Kloakarbejde spærrer Mariagervej i weekenden 24. og 25. juni

Hvis du har planer om at køre ad Mariagervej i weekenden d. 24. og 25. juni, skal du overveje at ændre dine planer. Vandmiljø Randers udfører nemlig kloakarbejde på tværs af Mariagervej, mellem Løvetandsvej og stien til Lervangen denne weekend og lukker derfor for gennemkørsel ad den ellers trafikerede vej.

Afspærringskort

Af: Christina Fredholm Nielsen

I weekenden d. 24. og 25. juni skal gennemgående trafikanter på Mariagervej finde andre veje, når Vandmiljø Randers sætter afspærring op, fra Løvetandsvej til stien ind til Lervangen. Afspærringen er nødvendig, da der skal lægges nye kloakledninger på tværs af Mariagervej, fra det igangværende gravearbejde og over til de allerede separerede gader på den østlige side.

Afspærring og omkørsel

Trafikanter, der bruger Mariagervej til gennemkørsel, skal forberede sig på at finde andre veje for at komme fra A til B i weekenden. Her kan man med fordel køre via én af boulevarderne, for at undgå afspærringen på Mariagervej, ellers opfordrer Vandmiljø Randers til, at man følger de omkørselsskilte, der er sat op i området. De boliger, der har indkørsel via det spærrede stykke af Mariagervej vil blive kontaktet direkte.

Selvom vi kun er nødt til at spærre et lille stykke af Mariagervej af, så er vi klar over, at omkørslen påvirker mange mennesker. Det er altid Randers Kommune, der skal give tilladelse til, at en vej kan afspærres, og de har sagt ’ja’ til, at vi lægger arbejdet i weekenden, ud fra vores fælles ønske om at genere trafikken og beboerne mindst muligt

Afspærringen vil også påvirke enkelte busruter. Hvordan de omlægges, kan man se på Midttrafiks hjemmeside.

Kloaksepareringen på Mariagervej

For tiden er Vandmiljø Randers i gang med at separatkloakere et stykke op ad Mariagervej, fra Frejasvej og op forbi Lathyrusvej. Her skal der graves en ny spildevandsledning ned i den vestlige side af Mariagervej. Da arbejdet foregår i fortovet og cykelstien kan Vandmiljø Randers nøjes med at inddrage den ene kørebane på stykket lige ud for gravearbejdet, - og kun i dagtimerne, så trafikken ikke blokeres.

Vi er så heldige, at den eksisterende fællesledning i Mariagervej, der i dag rummer både spildevand og regnvand, er i rigtig god stand og har de helt rigtige dimensioner til at fungere som regnvandsledning for området. Havde vi skulle grave en ny regnvandsledning ned, ville det være nødvendigt at lukke Mariagervej helt for trafik i en længere periode. Det slipper vi heldigvis for med denne løsning.

Gravearbejdet i Mariagervej forventes afsluttet ved udgangen af november 2023. Læs mere om projektet på Vandmiljø Randers - Separatkloakering på Mariagervej, Bellisvej, Irisvej, Lavendelvej, Løvetandsvej, m.fl. (vmr.dk)