Dit spildevand

Når du skyller ud i toilettet eller bruger vandhanen, løber dit spildevand gennem dine kloakrør og ud i Vandmiljø Randers' kloaksystem.

Klaringstank På CRA

Klaringstanke på Randers Centralrenseanlæg

Vi prioriterer et sundt vandmiljø og din sundhed højt

Vi ejer, driver og vedligeholder den del af kloaksystemet, der ligger uden for din grund, og har ansvaret for, at spildevand fra stueetage og andre etager over kælderhøjde kan afledes tilfredsstillende.

Når du tager bad om morgenen, går på toilettet, vasker tøj og åbner for vandhanen, løber vandet ned i vores kloaksystem, hvor vi gennem kilometervis af ledninger transporterer og pumper dit spildevand til rensning. Dit spildevand er typisk en til to dage om at komme fra dit hjem og ud på renseanlægget. På renseanlægget er spildevandet også cirka en dag eller to, førend det er renset rent og kan ledes ud i et åløb.

Vi arbejder dagligt på at minimere risikoen for, at du som kunde kommer i kontakt med spildevand. Derfor forbedrer vi løbende kloaksystemet, fx ved at adskille regnvand fra spildevand gennem separatkloakering og klimatilpasning. Du kan læse mere om separatkloakering og klimatilpasning under Spørgsmål og svar.

Spildevandsplanen

Planen, der danner grundlaget for rigtig meget af vores arbejde.

Randers Kommune vedtager og udstikker rammerne for Vandmiljø Randers' arbejde i spildevandsplanen.

I udarbejdelse af spildevandsplanen og dens tillæg arbejder vi og Randers Kommune tæt sammen, da vores viden om kloaksystemets tilstand og udfordringer er en del af spildevandsplanens fundament. 

Læs spildevandsplanen på Randers Kommunes hjemmeside.

Har du brug for at læse tillæg til spildevandsplanen, som er i høring eller er blevet vedtaget, finder du dem på Randers Kommunes hjemmeside.

Dit madaffald bliver til varme, el og gødning

På Randers Centralrenseanlæg i Kristrup modtager vi dit madaffald fra Randers Kommune. Ikke i poserne, men som en grød (kaldt pulp).

Når dit madaffald hentes og fragtes til Randers Kommunes affaldsplads i Kristrup, er det første, der sker, at madaffaldsposerne hakkes i stykker, så madaffaldet kan komme ud.

Illustration af hvordan anlægget hakker madaffaldsposer i stykker, og madgrøden sendes til renseanlæg.

Posestumperne tages fra, så plasten kan bruges til nye poser.

På Randers Kommunes anlæg moses madaffaldet til en grød, der kan laves biogas på.

Grøden omdannes på Randers Centralrenseanlæg til el, varme og gødning.

Grøden/pulpen leveres til os på Randers Centralrenseanlæg, der behandler grøden. Restproduktet bruges herefter som gødning, så vigtige næringsstoffer som fosfor ikke går tabt ved forbrænding.

Biogassen giver el og varme. Det er bl.a. godt, fordi biogassen erstatter fossile energikilder.

Tidlig sporing af COVID-19 i spildevand

Vi er en del af den nationale opsporing af COVID-19 i spildevand. Vi leverer døgnprøver af spildevandet fra indløbene til Langå Renseanlæg og Randers Centralrenseanlæg til analyse ved Eurofins i et samarbejde med Statens Serum Institut. Målet fra Statens Serum Institut er at få tidlig varsel af udbrud med COVID-19.

Læs mere om opgaven med at tage prøver på to af vores renseanlæg på vores siden: Tidlig sporing af COVID-19 i spildevand.