Storkeengsprojektet sender tung trafik gennem Vorup

Arbejdet med at klimasikre Vorup rykker tættere på boligerne. Nye stisystemer, ny servicevej, anlæg af nyt regnvandsbassin og oprensning af grøfter i engen gør, at veje som Vænget og Bojesvej bliver adgangsveje for arbejdskørsel ud i engen.

Storkeengen Aerial REV A

Af: Mia Kirkegaard Pedersen

 

2021 er kun lige startet, men hos Vandmiljø Randers har opgaven med at klimatilpasse Vorup til mere regn, stormflod og højere vandstand ikke ligget stille.

Selvom det ikke altid kan ses, så har vi knoklet ude i engen. De første lag er lagt, og diget konsoliderer sig. Det vil diget skulle mange gange, inden det står færdigt i 2022/2023.

Mens diget sætter sig, så bunden ikke flyder ud i Gudenåen, går Vandmiljø Randers nu i gang med andre opgaver:

Samtidig med digearbejdet går vi nu også i gang med at anlægge stier, en servicevej i forlængelse af Bojesvej, et nyt regnvandsbassin og oprensning af grøfter, så grøfterne på sigt kan rumme skybrudsvand. Alt sammen opgaver, der er tættere på boligerne i det nordlige Vorup.

Vænget og Bojesvej bliver arbejdsveje

For at kunne drifte området i fremtiden anlægger Vandmiljø Randers en permanent servicevej i forlængelse af Bojesvej. En vej, der skal sikre, at Vandmiljø Randers bl.a. kan tilse kontraklapper langs digekanten, og som samtidig vil fungere som sti ud i engen.

Vi ændrer for en stund Vænget og Bojesvej fra stille villaveje til adgangsveje for arbejdskørsel ud i engen. Vænget benytter vi allerede som arbejdsvej, da anlæg af det nye regnvandsbassin og oprensning af grøfter er gået i gang. Bojesvej vil inden for kort tid igen opleve store lastbiler, da vi meget snart går i gang med at anlægge den permanente servicevej, og også her renser grøfter.

Dige, grøfter og bassin skal tilpasse Vorup og engen til klimaændringerne. Samtidig anlægges der rekreative elementer så som nye stier, der gør det muligt at nyde og opholde sig i den smukke natur.

Dige, grøfter og bassin skal tilpasse Vorup og engen til klimaændringerne. Samtidig anlægges der rekreative elementer så som nye stier, der gør det muligt at nyde og opholde sig i den smukke natur.

Servicevejen/stien kobles sammen med stien på den gamle jernbane, digestien og den nuværende sti fra den Blå Bro. En ringforbindelse, der gør den unikke natur i engen og langs Gudenåen mere tilgængelig.

Når vi er færdige, kan alle, der har lyst, komme rundt i Storkeengen. Stierne gør det muligt for turister og lokale borgere tørskoet at nyde naturen og ikke mindst være aktive i den. Og så kommer der en skøn udsigt ud over Randers, Gudenåen og Vorup fra digets top.

Klimatilpasningsprojektet Storkeengen forventes at være færdigt i 2022/2023 – alt afhængigt af hvordan diget sætter sig. Det næste arbejde Vandmiljø Randers sætter i gang – forventeligt i februar - er ramning af funderingspæle og opførelse af en pumpestation.

Fakta

  • Storkeengen er et klimatilpasningsprojekt udarbejdet af Vandmiljø Randers og Randers Kommune.
  • Storkeengsprojektet er både nationalt og internationalt anerkendt for dets kobling mellem tekniske løsninger, naturformidling og byudvikling.
  • Storkeengsprojektet udspringer af det store projekt, Byen til vandet.
  • Storkeengens ca. 43 ha store projektområde bliver det første realiserede projekt på den 8,8 km lange strækning langs fjorden og Gudenåen, der klimatilpasses som en del af kommunens projekt, Klimabåndet.