Klimagaden, Østergade/Slotsgade, pakket ind i tæpper og med temperaturloggere

Selvom det nyanlagte drænbeton får ekstra ’pleje’ for at mindske hærdetiden, og arbejdet i gaden midlertidigt står stille i 2 uger, så står klimatilpasningsprojektet i Østergade faktisk ikke så sløjt til. Trafikanter kan dog forvente spærring af Thorsgade og mindre kørebane i Østergade/Slotsgade de næste 10 uger.

Beton Virus (5)

Af: Mia Kirkegaard Pedersen

 

”Har du fugt i ”fundamentet”, er du blød i knæene, skrøbelig og ustabil?” Med et glimt i øjet fortæller Vandmiljø Randers på et skilt om drænbetonens tilstand og den forventede kur for at mindske hærdetiden.

Betonens hærdetid går fra torsdag den 5. marts og 2-10 uger frem. Hvor lang tid det tager betonen at hærde, afhænger af vejret. Vi håber, vejret er mildt og dermed for os.

Vandmiljø Randers har installeret temperaturloggere for at følge udviklingen i temperaturen på belægningen samt lagt vintertæpper ud for at holde temperaturen oppe og hærdetiden nede.

Efter ca. 2 ugers hærdetid fortsætter Vandmiljø Randers arbejdet med at omdanne Østergade/Slotsgade til klimagade ved at etablere de tiltænkte regnvandsbede, indkørsler samt udlægge slidlag på de asfalterede vejarealer.

 

Slotsgade gøres stærkere

Vandmiljø Randers fandt ved opgravning en meget blød jordbund - særligt ved T-krydset: Slotsgade og Thorsgade. Der vil derfor være lukket for kørsel ad Thorsgade indtil slutningen af april, mens forsyningen forstærker Slotsgade med en drænbetonplade og anlægger chaussésten

Der kommer en del tung trafik gennem T-krydset. Det giver kraftige vrid i chausséstenene, når den tunge trafik drejer om hjørnet. Det er ekstremt vigtigt, at stenene ligger stabilt, og hærdetiden bliver overholdt. Sker det ikke, er der stor risiko for, at chausséstenene popper op og kommer til at ligge løst. Det er ingen interesseret i.

Det vil være muligt at køre forsigtigt forbi anlægsarbejdet i Østergade/Slotsgade. Klimagaden vil stå færdig i slutningen af april eller starten af maj. Du kan læse mere om klimagaderne på vmr.dk.