Få indflydelse og træf beslutninger i Vandmiljø Randers

Forbrugervalg 2021: Vil du være med til at præge udviklingen i Vandmiljø Randers A/S, så kan du nu stille op som kundernes repræsentant i bestyrelsen. Du har indtil den 1. oktober til at melde dit kandidatur og skaffe dig nok stillere.

Bassinet På Østervold 1200X628

Af: Mia Kirkegaard Pedersen

Hvordan indretter vi Randers og oplandsbyerne, så vi er klar til et ændret klima med mere regn? Hvordan passer vi bedst på grundvandet, så de næste generationer også kan få rent drikkevand? Og hvordan optimerer vi renseprocesserne, så spildevandet og dets restprodukter kommer mest optimalt i spil? Det er blot tre af de store opgaver, som Vandmiljø Randers hver dag vurderer og finder løsninger på.

Vi ved, at vores indsatser og investeringer bedst gennemføres, hvis de sker i et godt samarbejde eller med god forståelse fra vores kunder i Randers Kommune. Vi bestræber os dagligt på at være åbne og skabe værdi for Randers. Forbrugervalget er derfor lige i Vandmiljø Randers’ ånd.

Forbrugervalg hvert 4. år

Det er tredje gang, at Vandmiljø Randers afholder Forbrugervalg. Kravet om en repræsentant for kunderne i Vandmiljø Randers’ bestyrelse er indskrevet i vandsektorloven, og et krav som forsyningsselskabet kun har gode erfaringer med. Og til spørgsmålet, om det nytter noget at være forbrugervalgt repræsentant i Vandmiljø Randers’ bestyrelse, svarer Martin Frydensberg:

Som forbrugerrepræsentant er du med til at rykke på beslutningerne. Du har som forbrugervalgt bestyrelsesmedlem stemmeret på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Men særligt indblikket i det at være kunde og at repræsentere kunderne gør, at den forbrugervalgte stiller nysgerrige spørgsmål eller åbner en undring. Hvorfor-elementet ved den forbrugervalgte er – hvis du spørger mig – virkelig værdifuldt for Vandmiljø Randers og bestyrelsen, da det gavner og bedrer beslutningsgrundlaget.

Meld dig som kandidat

For at stille op som kandidat skal du være myndig og have 10 stillere, der bakker dit kandidatur op. Stillerne skal som privatforbruger eller virksomhedsejer modtage en ydelse fra Vandmiljø Randers (bortledning af spildevand eller levering af drikkevand). Der kan angives én stiller pr. husstand eller virksomhed.

Interesserer du dig for effektiv drift af kritisk infrastruktur, høj forsyningssikkerhed samt miljø- og klimavenlige løsninger, så kan du altså nu få indflydelse og være med til at præge udviklingen i dit lokale forsyningsselskab. Alle over 18 år kan stille op som kandidat, og der kræves ingen særlige forudsætninger - men som et aktieselskab, der drives i henhold til selskabslovgivningen, er det dog en fordel, hvis du enten har relevant faglig, teknisk eller erhvervsmæssig erfaring, da det kan være med til at styrke vores drift og udvikling. Det er samtidig vigtigt at være opmærksom på, at du som bestyrelsesmedlem er forpligtet til at varetage Vandmiljø Randers’ interesser.

Du kan opstille som kandidat indtil den 1. oktober 2021 via Vandmiljø Randers’ hjemmeside: vmr.dk/om-os/forbrugervalg-2021.

Forbrugervalgsfakta

 • Vandmiljø Randers A/S holder Forbrugervalg, hvor der skal vælges 1 repræsentant og 2 suppleanter til bestyrelsen

 • En kandidat skal, for at blive opstillingsberettiget, kunne fremvise minimum 10 erklæringer fra stillere blandt Vandmiljø Randers’ kunder. Kandidaten skal melde sit kandidatur gennem valgportalen på vmr.dk/om-os/forbrugervalg-2021

 • Kandidatopstillingsperioden er fra 1. september til 1. oktober 2021

 • Kandidater, der opfylder kravet om gyldige stillere, offentliggøres den 12. oktober på vmr.dk

 • Valget sker elektronisk på vmr.dk/om-os/forbrugervalg-2021 fra den 18. oktober til 24. november 2021

 • Enhver myndig person, der modtager ydelse fra Vandmiljø Randers A/S kan stemme. Hver husstand/virksomhed har én stemme

 • Bestyrelsen i Vandmiljø Randers A/S tæller 8 medlemmer, som er valgt på følgende måde:

  • 4 medlemmer valgt af byrådet i Randers Kommune

  • 1 medlem valgt af Erhverv Randers

  • 2 medlemmer valgt af medarbejderne i Vandmiljø Randers A/S

  • 1 medlem valgt af forbrugerne/kunderne.

 • Forbrugervalget finder sted iht. bekendtgørelse nr. 722 af 16. juni 2012 om forbrugerindflydelse i vand- og spildevandselskaber – jf. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2012/772 (linket åbner i et nyt vindue)

 • Den valgte forbrugerrepræsentant offentliggøres 2. december 2021 og tiltræder i starten af 2022.