Tømningsordning

Bundfældningstanke er registreret hos Vandmiljø Randers, og vi sørger for årlig tømning og tilsyn med tankene. Alle bundfældningstanke i Randers Kommune skal følge den obligatoriske kommunale tømningsordning.

Adgangsforhold Tank Vandmiljø Randers

Formålet med den obligatoriske tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke tømmes minimum én gang om året. Det er nødvendigt for, at grundvandet ikke forurenes, og vandkvaliteten i vandløb bevares og gerne forbedres til gavn for blandt andet dyre- og planteliv.

Vandmiljø Randers sørger for at tømme alle septiktanke tilmeldt tømningsordningen i Randers Kommune én gang årligt mod betaling.

Adgangsforhold

Det er din pligt, at der er let adgang til din bundfældningstank.

Du er forpligtet til at:

 • sørge for fri adgang til tanken, det vil sige anvise eller anlægge kørefast adgangsvej, så der kan køres med slamsuger indtil en afstand af 50 m fra tanken
 • sørge for, at dækslet er fritlagt og synligt
 • holde pladsen omkring tanken og dækslet ryddeligt, så tanken kan tømmes uhindret
 • hegn og porte skal være åbne, og løse hunde skal holdes væk
 • adgangsvejen skal minimum være 3 meter i bredden
 • dit dæksel skal veje under 50 kg - og gerne mindre af hensyn til ham, der tømmer din tank
 • beplantning langs vejarealer skal beskæres indtil skel, og der skal være fri passage 4,0 m over adgangsvejens arealer.

Hvem tømmer?

Det er Smedsgaard Agro (tidligere Thingstrup Maskinstation), der varetager den praktiske udførsel af tømningsordningen. Vandmiljø Randers varetager drift og administration af tømningsordningen.

Randers Kommune er myndighed på tømningsordningen. Under myndighed ligger bl.a. godkendelser af spildevandsanlæg, tilmelding samt regulativ og dispensation fra tømningsordningen.

 

Kontaktoplysninger

Smedsgaard Agro
Hvolbyvej 2
7570 Vemb

Tlf.: 9748 1199

Mail: info@sg-agro.dk

Hvornår tømmes min tank?

Tømning af bundfældningstanke i 2024 vil ske fra marts til sidst i september - afhængigt af vejret. I juli måned vil der være sommerferie. Der startes op igen fra august frem til september måned.

Den forventede rækkefølge bliver som følgende:

 • Distrikt 1 fra uge 10
 • Distrikt 2 fra uge 17
 • Distrikt 3 fra uge 20
 • Distrikt 4 fra uge 24
 • Distrikt 5 fra uge 27
 • Distrikt 6 fra uge 36
 • Sommerhuse tømmes i lige år

Tømning med traktor sker i uge 36

Plan for hvornår hvilke områder får tømt tanke i Randers Kommune

Tømningsvarsel på SMS eller mail

Du vil som udgangspunkt modtage en varsling på SMS eller mail 2 uger før tømning af din bundfældningstank. De ejendomme, der ikke kan fanges via SMS eller mail, vil dog modtage varsling via brev.

Hvad kan du finde af oplysninger i Din Tank?

På Din Tank kan du se og rette dine kontaktoplysninger. Det er også her, du vælger, hvordan du vil have besked, når vi sender tømningsvarsel ud. Du kan vælge mellem SMS og e-mail (eller begge dele).

Under generel information kan du se beskrivelse af din tank samt tømningsfrekvens. Lige under i feltet Tømninger finder du tømningsrapporter.

Hvor finder jeg min tankkode, som jeg skal bruge i Din Tank?

Skal du logge på Din Tank for at ændre oplysninger, skal du bruge både din tankkode og din ejerkode. Kan du ikke lige huske, hvad de er, er der hjælp at finde i det varsel om tømning, som du har fået på SMS, mail eller i brev.

Gode råd

Vi har samlet en håndfuld gode råd til dig, som har en bundfældningstank:

 • Hæld aldrig miljøfarligt affald i kloakken. Miljøfarligt affald er fx kemikalier, olie og medicinrester. Det skader miljøet, kloakarbejdernes helbred og selve kloaksystemet. Samtidig slår det de jordbakterierne ihjel, som er rundt om dine sivedræn og renser spildevandet.
 • Skyl aldrig bleer, bind, vat, kondomer, kattegrus eller lignende i toilettet. Det kan få anlægget til at stoppe, så ledningerne skal spules, og tanken ikke kan tømmes.
 • Brug mindre vand. Jo mindre vand du bruger, desto mindre vand skal der ledes igennem kredsløbet fra dit afløb i bundfældningstanken, nedsivningsanlægget eller sivebrønden og tilbage til naturen igen. Pludselige store mængder vand kan få dit slam til bundfældningstanken til at hvirvle op og forårsage tilstopning af dit nedsivningsanlæg.
 • Undgå fedt, kaffegrums og madrester i vasken. Fedt størkner og får afløbet til at stoppe til. Hvis din vask har en si med små huller, skåner du afløbet, da kartoffelskræller, småsten og andet ikke kan passere hullerne.
 • Plant ikke træer ved kloak eller nedsivningsanlæg, da træernes rødder søger vand og vil ødelægge rørene og medføre tilstopning.

Du kan på denne side læse vores regulativ for tømningsordningen, hvori ordningen beskrives samt dine og vores forpligtigelser.