Vandets Dag er tilbage på skoleskemaet

Vandets Dag bliver afholdt som en virtuel udgave i Randers. Randers Naturcenter, Vandmiljø Randers og Verdo inviterer endnu en gang kommunens 3. klasses elever til læring om vand. I år kan alle kigge med på web, og sjovt og lærerigt bliver det stadig. FN’s internationale mærkedag Vandets Dag bliver markeret mandag den 22. marts.

Af: Vandmiljø Randers, Verdo og Randers Naturcenter

 

Selvom 3. klasses eleverne i Randers Kommune ikke som tidligere fysisk deltager i Vandets Dag i 2021, så kommer Vandets Dag i stedet for ind i klasselokalerne – og til mange flere 3. klasser end tidligere. Det har de tre arrangører bag Vandets Dag i Randers, Randers Naturcenter, Vandmiljø Randers og Verdo sat sig for, og derfor afholdes Vandets Dag i år som en virtuel begivenhed.

Vandets Dag bliver virtuel

Fordelen ved det virtuelle set-up er, at det giver en stor fleksibilitet. Der er i år ingen begrænsning for hvor mange 3. klasser, der kan deltage. Tidligere har ca. 400 elever deltaget i et arrangement ved Gudenåen, men nu er der plads til alle – også klasser uden for Randers Kommune. Og klasserne tilrettelægger selv, hvornår de vil markere Vandets Dag.

Fra den 15. marts og frem til marts 2022 er materialet tilgængeligt på arrangørernes respektive hjemmesider.

Når eleverne klikker sig ind på de nye læringssider, skal de løse opgaver og lave aktiviteter i relation til vand, fx hvordan man bygger et vandværk, hvilke dyr der lever i dansk ferskvand, og hvordan spildevand finder vej fra bolig til renseanlæg.

Med det virtuelle set-up leger vi læring ind hos eleverne. Det er vores positive forpligtelse at udbrede viden om vand, så vi alle husker at passe godt på det. På den måde er Vandets Dag med til at give eleverne både perspektiv på jordens naturlige ressourcer og faglig læring.

Vandets Dag - hver dag

Det er fjerde gang, den lokale udgave af Vandets Dag i Randers Kommune løber af stablen, men første gang det afholdes digitalt. Hos aktørerne er armene i vejret over, at Vandets Dag i år igen bliver markeret.

Vi får endnu en gang vist eleverne mange relevante aspekter af vandets kredsløb, og vi formidler viden, som de kan arbejde med i klasselokalerne. Vand er vigtigt hver dag – ikke kun én dag om året. Med de nye læringssider giver vi de universelle emner om vand en lokal forankring.

Hos Randers Naturcenter er man også glade for, at det atter kan lade sig gøre at afholde Vandets Dag.

Randers Naturcenter ligger ved Gudenåen, og vand indgår i mange af vores formidlingsforløb – det er derfor helt naturligt at vi bakker op og er med på Vandets Dag år efter år og ser formidling til skoleelever som en del af at værne om vores fælles vand fremover.

Sammen om at passe på vandet

Hvert år den 22. marts markeres FN’s Vandets Dag verden over – i år under temaet Værdsæt vandet. Danmarks vandselskaber og brancheorganisationen DANVA bruger anledningen til at opfordre politikerne til at følge FN’s tema om at “værdsætte vand” og sikre bedre rammer for grundvandsbeskyttelse, for klimatilpasning og til at medtænke vandselskaberne i en bæredygtig og grøn omstilling.