Spørgsmål og svar - Uvedkommende vand

Har du fået brev om, at vi kommer og efterser din kloak for uvedkommende vand, og står du med ubesvarede spørgsmål. Vi har forsøgt at svare på de mest gængse spørgsmål, når det drejer sig om eftersyn af uvedkommende vand.

Hvad og hvor er ens skelbrønde og nedløbsbrønde? Kan det virkelig passe, at brøndene skal være fritlagte? Og hvorfor pokker må Vandmiljø Randers pludselig kræve rene tagrender og adgang til fx ens brønde? Ja, det lyder som et mysterium; men det er det ikke. Svarene er lige her.

Hvorfor må I gå ind på min grund og efterse min kloak?

Miljøbeskyttelseslovens §87 giver Randers Kommune lov til at bemyndige os til at udføre en opgave, de normalt har myndighed til at udføre. I dette tilfælde at tjekke om din ejendom efter endt separatkloakering er blevet koblet korrekt til vores kloaksystem.

Læs §87 i Miljøbeskyttelsesloven på retsinformation.dk: Miljøbeskyttelsesloven (linket åbner i et nyt vindue)

Hvornår kommer I og efterser min kloak?

Vi har ikke en detaljeret tidsplan, da vi vægter de veje med mest ’forkert’ indhold i form af ’ristegods’ først. Vi screener løbende vejene samtidig med, at vi efterser private kloakker. Vi arbejder derfor dynamisk ud fra fund og analyser.

Vi varsler vores eftersyn af kloakken 3 uger forinden. Beboere på ejendommen vil af den særskilte information (en flyer) kunne se, om vi kun skal ind for at hælde vand i tagriste, tagrender og brønde, eller om de skal være hjemme under vores eftersyn for her at trække ud i toiletter og tænde for vandhaner.

Hvorfor har jeg ikke fået samme information som min nabo?

Det er rigtigt, at vi ikke sender samme særskilte information til alle.

Informationen, du som beboer på ejendommen får, er tilpasset det eftersyn, vi har behov for at udføre ved netop din ejendom.

Hvilken type eftersyn, vi laver, afhænger af flere ting fx de fund, vi har gjort os ude i vores kloaksystem.

I har efterset flere private kloakker på min vej, men ikke min og et par stykker mere. Hvorfor?

Da kloaksystemet er under jorden, kan man ikke med det blotte øje se, hvordan vandet i kloakken løber. Af den grund vil nogle veje deles på en måde, som kan virke mærkelig for vejens beboere.

Vores eftersyn er nøje tilrettelagt ud fra kloakkens funktion og tager derfor ikke højde for vejstrækninger.

I skriver, jeg skal være hjemme, men jeg er forhindret?

Da vi er 3 firmaer, som skal være til stede samtidigt for at kunne tjekke for fejlkoblinger, er det rigtig vigtigt, at du melder tilbage, hvis du ikke kan den dato eller det tidsrum, vi har givet dig.
Vi undersøger kloakken i etaper, både da kloakken skal spules ren (dog ikke hver gang) og for ikke at fylde mere end højest nødvendigt.

Det er en dyr opgave, som vores kunder er ene om at betale. Vi ønsker at give mest kloakarbejde for pengene.

Hvis jeg er koblet forkert til jeres kloaksystem, hvordan er jeg stillet rent forsikringsmæssigt?

Vi kan ikke svare på forsikringsspørgsmål. Du vil gennem dine forsikringspapirer/ dit forsikringsselskab blive oplyst om, hvordan du er forsikret. Kloakkerne på egen grund er altid ejers ansvar. Dette er også gældende selvom, at der ikke er udført kloakarbejde, mens du har ejet grunden. Randers Kommune kan kræve, at dit private kloaksystem udbedres efter bl.a. Miljøbeskyttelsesloven.

Hvorfor får jeg først svar om 3-5 måneder?

Det er lidt forskelligt om vi i et område giver svar efter 3 måneder eller 3-5 måneder.

Indsamling af data sker i puljer, hvor vi i Vandmiljø Randers først skal gennemse og kommentere, hvorefter Randers Kommune modtager vores dokumentation og kommentarer.

Herefter udsender Randers Kommune påbud til de ejendomme, hvis kloaksystem er fejlkoblet og derved leder uvedkommende vand i kloakken.

Hører du som boligejer intet, så er der ikke fundet fejlkoblinger på dit kloaksystem.

Se, hvorfor vi efterser for fejltilslutning

I denne kort film fortæller vi om fejltilslutninger og uvedkommende vand - for det er for alle parter noget L-O-R-T, når spildevand løber i vores regnvandsbassiner, eller omvendt regnvandet fylder i spildevandsledningen.