vores virksomhed – de to ting hænger uløseligt sammen. Vi er en arbejdsplads, hvor ”Vi arbejder hårdt, men vi har det sjovt” lyder på gangene. Med andre ord, vi kan li’ at gå på arbejde, og vi holder af hinanden. Når vi lykkes med vores mål, er det på grund af vores medarbejderes engagement og unikke kompetencer. Derfor er vi en attraktiv arbejdsplads.

Mød vores medarbejdere

Projektleder, Klimatilpasning & -udvikling - Lisa Melgaard - Vandmiljø Randers

At være en del af en større vision, som på sigt skal klimasikre Randers, er vildt spændende. Jeg har stort råderum med frihed til at træffe beslutninger og til at præge min hverdag. Det sætter jeg stor pris på.
Serveradministrator/IT-supporter - Michael Kristensen - Vandmiljø Randers

Det hører med til jobbet, at der kan komme en hektisk stemning, når it-systemer fejler. Med de rigtige styringer, processer og systemer og vores høje krav til it-løsninger sover jeg roligt om natten, da det giver en tryghed og faglig stolthed, når tingene fungerer optimalt.

Vi er åbne og uformelle

I Vandmiljø Randers rekrutterer vi vores medarbejdere ud fra langt flere kriterier end de snævert faglige. For os handler et ansættelsesforhold om meget mere end at levere et stykke arbejde og få sin løn. Ved os bliver du en del af en åben, uformel og uhøjtidelig kultur med en ligeværdig dialog, uanset din anciennitet og formelle status. Du vil få stor frihed og indflydelse på tilrettelæggelsen af dit arbejde. Når jobbets rammer er aftalt, er det op til dig at udfordre dem med din energi og dit initiativ.

Et vigtigt indsatsområde for os er at skabe muligheder for personer, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Vi tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, så vi sørger for den kompetenceudvikling og uddannelse, der kan sikre varig beskæftigelse.

Fart i ben, pedaler og oplevelser

Som medarbejder i Vandmiljø Randers bliver du en del af et kollegialt fællesskab. Vi samles for at støtte op om kampagnerne ”Tæl skridt” eller ”Vi cykler på arbejde”. Du har måske før mødt Walking Dead i ”Tæl skridt” eller Cykelpumperne i ”Vi cykler til arbejde”? Og vi gearer ned, når vi ligger på briksen til massage af ømme muskler eller bare ren velvære. Foruden lidt sved på panden og bedre kondi/bevægelighed, så er disse stunder garant for gode grin, ømme kroppe og hyggelig intern konkurrence om, hvem der har gået/cyklet længst.

En aktiv personaleforening holder løbende hen over året arrangementer samt fester med god mad og drikke.

Vandets Dag

På en særlig dag – den 22. marts – står projektlederen, assistenten i administrationen, spildevandsoperatøren og kommunikationsmedarbejderen side om side på en plads fyldt med glade, spændte og nysgerrige 3. klasses elever. Flere år i træk har medarbejdere på tværs af Vandmiljø Randers undervist elever fra kommunen 3. klasse i vandets vej, rensningsprocesser, klimaforandringer og meget mere. Denne særlige dag er Vandets Dag. Vandets Dag-arrangementet er en kæmpe succes - sidst med 300 elevers deltagelse. Arrangementet laver vi i samarbejde med Verdo og Randers Naturcenter.

Du kan læse mere om Vandets Dag på siden: Vandets Dag

 

Læs også om, hvem vi er i Vi er Vandmiljø Randers og om vores strategi og ledelse.