Færdigmeld tilslutning til offentligt kloaksystem

Er din virksomhed blevet tilsluttet vores kloaksystem, skal du indberette din aflæsning senest 14 dage fra aflæsningstidspunktet.

Når din virksomhed fysisk bliver tilsluttet det offentlige kloaksystem, skal du huske at aflæse din(e) vandmåler(e). Enten skal du som ejer eller din kloakmester foretage aflæsningen.

Vandmiljø Randers A/S skal have aflæsningen inden for 14 dage fra aflæsningstidspunktet.

Du kan indsende aflæsningen ved at udfylde formularen Digital færdigmelding, som du finder til højre under Selvbetjening.