Mariagervej spærres for gennemkørsel i uge 7

Siden forsommeren 2023 har Vandmiljø Randers arbejdet med at separatkloakere en del af Mariagervej og de tilhørende sideveje. Næste del af projektet kræver, at der igen graves midt på vejen på Mariagervej, og derfor er det nødvendigt at spærre den store vej for gennemkørsel. Det sker i vinterferien fra mandag d. 12. februar til fredag d. 16. februar, og gennemgående trafik opfordres derfor til at køre andre veje.

Vandmiljø Randers Dæksel

Gravearbejdet på Mariagervej kræver omkørsel

I forbindelse med kloaksepareringen i området omkring Mariagervej skal Vandmiljø Randers etablere to brønde og to stik på stykket mellem Frejasvej og Ymersvej/Solsikkevej.

Fordi brøndene er placeret midt i vejen, er vi nødt til at spærre helt af mellem de to sidegader. Der bliver naturligvis etableret omkørsel i området, men vi vil opfordre til, at man overvejer at finde en helt anden rute i de fem dage, vi arbejder ude i vejen.

Gravearbejdet gennemføres i vinterferien, for at genere trafikken mindst muligt.

 

Adgangsforhold mens afspærringen står på

Mens der graves i Mariagervej, vil der blive etableret omkørsel ad de omkringliggende veje. Gennemgående trafik på Mariagervej opfordres dog til at finde alternative ruter i perioden.

Den offentlige trafik i området vil også køre andre veje end sædvanligt, det kan man læse mere om på www.midttrafik.dk.