Chr. III-kanal i Neder Hornbæk

Vandmiljø Randers genetablerer en del af den gamle Chr. III-kanal for at bruge den som regnvandsbassin. Udgravningen sker med respekt for områdets historiske betydning, og Museum Østjylland har haft arkæologer til stede mens udgravningen stod på.

Img 0725

I løbet af næste år vil Vandmiljø Randers etablere den resterende del af regnvandsbassinet og en ny pumpestation på det grønne område lige syd for Niels Ebbesens Vej i Neder Hornbæk.

Det gør Vandmiljø Randers

I dette område ligger det ene af to synlige strækninger af den gamle Chr. IIIs kanal, - en kanal, som havde en stor betydning for Randers by tilbage i det 16. århundrede. I samråd med Randers Kommune og Museum Østjylland er det besluttet, at dette stykke af den gamle kanal skal genetableres og bruges som regnvandsbassin.

På marken ved siden af kanalen genetableres Mølledammen, som også skal fungere som regnvandsbassin. 

Der skal desuden etableres en ny pumpestation, samt et udløb fra regnvandsbassinet til den nærliggende eng, hvor det rensede regnvand fra bassinet kan løbe tilbage til naturen.

Chr Iii Kanal

Tidsplan

Gravearbejdet i Chr. IIIs kanal er færdigt. Ved udgangen af oktober 2023 afsluttes etableringen af et udløbsrør fra regnvandsbassinet ud i engen, der ejes af Aage V. Jensens Fond.

I foråret genoptages gravearbejdet, når vi går i gang med at udgrave Mølledammen i forlængelse af Chr. IIIs kanal. Det er også i denne forbindelse, at vi etablerer den nye pumpestation, som skal tage over efter den pumpestation, der allerede er i området.

Kanalens historie

Hvad er det så med den kanal?

Chr. IIIs kanal er en af de relativt få kanaler fra middelalderen, der er bevaret og fredet. Kong Christian III beordrede kanalen udgravet fordi han skulle bruge vand til voldgraven ved Dronningborg slot. Bønder fra en stor del af oplandet har tilsammen brugt over 20.000 arbejdsdage på at flytte 100.000 m3 jord med skovle og trillebøre, de selv havde medbragt. På kongens ordre, forstås.

Læs mere om kanalens historie i Tidsrejsen, et samarbejde mellem Randers Kommune, Randers Regnskov, Museum Østjylland, og Nordeafonden (Åbner i nyt vindue).

Kon Christian 3

Kong Christian III 1503-1559 Kilde: Frederiksborg Nationalhistorisk Museum

Img 0724

Siden på den gamle kanal kan tydeligt ses i dette tværsnit.

Img 0729

En del af en hestekæbe fra fordums tid er også dukket op ved kanalen.