Dit spildevand

Når du skyller ud i toilettet eller bruger vandhanen, løber dit spildevand gennem dine kloakrør og ud i Vandmiljø Randers' kloaksystem.

Klaringstank På CRA

Klaringstanke på Randers Centralrenseanlæg

Vi prioriterer et sundt vandmiljø og din sundhed højt

Vi ejer, driver og vedligeholder den del af kloaksystemet, der ligger uden for din grund, og har ansvaret for, at spildevand fra stueetage og andre etager over kælderhøjde kan afledes tilfredsstillende.

Når du tager bad om morgenen, går på toilettet, vasker tøj og åbner for vandhanen, løber vandet ned i vores kloaksystem, hvor vi gennem kilometervis af ledninger transporterer og pumper dit spildevand til rensning. Dit spildevand er typisk en til to dage om at komme fra dit hjem og ud på renseanlægget. På renseanlægget er spildevandet også cirka en dag eller to, førend det er renset rent og kan ledes ud i et åløb.

Vi arbejder dagligt på at minimere risikoen for, at du som kunde kommer i kontakt med spildevand. Derfor forbedrer vi løbende kloaksystemet, fx ved at adskille regnvand fra spildevand gennem separatkloakering og klimatilpasning. Du kan læse mere om separatkloakering og klimatilpasning under Spørgsmål og svar.

Spildevandsplanen

Planen, der danner grundlaget for rigtig meget af vores arbejde.

Randers Kommune vedtager og udstikker rammerne for Vandmiljø Randers' arbejde i spildevandsplanen.

I udarbejdelse af spildevandsplanen og dens tillæg arbejder vi og Randers Kommune tæt sammen, da vores viden om kloaksystemets tilstand og udfordringer er en del af spildevandsplanens fundament. 

Læs spildevandsplanen på Randers Kommunes hjemmeside.

Har du brug for at læse tillæg til spildevandsplanen, som er i høring eller er blevet vedtaget, finder du dem på Randers Kommunes hjemmeside.