Kloakarbejde lukker for sidste gang Rådmands Boulevard i 3 uger

Vandmiljø Randers’ arbejde med at forny kloaksystemet i Rådmands Boulevard er rykket tættere på Mariagervej, og betyder nu, at vejstrækningen mellem Nyvangsvej og Mariagervej lukkes for gennemkørsel. En underboring af ledninger i Mariagervej betyder, at cykelsti, fortov og sydgående svingbane på Mariagervej inddrages i en kortere periode til arbejdsplads. Afspærringerne sker i perioden fra søndag den 26. juni og frem til den 16. juli, hvor skiltning vil hjælpe trafikanter på vej. Benytter du normalt Rådmands Boulevard, lyder opfordringen fra Vandmiljø Randers, der udfører kloakarbejdet i samarbejde med Vils Entreprenørforretning, at du bør finde andre veje.

Billede Til Afspærring Af Rådmands Boulevard Sommeren 2022 1200X628

Sommerferien byder på midlertidig afspærring af Rådmands Boulevard

Af: Mia Kirkegaard Pedersen

Translokationer med fejring af nyklækkede, festglade studenter og tidligere studerende fra de store uddannelsesinstitutioner når lige at afholdes, inden Rådmands Boulevard lukkes og tonstunge gravemaskiner og de sidste 75 meter kloakledning ruller ind på boulevarden.

For allersidste gang lukker Vandmiljø Randers for gennemkørsel på Rådmand Boulevard, når forsyningen afslutter arbejdet med at ændre kloaksystemet fra at være med fælles kloakledninger til separate ledninger for spildevand og regnvand. Det er da også 4. gang, at Vandmiljø Randers afspærrer en mindre del af Rådmands Boulevard i et par af uger af sommerferien.

Netop den kollektive brug af Rådmands Boulevard og let adgang til uddannelse for flere hundrede studerende og undervisere har været vigtig for os at tilgodese. Derfor har vi gennem flere sommer-ferier sat turbo på og fornyet kloaksystemet i boulevarden, for at mindske generne for dem, der benytter vejen allermest.

Mens arbejdet står på, vil Rådmands Boulevard mellem Nyvangsvej og Mariagervej blive lukket for gennemkørsel. Det sker fra søndag den 26. juni og frem til den 16. juli. Selve gravearbejdet er mellem Sankt Peders Gade og Mariagervej, men flere mindre stikledningsarbejder på boulevarden fra Nyvangvej hen til Sankt Peders Gade gør, at trafikken afspærres fra Nyvangsvej.

 

Kortvarigt kloakarbejde i Mariagervej

Siden sidste lukning af Rådmands Boulevard i marts har Vandmiljø Randers ført de nye ledninger langs den sydlige side af Rådmands Boulevard (Tradiumsiden). Ledningerne skal nu krydse over til den nordlige side af vejen, så de kan føres videre op ad Mariagervej. En manøvre, der nu gør det muligt for forsyningen på få dage at bore ledninger under Mariagervej. Underboringen sker derfor inden for samme afspærringsperiode fra den 26. juni til den 16. juli – forventelig i den sidste del af perioden, og vil primært påvirke gående og cyklister.

Ved at få kloakledningerne over i den ene side af vejen kan vi nu underbore ledningerne i Mariagervej. Selvom vi gør, hvad vi kan for at minimere de trafikale gener mest muligt, så skal ledningerne jo ned i jorden, og da én af vores ledninger er med spildevand, skal den under de andre ledninger. Denne gang lukker vi for gående og cyklister, når vi inddrager fortov og cykelsti samt svingbanen i den ene side af Mariagervej til arbejdsplads.

Kloakarbejdet flytter efter sommerferien videre til Frejasvej og Ymersvej, hvor der arbejdes indtil oktober 2022.