Eftersyn af kloaksystemet i en del af Mejlby

I samarbejde med Randers Kommune har Vandmiljø Randers efterset kloaksystemet i en del af Mejlby.

December 2023: Undersøgelserne i området er afsluttet

Vi leder efter årsager til, at store mængder regnvand ledes ned i spildevandskloakken og videre til vores renseanlæg. Spildevandskloakken er kun dimensioneret til at håndtere spildevand, ikke også regnvand. Det betyder, at der er risiko for, at spildevandskloakken ikke kan følge med ved store regnskyl, og det kan resultere i, at opspædet spildevand kommer op af kloakken og ud på vejen, i naturen eller i din bolig. Det vil vi gerne undgå.

 

Efter aftale med Randers kommune kommer vi derfor og efterser kloakken i området med hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven § 87. På kortet nedenfor kan man se, hvilket område, vi undersøger kloakken i.

Du kan læse mere om denne type eftersyn og hvordan du skal forholde dig her

 

Uvv Mejlby

Sådan foregår eftersynet for uvedkommende vand

Under eftersynet bliver der udvendigt hældt vand i tagbrønde, tagrender og riste. Hvis vi får behov for det, skal enkelte privat- eller virksomhedsejer eller lejere, når vi banker på, trække ud i ejendommens toiletter og åbne for vandhanerne i ejendommen. Samtidig holder vi ved hjælp af kameraudstyr øje med, i hvilken skelbrønd vandet løber. Derudover kigger vi efter, om der er toiletpapir i afløbet til regnvand.

Hvis afløb fra en privat husstand eller virksomhed ikke er sluttet korrekt til vores kloaksystem, bliver ejeren af Randers Kommune påbudt at udbedre fejlen. I påbuddet vil der være angivet en frist, som vil være på minimum 6 måneder. Ejer skal inden fristens udløb have udbedret eventuelle fejltilslutninger og indsende dokumentation fra en autoriseret kloakmester for korrekt udført arbejde til Randers Kommune.

Find spørgsmål og svar for uvedkommende vand

Har du fået brev om, at vi kommer og efterser boligens kloaksystem for fejltilslutning / uvedkommende vand, og står du med et ubesvaret spørgsmål? Måske du kan finde svaret på dit spørgsmål på vores side, hvor vi har samlet de mest gængse spørgsmål samt vores svar: Spørgsmål og svar - uvedkommende vand.