Separatkloakering Nordbyen E25 (1)

Vi separatkloakerer, fordi kloakkerne i din bydel trænger til at blive skiftet. Samtidig klimatilpasser vi området i overensstemmelse med Randers Kommunes spildevandsplan.

Når vi separatkloakerer netop din vej

Når vi separatkloakerer netop din vej, mindsker vi risikoen for oversvømmelse med opspædet spildevand i området, og vi mindsker udledningen af spildevand til Gudenåen/ Randers Fjord. Derudover reducerer vi vores miljøpåvirkning og driftsomkostninger, når vi leder regnvandet uden om Randers Centralrenseanlæg.


Det gør Vandmiljø Randers A/S

Alt gravearbejde vil være normal opgravning, når Vandmiljø Randers graver to nye ledninger ned i vejen, én ledning til regnvand og én til spildevand. Spildevandet løber til Randers Centralrenseanlæg, mens regnvandet udledes til et kommende regnvandsbassin. Udover ledningerne i vejen etablerer vi to skelbrønde ved alle ejendomme ca. en meter inden for skel.


Separatkloakeringen vil foregå fra den 11. april (uge 15) til november 2023 (uge 48).


Det skal du selv gøre

Når Vandmiljø Randers har separatkloakeret på din vej og etableret dine to skelbrønde, får du et påbud fra Randers Kommune om at separere kloaksystemet på din egen grund. Husk, at arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Mangler du tegninger over kloakken i dit eget hus, er der hjælp at hente på vores side: Find dine kloaktegninger.


Du kan læse mere om, hvad der sker under en separatkloakering, og hvilke regnvandsløsninger der findes, på siden: Publikationer og nyheder


Find vores svar til de mest stillede spørgsmål, når det kommer til separatkloakering på siden: Spørgsmål og svar.

Seneste nyt

14-04-2023: Vi starter separatkloakeringen op på den sidste del af Frejasvej, og forsætter ud på Mariagervej i nordlig retning. Her vil langt størstedelen af gravearbejdet være i fortov og cykelsti, og der vil blive opsat omkørselsskilte for cyklister og gående. Over de næste 3 måneder arbejder vi os stille og roligt op til Bellisvej. Bliver det nødvendigt at spærre Mariagervej for trafik, vil det blive meldt ud i god tid.

Kontaktoplysninger på entreprenør

Vi har haft anlægsarbejdet i udbud, og vi har besluttet, at entreprenørfirmaet Brdr. Andersen fra Randers skal udføre arbejdet.

Kontaktperson er Michael Andersen, tlf. 8642 9355

Omkørsel og afspærring

Vi kender endnu ikke planen for omkørsel og afspærringer for arbejdet i området, med det vil blive meldt ud i pressen og på vores facebook-side, når det bliver aktuelt.

Få inspiration til hvordan du kan aflede dit regnvand

I vores formidlings- og forsøgscenter, REGNhytten kan du få mere viden om, hvordan du kan bruge regnvandet på egen grund. Vi tilbyder alle at komme ud i REGNhytten og høre mere om, hvilke muligheder der findes for at aflede og anvende regnvandet på egen grund. Du kan også se og høre om skybrudssikring i REGNhytten.

Læs mere om REGNhytten.