Når din virksomhed fysisk bliver tilsluttet det offentlige kloaksystem, skal du huske at aflæse din(e) vandmåler(e). Enten skal du som ejer eller din kloakmester foretage aflæsningen.

Vandmiljø Randers A/S skal have aflæsningen inden for 14 dage fra aflæsningstidspunktet.

Du kan indsende aflæsningen ved at udfylde formularen Digital færdigmelding, som du finder til højre under Selvbetjening.