Separatkloakering på Mariagervej, Bellisvej, Irisvej, Lavendelvej, Løvetandsvej, m.fl.

I april 2023 startede næste etape af det store separatkloakeringen op i Nordbyen. Denne gang separatkloakeres et større område på Mariagervej, Bellisvej, Irisvej, Lavendelvej, Løvetandsvej, samt enkelte ejendomme på andre sideveje. Projektet starter op i uge 15 og forventes afsluttet i foråret 2024. De berørte adresser er alle blevet informeret pr. brev.

Separatkloakering Nordbyen E25 (1)

Vi separatkloakerer, fordi kloakkerne i din bydel trænger til at blive skiftet. Samtidig klimatilpasser vi området i overensstemmelse med Randers Kommunes spildevandsplan.

Når vi separatkloakerer netop din vej

Når vi separatkloakerer netop din vej, mindsker vi risikoen for oversvømmelse med opspædet spildevand i området, og vi mindsker udledningen af spildevand til Gudenåen/ Randers Fjord. Derudover reducerer vi vores miljøpåvirkning og driftsomkostninger, når vi leder regnvandet uden om Randers Centralrenseanlæg.


Det gør Vandmiljø Randers A/S

Alt gravearbejde vil være normal opgravning, når Vandmiljø Randers graver den nye spildevandsledning ned i fortov og cykelsti i den vestlige side af Mariagervej. Den eksisterende fællesledning, der ligger ude midt i Mariagervej, er stadig i rigtig god stand, og har en størrelse, der gør, at den er oplagt at genbruge som regnvandsledning. I det separerede system løber spildevandet til Randers Centralrenseanlæg, mens regnvandet udledes til et kommende regnvandsbassin. Udover at separere ledningerne i vejen, etablerer vi to skelbrønde ved alle ejendomme, ca. én meter inden for skel.


Separatkloakeringen vil foregå fra den 11. april (uge 15) og afsluttes i foråret 2024.


Det skal du selv gøre

Når Vandmiljø Randers har separatkloakeret på din vej og etableret dine to skelbrønde, får du et påbud fra Randers Kommune om at separere kloaksystemet på din egen grund. Husk, at arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Mangler du tegninger over kloakken i dit eget hus, er der hjælp at hente på vores side: Find dine kloaktegninger.


Du kan læse mere om, hvad der sker under en separatkloakering, og hvilke regnvandsløsninger der findes, på siden: Publikationer og nyheder


Find vores svar til de mest stillede spørgsmål, når det kommer til separatkloakering på siden: Spørgsmål og svar.

Seneste nyt

06-02-2024: Mariagervej spærres for gennemkørsel i vinterferien, fra mandag d. 12. februar til fredag d. 16. februar. Lukningen skyldes, at vores entreprenør skal grave midt i vejen mellem Frejasvej og Ymersvej/Solsikkevej.. Der etableres omkørsel i området, men den gennemgående trafik opfordres til at finde en anden rute i den uge.

09-09-2023: Vores entreprenør har knoklet, og Mariagervej er åben igen. Den offentlige trafik er forsat omlagt ind til søndag aften.

30-08-2023: Mariagervej spærres for gennemkørsel 2. til 10. september, da vi skal etablere stik og ledninger på tværs af vejen mellem Frejasvej og Bellisvej. Der etableres omkørsel i området, men vi opfordrer den gennemgående trafik til at finde andre veje den næste uges tid.

05-07-2023: Siden vi lagde nye spildevandsledninger på tværs af Mariagervej, har bilister måttet krydse tre baner med grus. Lørdag den 8. juli skal grusbanerne dækkes med asfalt, og vi er derfor nødt til at lukke samme strækning igen fra 6-18. Under 'Omkørsel og afspærring' kan du se, hvor bilister i stedet bliver ledt hen.

21-06-2023: Gravearbejdet skrider stille og roligt frem. Vi er nået til et punkt, hvor det er nødvendigt at spærre hele Mariagervej i to dage i weekenden, da vi skal lægge nogle rør på tværs af vejen. Det skal vi for at koble de nye ledninger sammen med det allerede separerede område øst for Mariagervej. 

14-04-2023: Vi starter separatkloakeringen op på den sidste del af Frejasvej, og forsætter ud på Mariagervej i nordlig retning. Her vil langt størstedelen af gravearbejdet være i fortov og cykelsti, og der vil blive opsat omkørselsskilte for cyklister og gående. Over de næste 3 måneder arbejder vi os stille og roligt op til Bellisvej. Bliver det nødvendigt at spærre Mariagervej for trafik, vil det blive meldt ud i god tid.

Kontaktoplysninger på entreprenør

Vi har haft anlægsarbejdet i udbud, og vi har besluttet, at entreprenørfirmaet Brdr. Andersen fra Randers skal udføre arbejdet.

Kontaktperson er Michael Andersen, tlf. 8642 9355

Omkørsel og afspærring

06-02-2024: Fra mandag d. 12. februar til fredag d. 16. februar er der spærret for gennemkørsel på stykket af Mariagervej mellem Frejasvej/Ymersvej og Solsikkevej. Der etableres omkørsel via sidegaderne i området, men gennemgående trafik opfordres til at finde alternative ruter. 

29-08-2023: Fra lørdag d. 2. september til søndag d. 10. september er Mariagervej spærret for gennemkørsel. Trafikken ledes ad Solsikkevej, Lervangen og Glarbjergvej. Det vil være muligt at køre til OK Plus, MasterBowl og InSushi ad hhv Lavendelvej og Irisvej. 

05-07-2023: Lørdag den 8. juli fra kl. 6-18 spærrer vi igen en strækning på Mariagervej - denne gang fra Solsikkevej/Ymersvej og til Lavendelvej. Der er etableret omkørsel for bilister, som i stedet ledes af Lervangen - følg skiltene.

Udrykningskøretøjer og busser kan passere. Gående kan benytte fortovet i den østlige side af Mariagervej. I den østlige side er der også en dobbeltrettet cykelsti, som cyklister kan komme igennem på.

21-06-2023: Mariagervej spærres i weekenden 24. og 25. juni fra Løvetandvej op til stien ind til Lervangen. Der er etableret omkørsel i område - følg skiltene. Gennemgående trafik kan med fordel køre helt uden om Mariagervej og benytte én af boulevarderne i stedet for.

Find oplysninger om den offentlige trafik på Midttrafiks hjemmeside.

Få inspiration til hvordan du kan aflede dit regnvand

I vores formidlings- og forsøgscenter, REGNhytten kan du få mere viden om, hvordan du kan bruge regnvandet på egen grund. Vi tilbyder alle at komme ud i REGNhytten og høre mere om, hvilke muligheder der findes for at aflede og anvende regnvandet på egen grund. Du kan også se og høre om skybrudssikring i REGNhytten.

Læs mere om REGNhytten.